:

Hur ska man skriva en körjournal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man skriva en körjournal?
 2. Måste man föra körjournal?
 3. Vad händer om jag inte har körjournal?
 4. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 5. Hur ser körjournal ut?
 6. Får chefen kolla min körjournal?
 7. Måste man ha körjournal enskild firma?
 8. Får chefen kolla körjournal?
 9. Vad får man inte säga till chefen?
 10. Får jag läsa mina anställdas mail?
 11. Kan man köpa mobil på enskild firma?
 12. Får kollegor läsa min mail?
 13. Får chefen ringa mig när jag är ledig?
 14. Får en chef pratar om anställda?
 15. Kan chefen läsa mina mail?

Hur ska man skriva en körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

 •     vilken bil (registreringsnummer) resan gäller
 •     vilket datum du har kört
 •     vad mätarställningen var före respektive efter resan så att körsträckan framgår tydligt
 •     i en digital körjournal ska du också uppge om resan var privat eller om den gjordes i tjänsten
 •     i en manuell körjournal loggar du endast tjänstekörningen. Kom då ihåg att skriva upp start- och slutmätarställningen vid tjänsteresan. Dessa uppgifter används för att räkna ut den privata körningen som sedan förmånsbeskattas.
 •     vid tjänsteresor ska du i båda fallen (digital och manuell körjournal) även ange vart du reste och i vilket ärende så att arbetsgivaren som ska attestera körjournalen kan kontrollera att allt verkar stämma.

Måste man föra körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

 •     vilken bil (registreringsnummer) resan gäller
 •     vilket datum du har kört
 •     vad mätarställningen var före respektive efter resan så att körsträckan framgår tydligt
 •     i en digital körjournal ska du också uppge om resan var privat eller om den gjordes i tjänsten
 •     i en manuell körjournal loggar du endast tjänstekörningen. Kom då ihåg att skriva upp start- och slutmätarställningen vid tjänsteresan. Dessa uppgifter används för att räkna ut den privata körningen som sedan förmånsbeskattas.
 •     vid tjänsteresor ska du i båda fallen (digital och manuell körjournal) även ange vart du reste och i vilket ärende så att arbetsgivaren som ska attestera körjournalen kan kontrollera att allt verkar stämma.

Vad händer om jag inte har körjournal?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Måste man föra körjournal på företagsbil?

none id="readability-page-1" class="page">

Min frus morföräldrar (“X”) har blivit till åren och känner inte att de mäktar med att ha kvar sin sommarstuga (äganderätt med tillhörande tomt). De planerar istället att sälja den för att få in kapital och kunna sätta en guldkant på tillvaron. De har inga lån på sommarstugan.

Hur ser körjournal ut?

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

 • Anställda har möjlighet att använda företagsbilen skattefritt för privata resor vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd sträcka på högst 100 mil. Där ingår även resor till och från arbetet.
 • Får chefen kolla min körjournal?

  Privatekonomi. Att söka jobb är en heltidssyssla – med låg ersättning. Det vet Bror Hellman som dras med lån efter behovsanställning och lång sjukskrivning. Tyngst är att tvingas be sina pensionerade föräldrar om pengar.

  Åkeri. Mer än ett år har gått sedan EU-reglerna som skulle sätta stopp för lönedumpning på vägarna infördes. Facit: 32 sanktionsavgifter för transportföretag som saknat utstationeringspapper och facket saknar alltjämt verktyg att granska företagen som kör tillfälligt i landet.

  Åkeri. Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell tycker att det är bra att reglerna från mobilitetspaketet finns på plats, men med nya regler är det en massa barnsjukdomar och ett regelverk som tolkas olika över hela Europa.

  Åkeri. Från den 31 augusti är maxlängden på lastbilar förlängd till 34,5 meter. Det gäller på vissa utpekade vägar. Målet är bland annat att gynna klimatet.

  Måste man ha körjournal enskild firma?

  Har du tjänstebil är det viktigt att du för körjournal. Här förklarar Per Granqvist på Skatteverket varför du ska föra körjournal, vad den ska innehålla och vad som kan hända om du inte gör detta. Du får också info om förmånsbeskattning och när du kan vara berättigad till ett nedsatt förmånsvärde.

  En körjournal är ett bra sätt att visa hur en arbetsgivares bil används, det vill säga om den bara körs i tjänsten av den anställde eller om den även körs privat. Man antecknar de resor man gör på ett ganska detaljerat sätt.

  Får chefen kolla körjournal?

  Inför förhandlingen med facket är det viktigt att arbetsgivaren sätter sig in i vad dataskyddslagen säger om behandling av personuppgifter.

  – När förhandlingen är klar bör arbetsgivaren också informera personalen om vad som kommer att ske, kanske genom att visa en ny eller uppdaterad policy. Fundera över vilket syftet är med att införa positioneringsteknik. En arbetsgivare som vill använda denna teknik för att uppfylla Skatteverkets krav på körjournaler, kan stödja sig på rättslig förpliktelse.

  Vad får man inte säga till chefen?

  Det hoppar grodor ur allas munnar då och då. Men vissa grodor är värre än andra, särskilt om du är chef. Forbes.com har listat sju uttryck som är de värsta en chef kan använda mot sina medarbetare och som är tecken på ett svagt ledarskap.

  Här ger kommunikationskonsulten Alexander Holmberg sina tips för att undvika och hantera dessa grodor, oavsett om du använder dem själv eller har en chef som gör det.

  Får jag läsa mina anställdas mail?

  Det finns troligen personuppgifter i era anställdas arbetsdatorer, eller i deras mappar eller dokument i molntjänster på nätet. Dataskyddsförordningen gäller för dessa uppgifter också.

  Kan man köpa mobil på enskild firma?

  Per Granqvist från Skatteverket reder ut begreppen och förklarar hur du som företagare ska redovisa datorer och mobiler i din verksamhet. Du får bland annat veta vilka regler som gäller om du även använder datorn och mobilen privat, och att det är det skillnad om du har aktiebolag eller enskild firma.

  Får kollegor läsa min mail?

  I det småländska fallet handlade det dock inte om någon enstaka misstanke. Chefen fick dolda kopior på alla mejl som skickades till anställda, utan någon av personalens vetskap.

  Så småningom var det en anställd som reagerade på saken och agerade. Personen menade att det hela var olagligt, och vände sig till Unionen för att införa en IT-policy som tog upp vad arbetsgivaren verkligen hade rätt att göra.

  När frågan kom upp till diskussion hänvisade arbetsgivaren till en policy där det framgick att anställda inte får använda sin företagsmejl till privata ärenden. Detta menade han gav honom tillåtelse att läsa alla anställdas mejl. Dessutom hade han begärt kopior på mejlkonversationer han hade missat över det aktuella året.

  Får chefen ringa mig när jag är ledig?

  Att chefen ringer efter att arbetspasset är slut och att kunder hör av sig på Instagram är vanligt för butiksanställda och frisörer. Men vad är egentligen okej? Handelsnytt reder ut vad som gäller.

  Nej. Det går inte att förbjuda att chefen ringer, men hen har inte rätt att kräva svar utanför arbetstid. Antingen är det arbetstid och då ska man ha betalt, eller så är det vilotid och då behöver man inte svara. 

  Får en chef pratar om anställda?

  Uppdaterat 28 augusti 2023

  Vad får en chef inte göra? Det är en viktig fråga, särskilt på en arbetsplats där chefens sätt att leda arbetet inte är tillfredsställande, utan riskerar att skapa misstämning och dåligt mående hos de anställda. I värsta fall kan en chefs dåliga beteende leda till att medarbetare vill säga upp sig.

  Kan chefen läsa mina mail?

  Övrigt/annat

  Hej! Jag har jobbat som lärare på en skola i snart två år. Oturligt nog kom det nu en klagan på mig från en elev att jag hade ställt in några lektioner utan någon anledning och även att jag hade talat med klassen på ett kränkande sätt vilket inte stämmer alls. Min chef överraskade mig med en hel lista på ett möte som egentligen skulle handla om min arbetssituation och överbelastning. Chefen hade tryckt ut de mailen jag hade skickat till eleverna och dömde mig skyldig utan att ge mig chans att förklara. Min fråga är har chefen rätt till att utreda på det sättet, bland annat att kolla de anställdas mail utan att informera i förväg? Tacksam för svar!