:

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?
 2. Vad innebär det att vara folkbokförd på en adress?
 3. Hur kan man förhindra att någon skriver sig på min adress?
 4. Kan man se var man varit folkbokförd?
 5. Hur kan man kolla upp en person?
 6. Vem har bott på en viss adress?
 7. Måste man vara folkbokförd på samma adress för att vara sambo?
 8. Vad händer om man saknar folkbokföringsadress?
 9. Vad är straffet för Folkbokföringsbrott?
 10. Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?
 11. Kan man söka i folkbokföringen?
 12. Kan man vara folkbokförd på två platser?
 13. Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?
 14. Kan man se vem som sökt på mig på hitta?
 15. Hur tar man reda på vem som bott i ett hus?

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Den som avsiktligt lämnar oriktig uppgift och skriver sig på någon annans adress, kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare gav detta bara böter på upp till 1 000 kronor, trots att det var väldigt obehagligt för den småhusägare som drabbades.

- Villaägarna har jobbat för att få till stånd en skärpning av lagstiftningen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Vad innebär det att vara folkbokförd på en adress?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Hur kan man förhindra att någon skriver sig på min adress?

Vi har i Sverige år 2017 en enorm byråkratisk lucka som är enkel för kriminella och illvilliga att utnyttja; vem som helst kan folkbokföra sig på vilken bostadsadress de vill.

Skatteverket har ett system där man som privatperson kan registrera sin identitet så att den blir skyddad; dvs. hindra andra från att folkbokföra din person någon annanstans. Du kan dock inte skydda din adress, och för den som vill adressändra är det fritt fram att skriva sig precis vart man vill.

Kan man se var man varit folkbokförd?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Hur kan man kolla upp en person?

Hitta.se – sluta leta, börja Hitta!

Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar. Vi hjälper ca 4 miljoner unika besökare i veckan med sina sökningar, helt gratis.

Vem har bott på en viss adress?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Måste man vara folkbokförd på samma adress för att vara sambo?

Sambo är man i lagens mening när man som två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. En riktlinje är att man efter 6 månader anses stadigvarande bo med varandra. 

När man gifter sig är det tydligt när man anses som gifta, medan tidpunkten för när man anses som sambos är mer flytande. En tumregel är att om man uppfyller kraven ovan och är folkbokförda på samma adress antas man vara sambos, men faktum är att man kan vara sambos utan att vara folkbokförd på samma adress. Eftersom samboskap innebär juridiska konsekvenser är det viktigt att veta när man blir sambos.

Vad händer om man saknar folkbokföringsadress?

Hej!Det låter som en knepig situation för dig och vi rekommenderar dig att vända dig till boendesektionen i kommunen du är skriven.

Tyvärr är det en risk som en andrahandsuthyrare tar när någon skriver sig på en adress. Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring. Det handlar om var du får din post.

Vad är straffet för Folkbokföringsbrott?

Den 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en person lämnar oriktiga uppgifter eller om en person inte fullgör sin anmälningsskyldighet vid till exempel flytt från Sverige.

Enligt regeringen har folkbokföringen en stor betydelse för ett stort antal samhällsfunktioner. Detta ställer särskilda krav på att de uppgifter som läggs till grund för registreringen är riktiga. Folkbokföringsdatabasen har en central funktion för flera myndigheter i deras dagliga ärendehantering och den bör därför omgärdas av ett starkt skydd. Syftet med den nya straffbestämmelsen är att den ska ha en förebyggande effekt vilket ska leda till bättre beslutsunderlag för myndigheterna genom att uppgifterna i folkbokföringen kommer att hålla en högre kvalitet.

Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?

Underrättelseskyldigheten i 32 c § folkbokföringslagen innebär att sekretessen bryts enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Uppgifter som omfattas av underrättelseskyldigheten kan därmed lämnas till Skatteverket utan hinder av sekretess. Skyldigheten inbegriper att underrätta Skatteverket om vilket uppgift i folkbokföringen som kan antas vara oriktig eller ofullständig. Det kan handla om till exempel namn, adress, födelsetid och civilstånd.

Regeringen skriver i förarbetena att skyldigheten kommer att omfatta både den situationen då den underrättande myndigheten uppmärksammat att uppgifterna om en folkbokförd person förefaller vara fel och dessutom har kunskap om vad som kan utgöra den korrekta uppgiften och då en aktör har uppmärksammat att en uppgift förefaller vara fel, utan att känna till den korrekta uppgiften (se prop. 2020/21:160 s. 35).

Kan man söka i folkbokföringen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom hur man kan gå tillväga för att söka efter en person, och ge råd om vad du kan göra nu.

Hur gör man för att söka efter en person?

Kan man vara folkbokförd på två platser?

Man kan bara vara folkbokförd i ett land åt gången. Om du är osäker på ifall du ska folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta. Det är Skatteverket i Sverige som hanterar folkbokföringen, så kontakta Skatteverket om du vill veta var du ska vara folkbokförd.Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Dubbel bosättning innebär att du bor i flera bostäder och att du bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Du kan bara vara folkbokförd på en adress. När vi på Skatteverket gör en bedömning av var du ska vara folkbokförd, tittar vi på flera omständigheter i din livssituation.

Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

I menyn nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Ratsit och våra produkter. Skulle du mot förmodan inte få svar på din fråga ber vi dig kontakta vår kundservice.

Kan man se vem som sökt på mig på hitta?

Vem kan söka efter mig på Facebook?

Kan andra personer söka efter och visa mina inlägg eller sådant jag delar på Facebook?

Hur tar man reda på vem som bott i ett hus?

Tyckte Sommartorparns idé om en tråd där man kan tipsa om hur man kan hitta sitt hus historia var mycket bra.

Mina tips: Boken Börja forska kring ditt hus och din bygd av Per Clemensson och Kjell Andersson är mycket bra. (ISBN 978-91-27-12948-1) Där finns massor av information och råd så man vet var man ska börja.