:

Hur mycket är skatten på bensin?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatten på bensin?
 2. Hur räknar man ut reseersättning Skatteverket?
 3. Är reseersättning skattefri?
 4. Vilket land har högst bensinskatt?
 5. Vem bestämmer skatten på bensin?
 6. När försvinner skatterabatten på bensin?
 7. Hur mycket får man tillbaka på bensinen?
 8. Hur räknar jag ut milersättning 2023?
 9. Vad är Milersättningen 2023 Skatteverket?
 10. Vad blir milersättning 2023?
 11. Varför är bensinen så dyr i Sverige?
 12. Vem bestämmer bensinpriset i Sverige?
 13. När försvinner skatten på bensin?
 14. Hur fungerar bensinskatt?
 15. Hur mycket vill SD sänka bensinskatten?

Hur mycket är skatten på bensin?

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Hur räknar man ut reseersättning Skatteverket?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Är reseersättning skattefri?

En anställd som måste resa på grund av arbetet har vanligtvis rätt till ersättning för sina resekostnader. Det finns bestämmelser i kollektivavtalen för ersättning av resekostnader.

Om arbetstagaren måste resa på grund av arbetet är arbetsgivaren vanligtvis skyldig att ersätta kostnaderna som uppstått av resan. Ersättningar för resekostnader kan inkludera till exempel

Vilket land har högst bensinskatt?

– Sverige har de mest ambitiösa klimatmålen i världen och vi har högre inblandning av biodrivmedel än vad resten av Europa har, säger Sofie Quant, kommunikationschef på Drivkraft Sverige. 

Moderaterna har nyligen gått ut med att de vill sänka skatten med en krona på diesel och bensin, något vår blivande statsminister Magdalena Andersson snabbt avfärdade i en intervju.

Vem bestämmer skatten på bensin?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

När försvinner skatterabatten på bensin?

 • Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (pdf 550 kB)

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året, främst på grund av att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter. I promemorian föreslås därför att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter under perioden den 1 maj–30 september 2022.

Hur mycket får man tillbaka på bensinen?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Hur räknar jag ut milersättning 2023?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Vad är Milersättningen 2023 Skatteverket?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Vad blir milersättning 2023?

Milersättningen har legat på 18,50 kronor sedan 2009 och många har ifrågasatt varför avdraget inte justerats då kostnaderna för tjänstebil har ökat rejält de senaste åren. Men nu har det alltså kommit en höjning av skattefri reseersättning - till slut.

För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

Varför är bensinen så dyr i Sverige?

Jeanette "Peppe" Öhman har en pol. mag. och en Master of Arts i Specialized Journalism. Hon rapporterar även för SVT och Yle och tidigare jobbat på Finlands utrikesministerium.

Fler artiklar av Peppe Öhman.

Vem bestämmer bensinpriset i Sverige?

För att skapa långsiktig acceptans för klimatpolitiken måste den ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet. Det är orättvist att de som varje dag är beroende av sin bil för att få ihop vardagen ska bära en oproportionerligt stor del av ansvaret för omställningen. Sverige har bland Europas högsta bensin- och dieselpriser och därför vill vi sänka skatten på bensin och diesel med 1 kr/liter.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Det är högt beroende på flera faktorer, svag krona och högt råvarupris samt hög beskattning. Priset på fossila bränslen måste vara högt för att minska klimatpåverkan men bensinskatten slår också hårt mot låginkomsttagare och boende på landsbygden. Därför måste man i högre utsträckning kompensera dessa grupper och ge människor tillgång till hållbara alternativ.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

När försvinner skatten på bensin?

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Hur fungerar bensinskatt?

I det gemensamma budgetförslaget från M, KD och SD föreslås en sänkning av bensinskatten med 50 öre per liter. Supermiljöbloggen har frågat tre forskare om deras syn på utspelet och dess påverkan på miljön.

SMB kunde under gårdagen rapportera att budgetförslaget från M, KD och SD innehåller stora klimatmotsägelser. Samtidigt som partierna å ena sidan säger sig följa principen om att förorenaren ska betala vill de å andra sidan sänka skatten på fossila drivmedel.

Hur mycket vill SD sänka bensinskatten?

Moderaterna är övertygad om att de allra flesta vill hjälpa till med klimatomställningen. Men för många människor i Sverige finns det inget alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil. Långt ifrån alla har råd att köpa en dyr elbil och på många platser i landet finns det dåliga möjligheter till laddning. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara rättvis. Då kan vi inte genom höga skatter på bensin och diesel straffa den som behöver bilen för att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. I statsbudgeten 2022 möjliggjorde vi att bensinskatten sänktes. Men mer måste göras för att alla ska ha råd att transportera sig. Moderaterna vill därför fortsätta att sänka skatten på drivmedel och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört