:

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan privatperson hyra ut lokal till företag?
 2. Vad gäller vid uthyrning av lokal?
 3. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 4. Får man dra av lokalhyra?
 5. Hur sker hyressättning för lokaler?
 6. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 7. Hur mycket får jag tjäna på att hyra ut?
 8. Hur många fastigheter får jag hyra ut som privatperson?
 9. Kan Skatteverket se Airbnb?
 10. Är lokalhyra en kostnad?
 11. Är det moms på lokaler?
 12. Hur beskattas uthyrning?
 13. Hur räknar man ut skälig hyra?
 14. Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?
 15. Vad gäller vid privat uthyrning?

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Vad gäller vid uthyrning av lokal?

När du hyr ut en lokal som du hyr i andra hand står ditt hyreskontrakt fortfarande fast. Det kommer inte att förändras bara för att du skapar ett nytt kontrakt för andrahandsuthyrning. Andrahandsavtalet står mellan dig och den som hyr i andra hand, inte mellan den som hyr i andra hand och din hyresvärd.

Det här kallas för en partiell andrahandsupplåtelse. För att hyra ut en del av lokalen som du hyr behöver du inte hyresvärdens samtycke. Så länge som din andrahandsuthyrning av lokalen inte innebär men för hyresvärden är detta inga problem.

Det är dock viktigt att vara medveten om hur stor del av lokalen du kan hyra ut i andra hand utan att det ses som uthyrning av hela lokalen. Med tanke på detta kan det ändå vara klokt att rådgöra juridiskt om den här typen av andrahandsuthyrning. Det kan nämligen finnas fördelar med att få värdens samtycke trots att du skulle kunna genomföra uthyrningen utan.

Om det inte finns samtycke och hyresvärden kan påvisa att han lider men av uthyrningen kan andrahandshyresgästen bli vräkt med omedelbar verkan. Om det finns samtycke är det inte lika enkelt att göra så.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Om du säljer eller hyr ut något via en app eller hemsida, till exempel om du hyr ut en bostad via Airbnb, så kommer du att krävas på nya uppgifter.

Bakgrunden är nya regler för så kallade digitala plattformsföretag som började gälla 1 januari. 

Får man dra av lokalhyra?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Hur sker hyressättning för lokaler?

Lokalhyran består av tre delar: bashyra, driftstillägg och fastighetsskatt. Bashyran kallas ibland för kallhyra, och är med andra ord hyran utan drifttillägg, såsom värme, skötsel, el och vatten. Bashyran beräknas varje år eller kvartal utifrån KPI:er, medan drifttilläggen beräknas utifrån ett index för prisutvecklingen i producent- och importledet. Andra typer av drifttillägg är lokalvård, snöröjning och ventilationskontroller.

Som brf eller fastighetsägare kan det vara mer lönsamt att förhandla om drifttilläggen snarare än bashyran, eftersom bashyran är det som jämförs när ett nytt lokalhyrseavtal ska skrivas. Har du en högre bashyra har du även en större möjlighet till högre hyra vid förhandlingarna.

Den tredje delen av hyran utförs av fastighetsskatten. Denna faktureras utifrån hur stor andel av byggnadens totala area som hyrs ut och är reglerad enligt skattelagstiftningen. Därför går den inte att förhandla.

Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och Skatteverkets bedömning är att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige. Inkomster på över 40 000 kronor från uthyrning av bostäder ska deklareras. Skatteverket kommer särskilt att granska detta i år.

På Skatteverkets webbplats finns en beräkningshjälp där den som hyrt ut fyller i uppgifter om uthyrningen. Tjänsten hjälper till att räkna ut om uthyrningen behöver deklareras.

Hur mycket får jag tjäna på att hyra ut?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Hur många fastigheter får jag hyra ut som privatperson?

Vad gäller då om hyresgästen missköter sig på något sätt? Då kan ett förverkande vara aktuellt istället för en uppsägning. Förverkande innebär i korthet att hyresgästen (oavsett hyrestid) förlorar sin rätt att fortsätta hyra enligt avtalet. Förverkande kan ske vid vissa specifika situationer, t.ex. då hyresgästen inte betalar hyra. Att hyresgästen inte betalar hyra är antagligen det vanligaste problemet som kan ligga till grund för förverkande. Andra problem som kan leda till förverkande inkluderar bland annat att din hyresgäst i sin tur hyr ut till någon annan utan ditt tillstånd eller att din hyresgäst upprepat bryter mot bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Om du har råkat ut för en mindre trevlig hyresgäst, har privatuthyrningslagen inga särskilda regler. De vanliga förverkandegrunderna gäller enligt hyreslagen. Vid ett förverkande gäller inte reglerna om uppsägningstid. Ta alltid kontakt med en jurist för rådfrågning innan du försöker förverka din hyresgäst. Vid uppsägning gäller dock uppsägningstiderna, se p. 2 ovan. Om hyresgästen blivit uppsagd till avflyttning och uppsägningstiden har löpt ut ska hyresgästen flytta ut till det angivna datumet. Gör hen inte det bör du kontakta en jurist för att ta reda på vad det finns för möjligheter att få hjälp med avhysning.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Vad gäller då om hyresgästen missköter sig på något sätt? Då kan ett förverkande vara aktuellt istället för en uppsägning. Förverkande innebär i korthet att hyresgästen (oavsett hyrestid) förlorar sin rätt att fortsätta hyra enligt avtalet. Förverkande kan ske vid vissa specifika situationer, t.ex. då hyresgästen inte betalar hyra. Att hyresgästen inte betalar hyra är antagligen det vanligaste problemet som kan ligga till grund för förverkande. Andra problem som kan leda till förverkande inkluderar bland annat att din hyresgäst i sin tur hyr ut till någon annan utan ditt tillstånd eller att din hyresgäst upprepat bryter mot bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Om du har råkat ut för en mindre trevlig hyresgäst, har privatuthyrningslagen inga särskilda regler. De vanliga förverkandegrunderna gäller enligt hyreslagen. Vid ett förverkande gäller inte reglerna om uppsägningstid. Ta alltid kontakt med en jurist för rådfrågning innan du försöker förverka din hyresgäst. Vid uppsägning gäller dock uppsägningstiderna, se p. 2 ovan. Om hyresgästen blivit uppsagd till avflyttning och uppsägningstiden har löpt ut ska hyresgästen flytta ut till det angivna datumet. Gör hen inte det bör du kontakta en jurist för att ta reda på vad det finns för möjligheter att få hjälp med avhysning.

Är lokalhyra en kostnad?

none id="readability-page-1" class="page">

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Är det moms på lokaler?

none id="readability-page-1" class="page">

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Hur beskattas uthyrning?

Hyresvärdar

Under det senaste decenniet har lagarna och skattereglerna kring uthyrning av privatbostad blivit generösare. Dubbelt så stort schablonavdrag och avdrag för avgifter och hyra har gjort det lönsammare att hyra ut i andra hand. Det hela resulterar i att du får behålla en större del av pengarna som du får in av hyresbetalningar än tidigare. Det är inte ovanligt med frågor angående skatt när du hyr eller ska hyra ut ut hus, bostadsrätt eller rum.

Hur räknar man ut skälig hyra?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Vad gäller vid privat uthyrning?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.