:

Hur lång tid tar det mellan död och begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det mellan död och begravning?
 2. Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?
 3. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 4. Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?
 5. Måste man gå på en begravning?
 6. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 7. Måste man gå fram till kistan på begravning?
 8. Vilken färg på blomma lägger man på kistan?
 9. Måste man ta ledigt för begravning?
 10. Hur mycket kostar det att begravas?
 11. Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?
 12. Kan man skippa begravning?
 13. Måste man gå fram till kistan vid begravning?
 14. Vad ska man inte ha på sig på begravning?
 15. Är kroppen i kistan vid begravning?

Hur lång tid tar det mellan död och begravning?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?

Olika regler gäller för olika kyrkor och kapell. Det vanligaste är dock att de närmast anhöriga sitter på höger sida och de bekanta på den vänstra. Man kan alltid fråga prästen om man är osäker. Gemensamt för samtliga begravningar är att den närmaste familjen sitter längst fram.

Det finns en del traditioner som bestämmer vilka som ska sitta var under en begravning, men det kan skilja mellan olika kyrkor och allt är inte skrivet i sten. Prästen brukar tillsammans med de närmast anhöriga bestämma hur gästerna ska sitta beroende på hur många som förväntas komma på begravningen.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning. Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst. Det finns inga regler för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas. Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla. En begravningsceremoni tar oftast under en timme. Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte i vilken utsträckning ni fått information, och i så fall från vem, eller i vilken grad ni varit involverade i efterarbetet kring dödsfallet. Jag kommer ändå redogöra lite allmänt för vem som har ansvar för att ta hand om avlidna och i vilket skede.

Måste man gå på en begravning?

 • Anmält dig till minnesstund? Efter begravningsceremonin bjuds gästerna normalt in till en minnesstund med någon form av mat eller dryck. Detta är en betydelsefull del av begravningen och ditt deltagande är viktigt för de närmast anhöriga. Har du anmält dig? Inte? Gör då din anmälan till minnesstund här.
 • Skänkt pengar till minnesfond? Genom att skänka pengar till en minnesfond hedrar du minnet av den avlidne. Om de anhöriga önskar samla in pengar till en speciellt utvald organisation får du oftast information om detta på minnessidan eller i dödsannonsen. Se alla minnessidor här.
 • Beställt handbukett till defileringen?Mot slutet av en begravningsceremoni ges vanligtvis möjligheten till ett personligt avsked vid kistan/urnan, detta kallas för defilering. I samband med att du går fram till kistan/urnan för ett sista avsked förväntas du i regel också lämna en så kallad handbukett eller som det också kallas, en handblomma. Kom därför ihåg att beställa din handbukett i god tid innan begravningen. Se vårt urval av handbuketter.
 • Vem bestämmer var man ska bli begravd?

  SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:447 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   I denna lag avses med    - begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser,    - församling: församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan,    - huvudman: församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde,    - begravningsplatser: områden eller utrymmen som är behörigen anordnade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar,    - allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är anordnade av församlingar, av kommuner eller annars av det allmänna,    - enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna,    - gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning,    - kremering: förbränning av stoftet efter en avliden person,    - gravsättning: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats,    - gravanordningar: gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats. Lag (2012:133).

  Måste man gå fram till kistan på begravning?

  Närmast anhöriga går alltid fram först och därefter de som sitter på bänkraden eller sittplatserna bakom. I tur och ordning går alla fram och tar sitt avsked.

  Det är givetvis upp till var och en om man önskar att gå fram till kistan vid begravning men för att ta ett riktigt farväl enligt tradition så brukar man oftast gå fram till kistan.

  Vilken färg på blomma lägger man på kistan?

  Att gå på en begravning är förenat med starka känslor. Och ritualen i slutet av begravningsceremonin, defileringen, är för många den mest känslosamma stunden av ceremonin.

  Defilering kallas det när alla som vill går fram till kistan för att ta ett personligt farväl av den avlidne. Några viskar stilla några ord till avsked, andra tar farväl i tysthet. Slutligen lämnar man en liten handblomma på kistan och återvänder till sin plats i bänkraden.

  Handblomman består vanligen av en enstaka blomma och en grön kvist. Men om man vill går det också bra att binda flera blommor till en liten handbukett att lägga på kistan. Men tänk i så fall på att den ska vara liten för att inte ta för stor plats på kistan – inte mer än ett fåtal blommor tillsammans med lite grönt.

  Måste man ta ledigt för begravning?

  När en nära anhörig dör har du laglig rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen innefattar endast rätten till ledighet, inte rätt till betald ledighet.

  Om det finns ett kollektivavtal brukar det framgå vilka personer som räknas som nära anhöriga.  Du bör kontakta din chef för rådgivning om du är osäker vad som gäller. Vanligtvis brukar följande räknas som nära anhöriga: 

  • Maka/make 
  • Sammanboende 
  • Registrerad partner 
  • Barn
  • Barnbarn
  • Syskon
  • Föräldrar
  • Mor-och farföräldrar
  • Svärföräldrar 

  Hur mycket kostar det att begravas?

  Vad en begravning kostar är självklart beroende på hur man vill utforma begravningen. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket en begravning kan kosta.

  Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en snittbegravning ca 27 000 kronor, då räknar man inte med gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader så som bouppteckning, bodelning och arvskifte.

  Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?

  För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

  Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

  Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

  Kan man skippa begravning?

  Vad behöver man tänka på vid begravningen? Här kan du som begravningsgäst få svar på några vanliga frågor. Hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss.

  Förr var reglerna eller kutymen kring en begravning striktare. Då skulle den närmaste familjen sitta till höger och vänner eller andra släktingar till vänster. Idag är det friare och ofta sitter man samtliga gäster bara på ena sidan i kyrkan om man är ett mindre sällskap. Vanligast är dock fortfarande att de allra närmaste sitter till höger, men det kan skilja sig åt beroende på hur kyrkan eller kapellet är byggda. Fråga representanten från begravningsbyrån, prästen eller officianten vid begravningen om du är osäker.

  Måste man gå fram till kistan vid begravning?

  De flesta villaägare med solceller säljer en stor del av sin solel, ofta över 50% av den totala årsproduktionen. Att installera batterier till sin solcellsanläggning skapar framförallt värde genom att minska just den del av solelen som säljs, dvs öka egenanvändningen. Logiken är att den solel som används direkt i hushållet är mer värd än den el som säljs.

  I de allra flesta fall — åtminstone i de fall där man är ansluten till elnätet — dimensionerar man inte ett batteri för att bli helt självförsörjande. En villa förbrukar vanligtvis mellan 25 och 75 kWh per dygn medan vanliga hembatterier kan lagra 5-15 kWh. Batterier är alltså tänkta att användas ofta: de lagrar små mängder el under några timmar, eller max något dygn.

  För att visa hur ett batteri kan användas i en villa, dvs hur det laddas och laddas ur, har vi gjort en graf med elförbrukning och solelproduktion nedan. Batteriet laddas så fort solcellerna producerar mer än vad huset förbrukar. Under sommaren, och vid fint väder, är batterierna fulladdade efter några timmar, och därefter säljs överskottet via elnätet. Från att solen börjar gå ner och elförbrukningen överstiger solelproduktionen drivs huset under några timmar på el från batterierna.

  Vad ska man inte ha på sig på begravning?

  0

  Vad ska man tänka på för att välja rätt kläder till en begravning? Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Men även när det inte finns någon uttalad klädkod om begravningsklädseln, kan det kännas bra att klä upp sig. Det är dels ett sätt att förbereda sig själv inför begravningen, dels ett sätt att visa respekt och sitt deltagande.

  Är kroppen i kistan vid begravning?

  Falskt. Det blir ingenting kvar av ädelmetallerna i ugnens 1000 gradiga hette. De metallrester som finns kvar (i huvudsak från proteser)samlas ihop och återvinns.

  Falskt. Enligt lag så är det förbjudet att kremera en avliden person utan kista. Det är även en praktisk omöjlighet att utföra kremeringen utan att kroppen läggs i en kista.