:

Hur ser ett norskt VAT-nummer ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser ett norskt VAT-nummer ut?
 2. Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?
 3. Hur kollar jag VAT-nummer?
 4. Är VAT-nummer samma som Org nummer?
 5. Är det moms på faktura till Norge?
 6. Är det moms på varor till Norge?
 7. När används VAT-nummer?
 8. Vad används VAT-nummer till?
 9. Är VAT samma som moms?
 10. Vilka länder har VAT nummer?
 11. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 12. Vad gäller vid fakturering till Norge?
 13. Hur fakturera Norge?
 14. Vad ska stå på fakturan till Norge?
 15. Är Norge med i EU moms?
 16. What is a VAT number in Norway?
 17. How to check Northern Ireland VAT number?
 18. Who can issue a VAT number?
 19. Where are VAT number validation results obtained?
 20. What is a VAT number in Norway?
 21. How to check Northern Ireland VAT number?
 22. How to validate a VAT number?
 23. What is VAT ID?

Hur ser ett norskt VAT-nummer ut?

Vi hjälper dig med momsregistrering i Norge (NUF - Norsk Utländskt etablerad Filial).

Att ”starta ett NUF” blir också en förenkling för dina kunder då ditt norska NUF (NO-momsnummer) fungerar som importör och står för hanteringen av norsk moms och tull. Vi hjälper dig med ansökan om norskt momsregistreringsnummer samt administrerar de löpande norska momsdeklarationerna på era vägnar.

Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer, exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.

Hur kollar jag VAT-nummer?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Är VAT-nummer samma som Org nummer?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Är det moms på faktura till Norge?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Är det moms på varor till Norge?

Distansförsäljning är en försäljning till konsumenter som typiskt sett sker via postorder eller e-handel, där en vara transporteras från en säljare i ett EU-land till en konsument i ett annat EU-land. Varje EU-land har idag en så kallad omsättningströskel (minst 35 000 Euro och högst 100 000 Euro) för distansförsäljning. När ett bolags distansförsäljning till ett visst EU-land överstiger omsättningströskeln blir bolaget skattskyldigt för moms i det landet. Då måste bolaget momsregistrera sig och debitera det aktuella landets moms på försäljningarna.

Den 1 januari 2021 ändras reglerna med anledning av EU:s så kallade e-handelspaket. Istället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 Euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Det ska observeras att omsättningströskeln avser det totala försäljningsbeloppet till andra EU-länder och inte längre försäljning per EU-land. De flesta bolag som har distansförsäljning kommer alltså automatiskt att passera omsättningströskeln den 1 januari 2021. Den som har passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar.

I dag finns Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop), i vilken försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder kan deklareras. För att underlätta redovisningen av utländsk moms på distansförsäljningar kommer MOSS utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop), i vilken även distansförsäljning av varor samt vissa tjänster kan deklareras. Ett bolag som har distansförsäljningar måste antingen redovisa all distansförsäljning i OSS eller momsregistrera sig i alla EU-länder dit det har distansförsäljning. E-tjänsten OSS beräknas öppna för registrering den 1 oktober 2020.

När används VAT-nummer?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad används VAT-nummer till?

VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysiker som driver enskild firma och på organisationsnumret om det är i bolagsform, t.ex. i ett aktiebolag, som verksamheten bedrivs. VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT-numret måste användas vid handel med varor inom EU och vid tjänstebeskattningen. Däremot kan person- och organisationsnumret användas vid handel inom Sverige om det av fakturor klart framgår att det angivna numret avser registrering för moms.

VAT-numret är en viktig förutsättning för att EU-handeln av varor och tjänster ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan och i en periodisk sammanställning. VAT-numret fungerar som ett körkort. Se vidare ordet EU-handel.

Respektive land inom EU har ett standardiserat format på sitt VAT-nummer. I Sverige är det landskoden som sätts ihop med person- eller organisationsnumret. Av tabellen nedan framgår samtliga medlemsländers VAT-nummer. Källa: Skatteverket under rubriken momsregistreringsnummer.

Är VAT samma som moms?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Vilka länder har VAT nummer?

Alla EU-länder har samma format på sitt VAT-nummer. Det består av 14 tecken. VAT-numret börjar med bokstäver, en landskod, exempelvis har svenska företag SE i början. Sedan följer tolv tecken som kan vara både siffror och bokstäver. Svenska VAT-nummer har alltid 12 siffror efter SE. Till exempel; SE 123456789101. VAT-numret beskriver även vilken typ av verksamhet det rör sig om. Första siffran i ett svenskt VAT-nummer säger oss följande, om det inte rör sig om en enskild firma (för då är VAT numret ett personnummer):

Hur kan jag kolla upp ett företag?

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.      

 • Kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget. 

 • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor innan du handlar.      

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. 

 • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.

Vad gäller vid fakturering till Norge?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur fakturera Norge?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Vad ska stå på fakturan till Norge?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Är Norge med i EU moms?

Tullsvårigheter/problem uppmärksammas ofta i samband med tillfällig införsel av varor till exempelvis Norge, då norska tullregler generellt beskrivs vara förenade med mer administrativa bördor och fler avgifter än vad man är van vid.

Prioriterat av gränshinderrådet

What is a VAT number in Norway?

MVA stands for ‘Merverdiavgift’, the Norwegian word for value-added tax. The VAT number format thus becomes: VAT returns should be submitted on a bi-monthly basis while referencing the VAT number. VAT returns in Norway are due one month and ten days after the reporting period.

How to check Northern Ireland VAT number?

You can check Northern Ireland VAT number by entering VAT number in the following format: XI and number that can have 3-9 digits. Northern Ireland VAT number validation results are also obtained in real time from the EC VIES service. How to check Norwegian VAT number?

Who can issue a VAT number?

VAT number can be issued only by a national tax administration. Taxable person that operates in the EU must register for VAT number in each EU member state, where it falls under the VAT Directive. How to find a VAT number?

Where are VAT number validation results obtained?

EU and Norther Ireland VAT number validation results are obtained from the VIES service, while Switzerland, Thailand and Norway VAT number validation results are obtained from respective national tax administrations' databases. All VAT number check results are obtained in real time. What is VIES?

What is a VAT number in Norway?

 • MVA stands for ‘Merverdiavgift’, the Norwegian word for value-added tax. The VAT number format thus becomes: VAT returns should be submitted on a bi-monthly basis while referencing the VAT number. VAT returns in Norway are due one month and ten days after the reporting period.

How to check Northern Ireland VAT number?

 • You can check Northern Ireland VAT number by entering VAT number in the following format: XI and number that can have 3-9 digits. Northern Ireland VAT number validation results are also obtained in real time from the EC VIES service. How to check Norwegian VAT number?

How to validate a VAT number?

 • VAT number validation is performed against national tax administration databases: the EC VIES, Swiss UID register, Thai and Norwegian business register services. Using their service and contacting directly national tax administration are the only possible ways to validate a VAT number. VAT number result... Loading Loading... Loading map...

What is VAT ID?

 • This registration number is also used for tax identification. If a com­pany is registered in the VAT register, their VAT ID is the same as the registration number, with added "MVA" at the end. VATify.eu checks com­pa­nies using the registration number in the offi­ci­al busi­ne­ss register .