:

Vad är en betalningsuppmaning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en betalningsuppmaning?
 2. När ska man betala underskott?
 3. Vem ska betala preliminärskatt?
 4. Vad händer om man inte betalar sin kvarskatt i tid?
 5. Hur försvinner betalningsanmärkningar?
 6. Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?
 7. Hur räknar man underskott?
 8. Hur beräknar man underskott?
 9. Hur mycket ska man betala i preliminärskatt?
 10. Är F-skatt och preliminärskatt samma sak?
 11. Kan man betala kvarskatt senare?
 12. Kan man betala restskatt i omgångar?
 13. Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?
 14. Hur länge sitter betalningsanmärkningar i?
 15. Kan man få skulder avskrivna?

Vad är en betalningsuppmaning?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

När ska man betala underskott?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när du har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Den här informationen vänder sig till dig som är privatperson, dig som betalar SA-skatt (särskild A-skatt) eller dig som är delägare i ett handelsbolag. För företag (även dig som har enskild firma) gäller andra beloppsgränser.

Vem ska betala preliminärskatt?

Preliminärskatt är fundamentet för hur företag betalar skatt i Sverige. Den består av inkomstskatt (dvs. kommunalskatt och om tillämpligt statlig skatt) samt socialavgifter (egenavgifter/SLP-särskild löneskatt på pensions premier). Skatten bygger på företagarens egen uppskattning om förväntat resultat och betalas in månadsvis (samma år som intäkterna uppstår). Summan som ska betalas in varje månad beräknas av Skatteverket utifrån en preliminär inkomstdeklaration. Denna kan skickas in i pappersform (SKV 4313 för juridiska personer eller SKV 4314 för fysiska personer) alternativt via e-tjänsten.

Om företaget inte beräknas gå med vinst i startskedet anges noll kronor i resultat och ingen preliminärskatt debiteras. Situationen kan förändras under året och företaget kan därmed ha betalat för mycket eller för lite preliminärskatt; i så fall ska en ny preliminär inkomstdeklaration skickas in. Detta kan göras flera gånger under året.  

Vad händer om man inte betalar sin kvarskatt i tid?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Hur försvinner betalningsanmärkningar?

En betalningsanmärkning är en notering som talar om att du inte har skött dina betalningar. Det finns ett register över misskötta krediter som bankerna och kreditinstitut har hos kreditupplysningsbolagen. Registreringen syns vid en kreditprövning men kan bara ses av kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Om ett krav går vidare till kronofogden betyder inte det att du får en betalningsanmärkning. Får du ett brev av kronofogden om ett betalningsföreläggande, bör du agera så snabbt du kan för att reda ut vad det är för krav och vad du kan göra, annars riskerar du att få en betalningsanmärkning. Gör du ingenting alls när du får ett betalningskrav riskerar du att få en betalningsanmärkning. Är du i stället är aktiv under hela kravprocessen och bestrider ett betalningskrav får du ingen betalningsanmärkning av kronofogden. Det gäller även om du skulle förlora målet i domstolen. Det är först om du inte följer en lagakraftvunnen dom och om betalningsmottagaren går till utmätning som du riskerar att få en registrering. 

Privatpersoner samt enskilda näringsidkare riskerar att få betalningsanmärkningar. Även barn under 18 år kan få betalningsanmärkningar. Har du som privatperson fått en anmärkning finns det fortfarande möjligheter till lån med betalningsanmärkning så länge du inte har en aktiv skuld hos kronofogden.

Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

Om ett företag har anledning att kräva pengar av dig, exempelvis om de har utfört en tjänst eller levererat en produkt, och du inte har betalat din skuld kan de ta ärendet vidare till Kronofogden.

Om du sedan ändå inte betalar det du är skyldig leder det till en betalningsanmärkning i Kronofogdens register (även kallat en prick). Denna prick syns sedan i kreditupplysningar vilket kraftigt kan påverka din förmåga att exempelvis ta lån.

Att vara skuldsatt hos Kronofogden är förödande för en privatpersons eller företags förmåga att ingå i avtal och fatta ekonomiska beslut. Oavsett om det handlar om att ansöka om lån, skriva på ett hyresavtal eller köpa på avbetalning blir det nästintill omöjligt om du har en betalningsanmärkning i Kronofogdens register. Det är därför av högsta vikt att du betalar dina skulder och blir av med din anmärkning.

Hur räknar man underskott?

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt att dra av underskott av bl.a. aktiv nystartad närings­verksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. inkomst av tjänst, som ett allmänt avdrag.

Avdrag får göras under det beskattningsår då närings­verksamheten påbörjas och de följande fyra åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år och läggs in under fält R45 på NE/fält 31a på N3A.

Hur beräknar man underskott?

Bolaget Exempelbolaget AB ska göra bokslut för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

 • Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 85 438 kr
 • Sedan tidigare har bolaget avsatt totalt 50 000 kr till periodiseringsfonder.
 • Bolaget har haft 1 740 kr i ej avdragsgill representation
 • Bolaget betalar en sjukvårdsförsäkring som endast är avdragsgill med 20%. Den icke avdragsgilla delen uppgår till 5 320 kr
 • Bolaget har fått intäktsränta på skattekontot på totalt 96 kr.
 • Slutligen gör bolaget en ny avsättning till periodiseringsfond på 20 000 kr

Givet ovanstående förutsättningar räknar man ut bolagsskatten enligt följande.

Hur mycket ska man betala i preliminärskatt?

Den debiterade preliminärskatten är den inkomstskatt som betalas in månadsvis under året, både av privatpersoner och företag. Den är preliminär just för att den är en uppskattning och betalas in löpande under året – till skillnad från den slutliga skatten som fastställs när beskattningsåret summeras i inkomstdeklarationen.

Syftet med debiterad preliminärskatt är att jämna ut skatten över året för att undvika en stor restskatt. Preliminärskatten ska därför vara så nära den beräknade slutliga skatten som möjligt – i en perfekt värld ska du alltså varken behöva betala restskatt eller få återbäring.

Både företag och privatpersoner betalar preliminärskatt. Men det ser ut – och går till – på lite olika vis. Och här kommer skatteformerna för preliminärskatt in i bilden.

 • F-skatt: Den som har F-skatt (till exempel enskild firma och aktiebolag) eller SA-skatt (till exempel delägare i handelsbolag – SA står för särskild A-skatt) ansvarar för att själv betala in preliminärskatten.

 • A-skatt: Detta är den inkomstskatt som en anställd (löntagare) betalar. Det är arbetsgivaren som både räknar ut preliminärskatten och drar den direkt från den anställdes bruttolön (eller ja, det senare sker automatiskt).

 • FA-skatt: Och till sist en “hybrid”: FA-skatt gäller för den som driver en enskild näringsverksamhet och har en vanlig anställning. Då drar arbetsgivaren preliminärskatt på lönen för anställningen, medan företagaren själv är ansvarig för att betala preliminärskatt för den enskilda näringsverksamheten.

Är F-skatt och preliminärskatt samma sak?

Preliminärskatt är den samlade skatten på dina inkomster och vinster.

F-skatt är egentligen själva registreringsbeviset för ditt företag - ett bevis på att du betalar dina sociala avgifter själv och inte är anställd.

Men ofta säger man "f-skatt" när man syftar på betalning av "preliminärskatten".

Preliminärskatten ska betalas in varje månad under året och ska stämma överens med den beräknade slutliga skatten du ska betala i samband med deklarationen. Du kan i Sverige inte välja att betala skatten i efterhand. Du måste alltså betala preliminärskatt som är beräknad utifrån hur stor vinst du förväntas göra. I många länder (t.ex. Malta) betalar man skatten i efterhand när man vet exakt vilken skatt man får, men i Sverige så ska man betala ett belopp som man gissar att man ska betala baserat på en vinst man gissat att man kommer få. Vilket naturligtvis är helt sanslöst idiotiskt. Detta måste ändras i framtiden. Ett sådant system kan bara konstrueras och tänkas ut av en byråkrat som aldrig satt sin fot i verkligheten.

Kan man betala kvarskatt senare?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Kan man betala restskatt i omgångar?

Restskatt, eller kvarskatt, är den summa pengar du är skyldig Skatteverket om du inte betalade tillräckligt med preliminärskatt förra året. Om det tvärtom visar sig att du betalade för mycket skatt får du tillbaka pengar, skatteåterbäring.

Skatteverket skickar ut ett preliminärt skattebesked tillsammans med inkomstdeklarationen. I beskedet framgår om du behöver betala restskatt eller om du ska få skatteåterbäring. Det är denna summa som gäller om du inte gör några ändringar i deklarationen. Om du däremot har en enskild firma, ska ansöka om avdrag, sålt en bostad eller aktier kan summan komma att förändras. I dessa fall får du ditt slutskattebesked efter att du har deklarerat.

Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?

Man får inte en betalningsanmärkning enbart av ett inkassokrav – det är först om du inte betalar inkassokravet som ärendet går vidare, vilket kan innebära att du får en betalningsanmärkning.

Om inkassokravet är felaktigt, till exempel om du redan betalat skulden, eller om det inte är du som gjort inköpet, kan du bestrida kravet genom att kontakta inkassobolaget.

Hur länge sitter betalningsanmärkningar i?

En betalningsanmärkning är information om att du har eller har haft en obetald skuld som sparas i register som används av de företag som gör kreditupplysningar, till exempel Bisnode, Creditsafe eller Sergel Kredittjänster. Den vanligaste orsaken till att du får en betalningsanmärkning är att ett företag eller en myndighet som du har en skuld till lämnar in en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är dock inte Kronofogden som utfärdar själva betalningsanmärkningen, även om det är deras beslut om betalningsföreläggande som ligger till grund för att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Om det finns ett rimligt skäl kan vem som helst begära en kreditupplysning på dig. Det måste inte vara i samband med att du ansöker om ett lån, vill köpa något eller behöver teckna ett avtal om ett abonnemang. Hur den som fått reda på att du har en eller flera betalningsanmärkningar använder den informationen kan du inte kontrollera.

Det förekommer att arbetsgvívare som utlyst en tjänst gör en kreditkontroll av dem som har chans att få jobbet. Det är alltså svårt att säga vilka konsekvenser en betalningsanmärkning får. För vissa får en anmärkning ingen effekt på vardagen överhuvudtaget. För andra kan det innebära att man till exempel inte får ett jobb, ett bolån eller ett hyreskontrakt.

Det räcker inte med att du är sen med att betala en faktura för att du ska få en betalningsanmärkning. Det är först när du fått påminnelser och fortfarande inte betalat som ärendet hamnar hos Kronofogden. Inte heller då är det för sent utan du får ett besked och har då fortfarande tid på dig att reglera skulden innan det registreras en betalningsanmärkning.

Kronofogdens beslut om betalningsföreläggande kan även överklagas om du anser att du av någon anledning inte ska betala skulden. Du kan däremot inte överklaga en betalningsanmärkning rent formellt när du väl fått den. Mer information om när och hur en skuld resulterar i en betalningsanmärkning hittar du på Kronofogdens hemsida.

Kan man få skulder avskrivna?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Generellt finns det 3 sätt att få en skuld avskriven (1) skulden preskriberas (2) du kommer överens med borgenären (3) skuldsanering.