:

När ska momsen in 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen in 2023?
 2. När ska moms betalas i januari 2023?
 3. När ska momsredovisning ske?
 4. Hur beräkna momsredovisning?
 5. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 6. Hur ofta ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket?
 7. Hur och när ska momsen betalas?
 8. När ska man lämna in periodisk sammanställning?
 9. Hur fungerar momsredovisning?
 10. Vilka tre olika momssatser finns det?
 11. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 12. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 13. Hur redovisas momsen i ett företag?
 14. Hur bokför man momsredovisning?
 15. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

När ska momsen in 2023?

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Kvarskatterna ska betalas senast den 3:e dagen i den månad som följer på slutförandet av beskattningen, och skatteåterbäringen utbetalas den 5:e dagen i den andra månaden efter slutförandet av beskattningen.

Alla kunder kan komplettera sin förskottsuppbörd i en månads tid efter skatteårets utgång utan nedsatt dröjsmålsränta genom att betala tilläggsförskott i MinSkatt.

När ska moms betalas i januari 2023?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade

När ska momsredovisning ske?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur beräkna momsredovisning?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Vad ska Skatteverket granska 2023?

För att bestämma nivåerna för de nya riktvärdeangivelserna ska köpen granskas närmare. Syftet med granskningen är att säkerställa att köpen är marknadsmässiga och att uppgifterna om köpen och den ingående egendomen är rättvisande. Köpeskillingarna ska korrigeras för prisutvecklingen och köpen ska även viktas i förhållande till ett nivåår.

Hur ofta ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur och när ska momsen betalas?

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag ska lämna till myndigheter*

När ska man lämna in periodisk sammanställning?

Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen används för att Skatteverket ska få uppgifter om värdet av de varor och tjänster som företaget har sålt momsfritt till köpare inom EU. Den periodiska sammanställningen visar samtliga fakturor som du har skickat till kunder, dess belopp och mottagare.

Det är viktigt att få med rätt uppgifter i den periodiska sammanställningen. Den ska ange alla företags momsregistreringsnummer samt beloppet företaget sålt för om företaget är baserat inom EU. Försäljning till Norge räknas alltså inte med i rapporten. Det räcker med att summera den momsfria summan för varje kund. För att den periodiska sammanställningen ska ske korrekt måste köparen lämna sitt VAT-nummer, vilket ska anges på fakturan till köparen.

Skatteverket skickar den periodiska sammanställningen som företaget lämnar till respektive lands skattemyndighet för att säkerställa att köparen betalat in moms på det som denne köpt från det svenska företaget.

Hur fungerar momsredovisning?

Moms är en sorts skatt som vi alla betalar när vi handlar något. På nästan alla varor och tjänster är det 25 procent moms. Men, i vissa undantagsfall – såsom livsmedel, restaurangbesök och kulturevenemang – är det 12 eller 6 procent moms. Som privatperson är momsen i regel inget du behöver tänka på – den ingår i priset när du köper något, och sedan tar säljaren hand om resten. För dig som driver företag ser det däremot lite annorlunda ut – då behöver du nämligen deklarera din moms med jämna mellanrum. Häng med, så förklarar vi hur det fungerar! Momsregistrering och allmänt om deklaration En av de första sakerna du behöver göra som nybliven företagare är att momsregistrera ditt företag hos Skatteverket. Att vara momsregistrerad innebär att du med jämna mellanrum ska deklarera moms till Skatteverket vilket sker års-, kvartals- eller månadsvis, beroende på hur stort ditt företag är. Ingående vs utgående moms Hur mycket moms du ska deklarera bestäms av periodens försäljning och inköp. Så här fungerar det: Varje gång du säljer något ska du lägga till moms på priset – detta kallas för utgående moms. Den utgående momsen betalas till dig av köparen i samband med att du får betalt för det du säljer. På motsatt sätt betalar du moms till säljaren när du köper något, vilket kallas för ingående moms. Svårt att komma ihåg? En bra minnesregel är att utgående moms är när produkter säljs och går ut från företaget, och ingående moms är när du köper in produkter till företaget. När den aktuella momsperioden är slut är det dags för momsdeklaration. Om den utgående momsen är större än den ingående för perioden, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Detta eftersom du då fått in mer momspengar i ditt företag än vad du själv betalat. Om den ingående momsen däremot är större? Ja, då får du tillbaka pengar istället. Praktiskt exempel Vi tar ett exempel. Ditt företag, som säljer reservdelar till bilar, har under ett kvartal sålt varor för totalt 100 000 kronor, inklusive moms. Momssatsen på reservdelarna är 25%, vilket innebär att 80 000 kronor av kvartalets försäljning är en intäkt i ditt företag. Resterande 20 000 kronor är momspengar i form av utgående moms. Under samma kvartal har du betalat lokalhyra och köpt in varor från leverantörer till ett värde av 70 000 kronor, inklusive 14 000 kronor moms – den ingående momsen. Det du ska deklarera till Skatteverket för perioden är i det här fallet: 80 000 kronor i försäljning exklusive moms, 20 000 kronor i utgående moms och 14 000 kronor i ingående moms. I samband med deklarationen betalar du in mellanskillnaden mellan din utgående och ingående moms, vilket i det här fallet blir 6 000 kronor. Inlämning av deklaration För att lämna in din deklaration loggar du enklast in via Skatteverkets e-tjänst och deklarerar där. Om du använder Fortnox företagsplattform skapar du enkelt en elektronisk fil med all nödvändig information från din bokföring, som du sedan laddar upp hos Skatteverket. Snabbt, smidigt och enkelt! Men du – tänk på att kontrollera att du har bokfört periodens alla händelser innan du deklarerar så att du lämnar in korrekt information redan från början. Avslutning Sådär – nu vet du lite mer om hur moms fungerar i företag! Vill du lära dig mer om moms kan du spana in vår Företagsguide, där vi har samlat massor med värdefull information för dig som företagare. Lär dig mer om företagande i vår företagsguide – en kunskapsbank om företagande: https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Vilka tre olika momssatser finns det?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

– Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Hur redovisas momsen i ett företag?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur bokför man momsredovisning?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du