:

Hur lägger jag till Deklarationsombud?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägger jag till Deklarationsombud?
 2. Hur loggar jag in som Deklarationsombud?
 3. Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?
 4. Vad innebär det att vara Deklarationsombud?
 5. Kan vem som helst se min deklaration?
 6. Vad är ett deklarationsombud?
 7. Vem får skriva under deklaration?
 8. Vem kan lägga till Deklarationsombud?
 9. Vad räknas som en deklaration?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Är förmögenhet offentlig?
 12. Vad menas med deklaration?
 13. Måste man deklarera ett arv?
 14. Hur tar man bort sig som Deklarationsombud?
 15. Varför får man deklaration?

Hur lägger jag till Deklarationsombud?

För att säkerställa att deklarationer är inskickade och samtidigt kontrollera att skattekontot är omhändertaget så behöver Voitto att ni lägger till anställda hos oss som deklarationsombud.

De personer som agerar deklarationsombud för ditt företag är heltidsanställda på Voitto och lyder under villkor om tystnadsplikt och dataskydd som är etablerade inom bokföringsbranschen.

Hur loggar jag in som Deklarationsombud?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?

I propositionen föreslås en ny lag om deklarationsombud. Enligt förslaget får en fysisk person som har fullmakt och som hos Skatteverket har registrerats som ombud, i huvudmannens ställe lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 11, 13 a eller 32 § skattebetalningslagen (1997:483) om den skrivs under och lämnas i elektronisk form.

Enligt förslaget skall bara personer som kan antas vara lämpliga för uppdraget registreras som deklarationsombud. För denna bedömning uppställs ett antal kriterier som i huvudsak rör frågor om ombudets redbarhet och förmåga att fullgöra uppdraget.

I den särskilda lagen föreslås också regler om avregistrering av ett ombud och föreläggande för den deklarationsskyldige att personligen eller, i fråga om en juridisk person, genom ställföreträdare bekräfta eller komplettera av deklarationsombudet lämnade uppgifter.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Regeringen beslutade den 2 oktober 2003 att ge olika myndigheter – bl.a. Riksskatteverket – i uppdrag att gå igenom reglerna för företag i syfte att identifiera sådant som är onödigt krångligt och betungande och som kan förenklas. Som exempel på åtgärder nämndes att ändra regler som medför en omotiverad administrativ börda.

Riksskatteverket beslutade den 24 november 2003 att bl.a. kartlägga och analysera de rättsfrågor som uppkommer om självdeklarationer, skattedeklarationer och kompletteringar till sådana handlingar skulle få lämnas genom ombud eller annan som inte är ställföreträdare för en skattskyldig juridisk person.

Vad innebär det att vara Deklarationsombud?

Det är inte längre möjligt att ansöka om elstöd men företaget kan fortfarande göra ändringar i en befintlig ansökan om det behövs.

Personer som är ensamma firmatecknare eller enskilda näringsidkare kan själva göra ändringar i befintliga ansökningar utan att vara registrerade som ombud för elstöd företag.

Om företaget istället vill ge någon annan person rättighet att göra ändringar i befintlig ansökan behöver den personen registreras som ombud för elstöd företag. Registreringen gör företaget i e-tjänsten ”Ombud och behörigheter” eller genom anmälan på blankett Anmälan om ombud – Elstöd till företag (SKV 8025).

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809) till Skatteverket.

Juridiskt läsombud innebär att en viss huvudman (företag eller fysisk person) tilldelar ett företag/organisation behörighet att via Skatteverkets tjänster läsa/hämta huvudmannens information från Skatteverket och visa denna i sin egen programmiljö.

Då företaget självt auktoriseras med hjälp av ett organisationscertifikat möjliggör detta att hämta informationen utan att fysisk person behöver vara inblandad.

Den här behörigheten ska du ge någon som ska kunna läsa uppgifter från dina moms- och arbetsgivardeklarationer och från ditt skattekonto.

Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör.

 • Adresser för att skicka blanketter, brev och paket
 • Anmälan firmatecknare/ombud – Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 4801)

Kan vem som helst se min deklaration?

Här kan du söka efter en kortfattad information om byggnaden eller hämta en befintlig energideklaration ur vårt register.

Du hittar energideklarationen genom att söka på:

Vad är ett deklarationsombud?

Som kund hos Bokoredo sköter vi samtliga deklarationer åt ditt bolag elektroniskt. För att vi skall kunna göra detta behöver vi bli deklarationsombud åt bolaget. Detta är enkelt ordnat, och det absolut smidigaste tillvägagångssättet är att logga in på Skatteverkets hemsida med Mobilt Bank-ID och addera de personer som angivits i ditt välkomstmail. Deklarationsombud innebär i korthet att den konsult du har hos oss på Bokoredo har rätt att deklarera å dina vägnar. Detta underlättar vårt samarbete mycket, och gör att du själv slipper tänka på vad som skickas från Skatteverket och vilka datum som gäller. Istället är det vi som loggar in på dina sidor på Skatteverket, har koll på datum, samt laddar upp de deklarationer som krävs.

En länk till detta finner du här.

Vem får skriva under deklaration?

På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister inom våra affärsområden.

Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

Vem kan lägga till Deklarationsombud?

Det är viktigt att samtliga deklarationer lämnas in korrekt och i tid, att vi kan stämma av inlämnade deklarationer och se registrerad företagsinformation för ditt företag. Detta behöver vi kunna göra även om en del av vår personal är borta på grund av semester eller sjukdom. Det är därför viktigt att registrera flera personer som ombud. Vill du även ha hjälp med den privata deklarationen så kan vi följa exakt samma steg som nedan men att välja sitt eget namn i rätt steg.

På nedanstående länk så finns Skatteverkets e-tjänst för att registrera ombud, samt ytterligare information om vad ombudet avser.

Vad räknas som en deklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Är förmögenhet offentlig?

Sveriges förmögenhet har växt snabbt sedan 2000, men samtidigt har landet flera svagheter, visar en unik rapport som har gjort en balansräkning på sju länder. Unikt för Sverige är att en så stor andel av förmögenheterna ägs av staten.

Att ett företag gör en balansräkning är en självklarhet. Men att ett land gör det samma för att få klarhet i svagheter och styrkor i ekonomin sker inte idag, och att göra en balansräkning på global nivå har aldrig hänt. Förrän nu.

Vad menas med deklaration?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Måste man deklarera ett arv?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

Hur tar man bort sig som Deklarationsombud?

2020-09-10 by Fredrik Grengby

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning via Skatteverkets e-tjänster.

Varför får man deklaration?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.