:

Vad ingår i Arbetsgivardeklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i Arbetsgivardeklarationen?
 2. När ska Arbetsgivardeklaration in?
 3. Hur gör man en Arbetsgivardeklaration?
 4. Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?
 5. Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?
 6. Vem kan skriva under Arbetsgivardeklaration?
 7. Vad kostar det att ha en anställd per timme?
 8. Är arvode skattefritt?
 9. Hur anmäler man sig som arbetsgivare?
 10. Vad kostar en lön på 25000?
 11. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 12. Får man betalt för att sitta i en styrelse?
 13. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 14. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 15. Är en lön på 40000 bra?

Vad ingår i Arbetsgivardeklarationen?

Var är tjänstestället? (2023-01-18) En svängig resa med avdrag (2022-11-29) Reseavdraget förändras i grunden (2022-09-09) Srf konsulterna tipsar i deklarationstider! (2022-05-03)

När ska Arbetsgivardeklaration in?

Man ska lämna en arbetsgivardeklaration per redovisningsperiod (26 kap. 3 § SFL). En redovisningsperiod är en detsamma som en kalendermånad (26 kap. 10 § SFL).

Tidpunkten för att lämna arbetsgivardeklaration för en kalendermånad styrs av om den deklarationsskyldiga är skyldig att lämna mervärdesskattedeklaration samt för vilket beskattningsunderlag den ska lämnas.

Hur gör man en Arbetsgivardeklaration?

Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Redovisningen ska ske för samtliga anställda och en arbetsgivardeklaration ska även innehålla uppgift om betalnings­mottagare. 

Bruttolön Här ingår samtliga löner och ersättningar, inklusive den skattepliktiga delen av milersättningen och traktamenten, samt belopp som är avsatta till vinstandelsstiftelse. 

FörmånerHär avses bil, bränsle, mat, bostad med mera som bekostas av företaget och används privat av den anställde. 

Utgifter i arbetetVissa yrkesgrupper beviljas skattelättnader för att de använder exempelvis egna instrument, verktyg eller fordon i tjänsten. I arbetsgivardeklarationen redovisas skatteavdraget och enligt en procentsats som är beslutad av Skatteverket. Villkoret är att utgifterna motsvarar minst 10 procent av den anställdes bruttoersättning.

Som arbetsgivare beräknar du underlaget för skatteavdrag på lön och förmåner.

Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?

I arbetsgivardeklaration ska du som arbetsgivare uppge för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för dina anställda den gångna månaden.

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket om hur stora dina skattepliktiga kostnader har varit för varje anställd i ditt företag. Dessa utgifter är först och främst lön (brutto) och arbetsgivaravgift, men även diverse förmåner och avdrag. Utöver utgifter ska deklarationen även innehålla information om betalningsmottagare. Dessa uppgifter ska deklareras varje månad.

Hitta och jämför lönekonsulter – Fyll i vårt formulär och få offerter inom 48 timmar. Helt kostnadsfritt. 

Arbetsgivardeklaration ska lämnas för varje anställd. När du anställer en ny person på företaget behöver du registrera denna som betalningsmottagare. Detta görs antingen genom att fylla i en blankett och lämna in till Skatteverket, eller så kan du göra det online på Skatteverkets e-tjänst. 

Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?

De nya reglerna innebär att redovisningen sker på individnivå. Detta skiljer sig från tidigare regler där arbetsgivare månatligen har redovisat lön, förmåner och skatteavdrag i ett totalbelopp för samtliga anställda och lämnat kontrolluppgift på individnivå först året efter. 

Den största förändringen är att företag som utbetalar lön månadsvis ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag separat för varje anställd. Förändringen innebär också att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

Missa inte vår guide: 10 frågor du bör ställa innan du väljer redovisningsbyrå

De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare från 1 januari 2019 vilket innebär att den första arbetsgivardeklarationen på individnivå blir den som ska redovisas i februari 2019. Redan den 1 juli 2018 började reglerna dock gälla för vissa branscher, exempelvis bygg, restaurang, service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård.

Den årliga kontolluppgiften för utbetald lön, förmåner och avdragen skatt kommer att försvinna från och med inkomstår 2019.

Vem kan skriva under Arbetsgivardeklaration?

I arbetsgivardeklaration ska du som arbetsgivare uppge för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för dina anställda den gångna månaden.

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket om hur stora dina skattepliktiga kostnader har varit för varje anställd i ditt företag. Dessa utgifter är först och främst lön (brutto) och arbetsgivaravgift, men även diverse förmåner och avdrag. Utöver utgifter ska deklarationen även innehålla information om betalningsmottagare. Dessa uppgifter ska deklareras varje månad.

Hitta och jämför lönekonsulter – Fyll i vårt formulär och få offerter inom 48 timmar. Helt kostnadsfritt. 

Arbetsgivardeklaration ska lämnas för varje anställd. När du anställer en ny person på företaget behöver du registrera denna som betalningsmottagare. Detta görs antingen genom att fylla i en blankett och lämna in till Skatteverket, eller så kan du göra det online på Skatteverkets e-tjänst. 

Vad kostar det att ha en anställd per timme?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.

Är arvode skattefritt?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Hur anmäler man sig som arbetsgivare?

Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskadortill antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda.Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går.

Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadaninnan du anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt.

Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se.Välj först typ av arbetsskada.Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan.

Arbetsskador är olyckor som händer på arbeteteller på väg till och från arbetet.Det kan också vara sjukdomar som beror på arbetet.Sjukdomarna kan vara både fysiska och psykiska.

Vad kostar en lön på 25000?

 • I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person och du är inte personligen ansvarig ifall bolaget går i konkurs.
 • I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året. Egenavgifterna är istället för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som betalas på lönen om du är anställd i ett aktiebolag.
 • Hur många tjänar över 60000 i månaden?

  Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

  Någon som känner igen påståendet över huvud taget?

  Får man betalt för att sitta i en styrelse?

  En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

  I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

  Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

  I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

  Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

  För styrelseproffset Helena Westin är det självklart att man ska betala sin styrelse. Styrelsearvoden är en investering som betalar sig, menar hon. Tänk så här.

  I podden Business Hacks berättar styrelseproffset Helena Westin om sin syn på arvoden till styrelseledamöter. För henne är det ingen tvekan – en styrelseledamot som väljs in på grund av sin kompetens kommer att betala sig i längden. Det hade varit betydligt dyrare att köpa in den kompetensen från en konsult.

  Vad får en arbetsgivare inte säga?

  Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

  Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

  Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

  Är en lön på 40000 bra?

  Hur många tjänar då över 50 000 kronor per månad? Endast tre procent av befolkningen. Då kan man undra vad skillnaden mellan rik och vanlig är i Sverige. Medianlönen är 28 000 kronor per månad.