:

Hur räknar man ut förmånsvärde på lönen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut förmånsvärde på lönen?
 2. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 3. Vad blir förmånsvärdet 2023?
 4. Hur räknar man ut förmånsvärde på bil?
 5. Hur mycket påverkar förmånsvärdet min lön?
 6. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 7. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 8. Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?
 9. Hur påverkar förmånsvärde min lön?
 10. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 11. Varför är förmånsbil så dyrt?
 12. Hur påverkar förmånsvärdet min lön?
 13. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?
 14. Hur slipper man förmånsvärde?
 15. Vilken bil är billigast i förmånsvärde?

Hur räknar man ut förmånsvärde på lönen?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad blir förmånsvärdet 2023?

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon. Denna schablon ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter m.m. och den bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år (prop. 1996/97:19 s. 50 ff.).

Observera att det efter den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värderingen beroende på när bilen togs i trafik:

 • före den 1 juli 2018,
 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt
 • från den 1 juli 2021.

Värdet av bilförmån beräknas med utgångspunkt från följande fyra delar (61 kap. 5 § IL):

 • prisbasbeloppet för beskattningsåret
 • ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 • prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 • bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Hur räknar man ut förmånsvärde på bil?

Vid beräkningen av förmånsvärdet ska du alltid lägga till värdet av extrautrustning som har samband med bilens funktion eller bekvämlighet. Extrautrustning är utrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor.

Följande utrustning räknas som extrautrustning om den inte ingår i nybilspriset

Hur mycket påverkar förmånsvärdet min lön?

Bildeve AB och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Med hjälp av en bil kan du balansera arbetslivet och underlätta stressen från tungt ansvar på jobbet.

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Skatteverket har specificerat regler för vad som gäller kring tjänstebilar och förmånsbilar. Du som använder en tjänstebil privat måste föra körjournal för att påvisa att den enbart används i tjänsten. Hur vida din tjänstebil ska beskattas avgörs baserat på två parametrar.

 • Avverka 100 mil eller fler privat per år
 • Bilen används privat fler än 10 gånger årligen

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

Den 1 juli 2022 införs ändrade regler för att beräkna förmånsvärde på tjänstebil. Reglerna har ofta förändrats under de senaste åren, men nu slipper vi kanske förändringar under ett tag framöver?

Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?

Förmånsvärdet är tänkt att motsvara kostnaden för att äga bilen privat. På Skatteverkets hemsida kan du beräkna förmånsvärdet för din bil.

Hur påverkar förmånsvärde min lön?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Hej,

Har ett AB där jag varit verksam inom senaste 7 åren. Där har jag bl.a. en förmånsbil där det återstår ca: 10 månader på leasingperioden. Nu har jag precis tagit anställning i ett annat bolag och beställt en ny förmånsbil men leveranstiderna är ganska långa.

Varför är förmånsbil så dyrt?

Att ha förmånsbil har länge varit populärt i Sverige och en kvarts miljon förmånsbeskattade bilar har rullat på gatorna de senaste åren. Men under 2021, i samband med regeringens kraftiga skattehöjningar, svalnade intresset och antalet bilar inköpta av företag minskade. Inför valet väcks frågan igen: hur ser framtiden ut för tjänstebilar? Och vad tycker de olika partierna i frågan?

Hur påverkar förmånsvärdet min lön?

Hej, Jag plockade nyligen ut en förmånsbil. När jag synar lönespecen misstänker jag att löneavdelningen räknar fel, men behöver hjälp.

Min lön som jag hade innan jag fick bilen var 60000:-. Bilens förmånsvärde är 6100:-. Upplägget är att lönen är inklusive bilförmån. Enligt policydokumentet: ”Förmånsvärdet dras av förarens bruttolön så månadslönen är inklusive förmånsavdrag”

Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

Den som kan skriva under ett brukarkort kan vara ansvarig på företaget eller en av firmatecknarna. Den som beställer brukarkortet kan vara någon på företaget eller den person som ska låna bilen. Brukarkortet skaffas online och har en avgift. Brukarkortet för tjänstebil gäller för körning i Sverige och utomlands, vilken går att bestämma i beställningen.

När du skaffar ett brukarkort så kan du enkelt styrka att bilen har lånats ut, vilket är allt mer viktigt då många kör bilar som de själva inte är registrerade på. Brukarkortet visas upp till den som efterfrågar det vid körning av tjänstebil. Exempel finns nedan.

Hur slipper man förmånsvärde?

Från den 1 juli 2022 ändras reglerna om hur förmånsvärdet ska sättas ned för miljöanpassade bilar. Reglerna ändras på så sätt att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid förmånsberäkningen, sätts ned med ett schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Med miljöanpassade bilar avses elbilar, laddhybridbilar, vätgasbilar och gasbilar.

Det innebär också att nya bilar med viss miljöteknik inte längre kommer att omfattas av reglerna om nedsättning av nybilspriset vid beräkning av förmånsvärdet.Regeln gäller för bilar som blir skattepliktiga för första gången 1 juli 2022 eller senare.

Vilken bil är billigast i förmånsvärde?

Men vad krävs då för att elbil som förmånsbil ska bli en bra idé för mig som privatperson? Enligt Stefan Tokics, ansvarig för inköp och prissättning på Danske Bank, är det första du behöver göra att tänka igenom om det är praktiskt för dig att ha en elbil. Framförallt behöver du tänka igenom vad du har för möjligheter att ladda i vardagen, för om det är komplicerat kan en elbil bli en både dyr och krånglig affär.