:

Vad är egenavgifter och särskild löneskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är egenavgifter och särskild löneskatt?
 2. Vad är årets beräknade avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt?
 3. Är skatt och egenavgifter samma sak?
 4. Vilka avgifter betalar man som egen företagare?
 5. Vad ingår i särskild löneskatt?
 6. Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?
 7. Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?
 8. Hur räknar man ut egenavgifter?
 9. Hur fungerar egenavgifter?
 10. Vad menas med egenavgifter?
 11. Hur mycket får en egen företagare ut i lön som?
 12. Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?
 13. Vem ska betala särskild löneskatt?
 14. Vad baseras särskild löneskatt på?
 15. Vad beräknar man särskild löneskatt på?

Vad är egenavgifter och särskild löneskatt?

Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.

Företag som betalar ut lön till anställda ska även betala och redovisa sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Sociala avgifter är alltså en skatt som arbetsgivare är skyldiga att betala till staten. Den är baserad på den anställdes inkomst och finansierar socialförsäkringen, till exempel pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. I en enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag med antingen F-skattsedel eller FA-skattsedel ska sociala avgifter istället betalas in som egenavgifter.

Vad är årets beräknade avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt?

Det påföljande året jämförs de verkligt påförda egenavgifterna med schablonavdraget som gjordes året före. Mellanskillnaden tas upp som en justerande post i det efterföljande årets deklaration.

Är skatt och egenavgifter samma sak?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vilka avgifter betalar man som egen företagare?

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.

Vad ingår i särskild löneskatt?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt, SLP.

SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Hur räknar man ut egenavgifter?

Nu har vi gått igenom de viktigaste parametrarna som påverkar när du räknar ut din lön i en enskild firma. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och bosatt i Stockholm. Stina tar ut olika mycket lön varje månad, baserat på vinsten i sin enskilda firma per månad

Hur fungerar egenavgifter?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Vad menas med egenavgifter?

Begreppet egenvård innebär att brukare (eller anhörig) utför sjukvårdsinsatser efter instruktion eller delegation av sjukvårdspersonal, exempelvis vid förskrivning av förband, nutrition, testmaterial vid diabetes och kompressionsbandage. För dessa produkter betalar brukaren en egenavgift.

Näringsprodukter- TilläggFörskriven näringsprodukt/er är ett tillägg till det normala dagliga kalorintaget av föda

Hur mycket får en egen företagare ut i lön som?

Nu har vi gått igenom alla parametrar som påverkar när du räknar ut din lön i ett aktiebolag. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och ska betala ut lön till sig själv.

Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?

Egenavgifter är sociala avgifter som betalas av enskilda näringsidkare (enskilda firmor). Andra typer av sociala avgifter är arbetsgivaravgifter (betalas av arbetsgivare för anställda) och särskild löneskatt (betalas bl a på avsättningar till pensionslösningar mm).

Beräkningen av egenavgifter för enskilda firmor kan vara lite knepig. Vi tar en tumregeln först och den detaljerade beräkningen sedan.

Vem ska betala särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas i två sammanhang:

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstandelsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Vad baseras särskild löneskatt på?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.