:

Vad räknas som en tjänsteresa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som en tjänsteresa?
 2. Är tjänsteresa arbetstid?
 3. När börjar en tjänsteresa?
 4. Måste arbetsgivaren betala tjänsteresor?
 5. Var börjar en tjänsteresa?
 6. Måste man åka på tjänsteresa?
 7. Hur redovisa tjänsteresa?
 8. Kan man ha två Tjänsteställen?
 9. Hur räknar man ut tjänsteresor?
 10. Måste jag åka på tjänsteresa?
 11. Vill inte åka på tjänsteresa?
 12. Är det lagligt att jobba utan lön?
 13. Är tjänsteresa avdragsgill?
 14. Varför ska man ange tjänsteställe?
 15. Vad spelar tjänsteställe för roll?

Vad räknas som en tjänsteresa?

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Är tjänsteresa arbetstid?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

När börjar en tjänsteresa?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Måste arbetsgivaren betala tjänsteresor?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Var börjar en tjänsteresa?

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.

Måste man åka på tjänsteresa?

Hej!

I de allra flesta jobbannonserna står det att resor ingår i tjänsten. Det handlar främst om resor till olika typer av konferenser och utbildningar eller resor till huvudkontoret som ligger i en annan stad. Själv är jag inte så sugen på att resa mer än några få gånger per år, så jag undrar vad som gäller kring tjänsteresor. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag när det kommer till resor i tjänsten? Påverkas dessa rättigheter/skyldigheter av resans längd, t.ex. om det bara är en dagsresa (men man kommer hem sent), om det är en eller flera övernattningar eller om det till och med är en resa utomlands? Kan jag tacka nej till en resa? Kan chefen beordra mig att åka på en resa? Ska det stå något i anställningsavtalet om att resor ingår?

Hur redovisa tjänsteresa?

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Kan man ha två Tjänsteställen?

En anställd kan ha endast ett tjänsteställe hos arbetsgivaren. Detta är – enligt huvudregeln – där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete för arbetsgivarens räkning.

Resor mellan bostaden och tjänstestället är privata resor. Om de anställda får milersättning för dessa resor, eller får låna arbetsgivarens bil för resorna, ska de anställda beskattas för lön respektive bilförmån.

Hur räknar man ut tjänsteresor?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Måste jag åka på tjänsteresa?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat de anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Vid tjänsteresa har arbetsgivaren arbetsgivaransvar för den anställde.

Tjänsteresa kan också vara ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Arbetsgivare och anställd bör göra en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Det finns inte någon automatisk koppling mellan tjänsteresa och att arbetsgivaren ska geden anställde lön för restiden.

Vill inte åka på tjänsteresa?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Är det lagligt att jobba utan lön?

Du ska aldrig provjobba utan lön. Detta gäller även på sommarjobbet! Du ska alltid ha ersättning för den tid du arbetar. Exakt vilken lön du ska ha framgår av kollektivavtalet.

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala en anställd i lön. Det är således inte olagligt att låta någon jobba till mycket låg lön. Däremot är det ett brott mot kollektivavtalet om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Om man kommit överens om en lön så är arbetsgivaren givetvis skyldig att betala den. Om du inte får lön så har du heller ingen arbetsskyldighet. 

Är tjänsteresa avdragsgill?

Detta är viktigaste punkten. Det finns många typer av tjänsteresor. Syftet kan till exempel vara att

 • sälja eller marknadsföra
 • göra inköp
 • representera företaget
 • gå på extern utbildning
 • delta i interna kurser och konferenser
 • göra studiebesök eller marknadsundersökningar
 • träffa potentiella kunder eller leverantörer
 • bli inspirerad.

Ur skattesynpunkt är det en avgörande skillnad mellan resor som kan klassificeras som tjänsteresor och resor som räknas som privata:

Vid studieresor och liknande resor är det inte ovanligt att en del av resan bedöms vara av privat karaktär. För att kunna bedöma detta måste samtliga omständigheter – som exempelvis syftet med resan, arrangör, program för resan, privata inslag, anknytning till företagets verksamhet och den ekonomiska nyttan av resan – vägas in.

För att studie- och konferensresor samt kurser ska ses som tjänsteresor i sin helhet krävs att resan/kursen inte har för stora inslag av rekreation och att de studiebesök/möten du har kan antas vara till ekonomisk nytta för verksamheten. 

Sex timmars studier eller arbete per arbetsdag under resan, det är kravet som Skatteverket ställer. Eftersom du kan komma att få frågor om resan lång tid efteråt är det bra att skriva ner en tidplan dag för dag under resan, för att kunna visa Skatteverket vid eventuella frågor.

Varför ska man ange tjänsteställe?

Var tjänstestället är har en väldigt stor betydelse för vilka skattefria reseersättningar som en arbetsgivare kan betala ut. Tjänstestället är avgörande vid hantering av traktamente och betalning av logi vid tjänsteresor och för den anställde när det gäller att veta vilka resor som är "resor till och från arbetet" och vilka resor som är resor i tjänsten.

Från 1 januari 2023 ska arbetsplatsens gatuadress och arbetsplatsens ort anges i arbetsgivardeklarationen. Med arbetsplatsen menar Skatteverket den anställdes tjänsteställe.

Vad spelar tjänsteställe för roll?

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.