:

Vad menas med marknadsvärdet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med marknadsvärdet?
 2. Hur räknar man ut marknadsvärdet?
 3. Vad är marknadsvärdet på ett hus?
 4. Hur räknar man ut marknadsvärdet på ett företag?
 5. Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?
 6. Vad är skillnad på taxeringsvärde och marknadsvärde?
 7. Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?
 8. Vem bestämmer marknadsvärde?
 9. Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?
 10. Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?
 11. Vem bestämmer marknadsvärdet?
 12. Vad är skillnad mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Vad menas med marknadsvärdet?

Marknadsvärde

Marknadsvärdet är det mest sannolika pris som en fastighet betingar vid en försäljning på en fri och öppen marknad under normala förutsättningar. Det är således fråga om en abstraktion, ett försök att på olika sätt fånga en fastighets värde. Något olika definitioner används i olika sammanhang. Marknadsvärdet kan uppskattas på olika sätt. De vanligaste är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden.

Hur räknar man ut marknadsvärdet?

Vid en fastighetsvärdering bedöms fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna marknaden.

En fastighetsvärderares arbetsuppgifter består i första hand av två delar; uppskattning av marknadsvärdet på ett fastighetsobjekt och upprättande av värderingsrapporter. Nedan går vi igenom dem mer utförligt.

Vad är marknadsvärdet på ett hus?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Hur räknar man ut marknadsvärdet på ett företag?

Bisdata var med och revolutionerade marknaden när vi 2009 lanserade kvalificerade företagsvärderingar för 5 000 kr. Tidigare hade en företagsvärdering kostat mellan 50 000-150 000 kr och ofta byggde rapporterna på en stor del av manuellt arbete.

Det vi gjorde var att arbeta med ny teknik, stora databaser med ekonomisk information samt med en kvalificerad värderingsmodell, vilket gav stora möjligheter till automatisering. Detta ledde sedan till att vi kunde erbjuda väsentligt lägre priser och ge möjlighet till företagare att värdera sina företag varje år.

Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?

Det går aldrig att bedöma det exakta värdet på en bostad, därför använder man sig oftast av ett spann för att bedöma marknadsvärdet. Ett exempel på en värdering av en bostad kan se ut såhär:

Vad är skillnad på taxeringsvärde och marknadsvärde?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet är det totala värdet av en fastighet och det är det som avgör hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet.

Den vanligaste typen av fastighet i Sverige är så kallade småhus – till exempel villor, radhus eller fritidshus. Om fastigheten är bebyggd så består taxeringsvärdet av tomt- och byggnadsvärdet. Om den är obebyggd så består taxeringsvärdet enbart av ett tomtvärde. Om du inte äger marken som huset är byggt på får du ett taxeringsvärde som är baserat på byggnadsvärdet och markägaren får i sin tur ett taxeringsvärde baserat på tomtens värde.

Vem bestämmer marknadsvärde?

Här listas anledningar till varför man kan vilja värdera om sin bostad:

 • Utöka ditt bolån (du behöver pengar till renovering, bilköp osv)
 • För att minska ditt amorteringskrav
 • För att baka in andra typer av lån i ditt bolån
 • För att baka in ditt kontantinsatslån i bolånet
 • För att förhandla ner din ränta (lägre skuldsättning ger bättre förhandlingsläge)

Banken kan ha två olika värden på bostaden, ett som de baserar amorteringskravet på som kallas för det amorteringsgrundande värdet och ett som är det verkliga marknadsvärdet och det styr hur mycket du får låna.

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet du äger och är det som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Som standard brukar taxeringsvärdet vara ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och det är Skatteverket som tar beslutet för vad ditt taxeringsvärde blir. För att fastighetsavgiften inte ska bli för hög finns det ett takbelopp som varierar för varje år. 2021 var takbeloppet 8 524 kronor för småhus.

Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?

Småhus kommer snart att få nya taxeringsvärden. Förändringarna beror på ökningen av fastighetspriser mellan 2020 och 2022. Det och andra nyheter gick Skatteverket ut med i ett pressmeddelande.

 • Över 2,4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden.
 • Genomsnittlig ökning: 31 procent.
 • Variation i ökning: Jämtland (43 %), Gotland (38 %), Blekinge (26 %).

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut ett fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

Vem bestämmer marknadsvärdet?

Juridik vid dödsfall

Om en hälftenägare av en fastighet avlider, vilken summa ska anges i bouppteckningen om taxeringsvärdet var 8,2 miljoner kronor?

Vad är skillnad mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

För att fastställa marknadsvärdet används i första hand ortsprismetoden enligt 5 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen. Ortsprismetoden innebär att skatteverket använder sig av faktiska försäljningssiffror för liknande fastigheter på orten för att hjälpa uppskatta marknadsvärdet.

Taxeringsvärdet är alltså det samlade värdet för fastigheten, medan marknadsvärdet är priset du sannolikt betalar vid ett köp av samma fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara cirka 75 procent av det sannolika marknadsvärdet.

Många undrar säkert om ett högt taxeringsvärde är bra eller dåligt? Ett högt taxeringsvärde visar att du har en fastighet, iaf i teorin, som är värd mycket pengar. Ska du sälja så är det självklart trevligt. Men ett högt taxeringsvärde gör ju också att fastighetsavgiften blir större.

Taxeringsvärdena används bland annat för att beräkna fastighetsskatten. I 153 av landets 290 kommuner slår felet igenom på fastighetsskatten för ett genomsnittligt småhus. Allra mest i Kinda, med 3 038 kronor. – Fastighetstaxering är en schabloniserad massvärdering.