:

Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?
 2. Kan man skriva över en bostadsrätt?
 3. Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?
 4. Kan man skjuta upp skatten vid försäljning av bostadsrätt?
 5. Kan man sälja sin bostadsrätt själv?
 6. Kan man ge bort en bostadsrätt?
 7. Hur byter man ägare på bostadsrätt?
 8. Hur går det till att överlåta en bostadsrätt?
 9. Har man rätt att sälja del av en bostadsrätt?
 10. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 11. Hur mycket betalar man i skatt när man säljer en bostadsrätt?
 12. Får mäklare sälja till närstående?
 13. Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?
 14. Vad händer om säljaren ångrar sig bostadsrätt?
 15. Hur köper man ut någon från bostadsrätt?

Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?

Att ge bort en bostadsrätt till ett omyndigt barn är en process som involverar utomstående aktörer. Först och främst måste du ha överförmyndarens samtycke för att ge ett omyndigt barn en bostadsrätt i gåva, oavsett om bostadsrätten har lån på sig eller inte. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som kontrollerar att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt. Ett barns föräldrar är normalt dess förmyndare och de måste förvalta dyra gåvor som barnet får tills barnet är gammalt nog att hantera gåvorna själv.

Vill du ge en bostadsrätt i gåva till ditt eget omyndiga barn behöver du dessutom ansöka om en god man för barnet. En förälder får nämligen inte både vara den som skänker gåvan och samtidigt ta emot den i egenskap av barnets förmyndare. Du ansöker om god man hos överförmyndaren och det är överförmyndaren som utser vem som blir god man för barnet.

Jurios gåvobrev för fastighet och bostadsrätt kan bara användas när du vill ge en bostadsrätt eller en fastighet till myndiga personer – inte till omyndiga barn. Vill du ge en bostadsrätt eller en fastighet till ett omyndigt barn rekommenderar vi dig att vända dig till en advokatbyrå.

När du vill ge bort en bostadsrätt eller en fastighet behöver du upprätta ett gåvobrev. Det är ett skriftligt avtal som är ett bevis på att en överlåtelse är en gåva och inte ett lån, byte eller köp. Gåvobrev används när du vill överlåta saker av större värde och kan antingen skrivas frivilligt, eller för att det krävs enligt lag. När du ska ge bort en fastighet eller en bostadsrätt krävs det ett skriftligt gåvobrev enligt lag, annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Här kan du läsa mer om vad som gäller för gåva av fastighet.

Kan man skriva över en bostadsrätt?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som behövs om man ska ge bort något av större värde. Gåvobrevet skrivs mellan dig som ger bort gåvan (gåvogivaren) och den som tar emot den (gåvotagaren), och är ett bra bevis på att det är just en gåva som har getts. Vid en del gåvor måste ett gåvobrev upprättas, annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Det gäller bland annat vid gåva av en bostadsrätt eller fastighet. Här kan du läsa mer om vad som gäller för gåva av fastighet. 

När du ger bort en bostadsrätt ska gåvobrevet bland annat innehålla:

 • Gåvogivarens och gåvotagarens namn 
 • Hur stor andel som ges bort 
 • Information om bostadsrätten som gör att den kan identifieras och särskiljas, så som lägenhetsnummer och namn på bostadsrättsföreningen. 

Kan man skjuta upp skatten vid försäljning av bostadsrätt?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Kan man sälja sin bostadsrätt själv?

Efter visningarna har du förhoppningsvis samlat in kontaktuppgifter till potentiella köpare. Om någon av dem hade frågor som du inte kunde svara på direkt på visningen är det bra att förbereda svar på dessa frågor innan du kontaktar dem igen.

Ibland kan spekulanterna själva ta initiativ till att komma med ett bud direkt på visningen eller genom att ringa dig kort efteråt, men det är oftast du som sätter igång budgivningen genom att kontakta dem och lämna information om hur budgivningen ska gå till.

Kan man ge bort en bostadsrätt?

Det finns ingen gåvoskatt längre, men om din bostadsrätt har ökat i värde sedan du köpte den och du får någon form av ersättning, kan det få skattekonsekvenser.

Vi tar ett exempel:

Hur byter man ägare på bostadsrätt?

Gratis mall överlåtelseavtal bostadsrätt:🔗 Ladda ner gratis mall som PDF-fil🔗 Ladda ner gratis mall som Word-fil

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Du kan köpa en färdig juridiskt korrekt avtalsmall på Juridiskadokument.nu för några hundralappar och då ingår hjälp med att fylla i avtalet korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få till avtalet rätt så att man slipper problem i efterhand.

Följande uppgifter måste stå med i överlåtelseavtalet. Missar man att lägga in någon av uppgifterna riskerar man att avtalet blir ogiltigt.

 • Det skall vara skriftligt
 • Bostadsrättsföreningens namn
 • Lägenhetsnummer
 • Köpeskillingen (priset)
 • Säljare och köpare ska skriva under

Hur går det till att överlåta en bostadsrätt?

Om du planerar att sälja din bostadsrätt, köpa en ny eller överlåta den som en gåva, kanske du undrar vad du bör tänka på innan du gör det. I detta inlägg kommer vi att gå igenom de viktigaste sakerna att känna till innan du ger dig in i processen!

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningar tar ut för det administrativa arbetet i samband med överlåtelsen av bostaden. Vem som är ansvarig för att betala avgiften beror på föreningens stadgar, vanligtvis köparen. En överlåtelseavgift tas även ut vid arv och bodelning. Vissa föreningar tar inte ut någon överlåtelseavgift, därför är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall.

Har man rätt att sälja del av en bostadsrätt?

Att man som ett par eller vänner väljer att äga bostadsrätt tillsammans är inte helt ovanligt. Det finns såklart en del ekonomiska fördelar med att göra så. Men vad gäller om den ena vill flytta och sälja bostadsrätten men den andra motsätter sig en försäljning?

Om fler än en person äger egendom tillsammans kan man tala om en så kallad samägd egendom. Ett sådant förhållande regleras i samäganderättslagen. De egendomsslag som räknas upp i lagen är fastighet, lös sak, aktie, obligation och skuldebrev. Samäganderättslagen i sig reglerar alltså inte bostadsrätter men högsta domstolen har i praxis konstaterat att samäganderättslagen i stora delar ska tillämpas på bostadsrätter.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

Hur mycket betalar man i skatt när man säljer en bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Får mäklare sälja till närstående?

SVT Nyheter Skånes granskning visar att mäklaren undanhåller information, eller ljuger, för köpare i och spekulanter i flera olika fall.

Ola Jingryd har tidigare suttit med i fastighetsmäklarinspektionen.

Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?

När en bostadsrätt upplåts för första gången, eller bildas vid en ombildning, betalar medlemmen en insats för bostadsrätten. Vid överlåtelser av bostadsrätten därefter betalas bara en köpeskilling. De insatser som finns i föreningen framgår i den ekonomiska planen samt lägenhetsförteckningen. Insatsen kan ändras, läs mer under ”insatshöjning”.

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna betalade i insats. Den används också för nyproducerade lägenheter för att differentiera priserna beroende exempelvis på lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan insats och marknadspris.

Vad händer om säljaren ångrar sig bostadsrätt?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för köp av fast egendom finns i 4 kap. jordabalken (JB), se här

Hur köper man ut någon från bostadsrätt?

Jag rekommenderar alltid att göra en kartläggning över vilka olika kostnader man har i nuläget. Då ser man ganska snabbt vissa kostnader som man även kommer att ha i framtiden. Boendekostnaden kan vara ränta, amorteringar, månadsavgift (för bostadsrätt), värme, el, vatten/renhållning, försäkring mm. Bra att fundera över är även att ha en buffert för underhåll och oförutsedda utgifter, tex om diskmaskinen går sönder. Behöver man höja Bolån för att köpa ut den andre lägger man till ränta och amortering för detta.  

Men man ska ju inte bara bo! Vilka andra kostnader kommer jag att ha? Får jag det att gå ihop? Vilka marginaler har jag? Har jag utrymme för att göra andra saker jag vill göra? Har jag utrymme för att spara till pension och annat? Att göra en budget för framtiden är inte alls fel – tvärtom!