:

Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?
 2. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 3. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 4. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 5. När ska Omvänd moms tillämpas?
 6. Hur vet man om ett företag har omvänd moms?
 7. När ska man fakturera utan moms?
 8. Vilka har omvänd moms?
 9. Hur bokför man inköp från annat EU-land?
 10. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 11. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 12. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 13. Vad är momsbefriad verksamhet?
 14. Hur fungerar moms inom EU?
 15. Hur bokför man omvänd moms EU?

Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?

Det är endast i vissa specifika fall som omvänd skattskyldighet används. Du som köpare måste då redovisa momsen. Inom Sverige används omvänd skattskyldighet vid ett flertal tillfällen, bland annat vid; omsättning av de flesta tjänsterna inom byggsektorn, omsättning av investeringsguld där säljaren är skattskyldig för omsättningen, omsättning av utsläppsrätter av växthusgaser, omsättning av avfall och skrot av en del metaller och så vidare.

Omvänd skattskyldighet gäller även i vissa fall inom handel i EU. Det gäller inte de tjänster som inte går efter huvudregeln. Det betyder en svensk säljare kan vara skattskyldig utomlands eller att ett utländskt företag är skattskyldigt i Sverige. När omvänd skattskyldighet gäller är det viktigt att du skriver ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan. Dessutom ska du även redovisa försäljningen i momsdeklarationen. Vid omvänd skattskyldighet har säljaren även avdragsrätt för ingående moms, detta beräknar säljaren själv enligt de generella bestämmelserna. Detta trots att den utgående momsen inte behöver redovisas. Har du full avdragsrätt blir nettot 0.

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  När ska Omvänd moms tillämpas?

  Du ska bara använda omvänd betalningsskyldighet i vissa bestämda fall. Som säljare kan du alltså inte välja om du ska låta köparen redovisa momsen eller inte. Omvänt måste du som köpare redovisa momsen när omvänd betalningsskyldighet gäller.

  Hur vet man om ett företag har omvänd moms?

  Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

  Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

  . Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

  När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

  När ska man fakturera utan moms?

  Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

  • Om du säljer till företag eller privatperson.
  • Om du säljer en vara eller en tjänst.
  • Om kunden finns inom eller utanför EU.

  Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

  Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

  • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
  • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
  • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

  Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

  För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

  Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

  Vilka har omvänd moms?

  Köparen betalar momsen alltid när alla följande villkor uppfylls:

 • Säljaren är ett företag som säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.
 • Köparen är ett företag som säljer eller hyr byggtjänster på annat sätt än sporadiskt – till exempel regelbundet eller för ett långvarigt byggprojekt.
 • Hur bokför man inköp från annat EU-land?

  Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

  OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.

  Hur bokför man inköp från annat EU land?

  Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

  Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

  Vid inköp av byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga för en momsregistrerad redovisningsenhet.

  Ett inköp av byggtjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av byggtjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

  Vad ska det stå på faktura inom EU?

  Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

  Vad är momsbefriad verksamhet?

  Vid köp av produkter och tjänster betalas en särskild skatt som i vardagligt tal kallas för moms. När privatpersoner köper produkter och tjänster är momsen vanligtvis inkluderad i priset. Det innebär att företaget som man handlar ifrån ansvarar för att deklarera och betala in momsen.

  Hur fungerar moms inom EU?

  Varumärken måste erhålla momsregistrering i EU-länder för B2B-transaktioner om minst ett av följande krav uppfylls:

  • Varumärket har en affärsenhet i ett av EU:s medlemsländer.
  • Varumärket har leveranslogistik inom ett av EU:s medlemsländer (dvs. lager eller leveranscenter som beställningar skickas från).
  • Varumärket tänker skicka produkter till sig själva inom EU innan de levereras till återförsäljare i EU.

  Om du uppfyller minst ett av kraven ovan måste du registrera dig för moms i alla länder där du uppfyller kravet. Om inget av dessa krav uppfylls behöver du sannolikt inte vara momsregistrerad för B2B-transaktioner i de aktuella EU-länderna.*

  Hur bokför man omvänd moms EU?

  I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

  Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

  Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.