:

Vad krävs för att få omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få omställningsstöd?
 2. Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?
 3. Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?
 4. Hur mycket kan man få i omställningsstöd?
 5. Är det svårt att få omställningsstöd?
 6. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 7. När kan man ansöka om omställningsstöd 2023?
 8. Vilka utbildningar kan man få omställningsstöd?
 9. Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?
 10. Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?
 11. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 12. När ansöker man om omställningsstöd?
 13. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 14. Vilka utbildningar får man betalt för att gå?
 15. Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?

Vad krävs för att få omställningsstöd?

Med den här förenklade beräkningshjälpen kan du kontrollräkna hur stort omställningsstöd ditt företag skulle ha rätt till. Uppgifterna sparas inte och ingen ansökan skickas till Skatteverket.

Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Hur mycket kan man få i omställningsstöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Är det svårt att få omställningsstöd?

Omställningsstudiestödet ger möjlighet för den som arbetat i minst åtta år att plugga i upp till 44 veckor (ungefär två år) med 80 procent av lönen upp till 26 625. Den som jobbar på en arbetsplats som omfattas av det nya huvudavtalet kan dock få mer.

Första året stödet är igång, 2023, har 1,3 miljarder kronor avsatts. Enligt beräkningar från utbildningsdepartementet räcker det till 5 650 heltidsstuderade.

Och det är först till kvarn som gäller. Bland de ansökningar som godkänns beviljas de som kommer in först tills pengarna är slut.

När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

När kan man ansöka om omställningsstöd 2023?

för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om .
 • Ansök om hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din .
 • Vilka utbildningar kan man få omställningsstöd?

  Omställningsstudiestödet är en möjlighet för dig som är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden att höja din kompetens med hjälp av utbildning. Från den 1 april 2023 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar hösten 2023. Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid. Omställningsstudiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av regeringens omställningspaket.

  Du som är anställd kan få ta del av omställningsstudiestödet. Det är en möjlighet för dig som idag arbetar att kunna kompetensutveckla dig eller helt byta bransch efter en utbildning. Här följer en lista på några saker du måste uppfylla för att kunna ansöka om omställningsstudiestödet:

  • Du ska vara mellan 27-62 år.
  • Du ska i dagsläget vara etablerad på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen du vill gå ska ge rätt till studiestöd. Alla utbildningar vid Stockholms universitet ger rätt att söka studiestödet.

  Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?

  – Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

  – Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

  – Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

  – Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

  – Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

  Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

  – Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

  Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?

  Från och med den 1 oktober i år tillämpas de nya LAS-reglerna och huvudavtalet. Några av reformerna handlar om ett utökat omställningsstöd och fler möjligheter till kompetensutveckling för arbetstagare.

  Meningen är att dessa stöd ska fungera som en utökad trygghet för de anställda som nu får fler möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta ska ses i relation till LAS-förändringarna, som innebär mer flexibilitet för arbetsgivaren.

  Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

  för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om .
 • Ansök om hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din .
 • När ansöker man om omställningsstöd?

  En möjlig orsak till det höga söktrycket är, enligt Stefan Tärnhuvud, att du får 21 300 kronor i månaden med det nya stödet. Nästan dubbelt så mycket som det vanliga studiestödet, vilket ger nya möjligheter att plugga för den som har exempelvis familj och lån.

  Årets ansökningar gäller studier under första halvan 2023. I april nästa år kan du söka för andra halvåret. Men det är smart att skicka in sin ansökan så fort man kan. CSN delar bara ut pengar så långt 2023 års pengapåse på 1,36 miljarder räcker, och ansökningarna hanteras i den tur de kommer in.

  – Jag vill tipsa om att ta hjälp av sin omställningsorganisation med ansökan. Vi lägger stor vikt vid omställningsorganisationens bedömning när vi tar beslut.

  Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

  Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det har förhandlats fram av fack och arbetsgivare som en del av Trygghetsöverenskommelsen och syftet är att du ska kunna studera och öka din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan antingen vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår.

  Vilka utbildningar får man betalt för att gå?

  21-åriga Izabella fick betalt för att plugga till tunnelbaneförare. DN listar 17 utbildningar där du får betalt för att gå.

  Publicerad: 16 jan 2023, 13:00

  Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?

  Omställningsstudiestödet är en möjlighet för dig som är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden att höja din kompetens med hjälp av utbildning. Från den 1 april 2023 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar hösten 2023. Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid. Omställningsstudiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av regeringens omställningspaket.

  Du som är anställd kan få ta del av omställningsstudiestödet. Det är en möjlighet för dig som idag arbetar att kunna kompetensutveckla dig eller helt byta bransch efter en utbildning. Här följer en lista på några saker du måste uppfylla för att kunna ansöka om omställningsstudiestödet:

  • Du ska vara mellan 27-62 år.
  • Du ska i dagsläget vara etablerad på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen du vill gå ska ge rätt till studiestöd. Alla utbildningar vid Stockholms universitet ger rätt att söka studiestödet.