:

Vad betyder det att gifta sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder det att gifta sig?
 2. Vad krävs för att få gifta sig?
 3. Hur gifter man sig enklast?
 4. Hur mycket kostar gifta sig?
 5. Vad förändras när man gifter sig?
 6. När är det normalt att gifta sig?
 7. Kan man gifta sig spontant?
 8. Måste man förlova sig innan man gifter sig?
 9. Är det gratis att gifta sig i kyrkan?
 10. Vem äger huset när man är gift?
 11. Hur många äktenskap håller livet ut?
 12. Är det värt att gifta sig?
 13. Vilka får man inte gifta sig med?
 14. Vad ändras när man gifter sig?
 15. Är det ok att fria utan ring?

Vad betyder det att gifta sig?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Vad krävs för att få gifta sig?

Inför en vigsel kräver svensk myndighet att hindersprövning har gjorts. Hindersprövning innebär att en kontroll görs, och dokumenteras, om att inga hinder föreligger för två personer att ingå äktenskap. Utländsk myndighet där vigsel ska förrättas brukar ställa krav på motsvarande dokumentation. Kontrollera alltid med vigselförrättaren och/eller ansvarig myndighet i landet där vigseln ska äga rum.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:• Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.• Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.• Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.Ovannämnda hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

Hur gifter man sig enklast?

Hver av dere må fylle ut skjemaet Egenerklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene.

Hver av dere må fylle ut skjemaet "Prøveattest - Egenerklæring fra brudefolket" for prøving av ekteskapsvilkårene.

Hur mycket kostar gifta sig?

Vad kostar det att gifta sig? Egentligen kan ett bröllop kosta exakt hur lite eller mycket som helst – det hela handlar snarare om hur du kontrollerar din budget.

– Man måste utgå från sin egen prio-lista. Är blommor viktigast – ja, lägg pengarna på det i så fall. Ett tips är att i ett tidigt stadium sätta en budgetlista på vad allt "får" kosta för att det inte ska springa iväg, säger Jacqueline Rova, bröllopskoordinator.

54 000 kronor kostar ett bröllop i genomsnitt i Sverige. Men vad är det som kostar? Enligt Institutet för Privatekonomi hos Swedbank är det följande:

Vad förändras när man gifter sig?

En gemensam ekonomi innebär att man kommer överens om hur mycket var och en ska stå för av de gemensamma utgifterna och då ofta om vilka utgifter man tar ansvar för. För fasta utgifter kan det vara bra att ha ett gemensamt konto, likaså kan matkortet vara gemensamt.

Gifta har skyldighet att upplysa varandra om sin ekonomi och att bidra till varandras uppehälle.

När är det normalt att gifta sig?

Det visar sig att vi gifter oss senare numera än för bara några årtionden sedan, och även av helt andra anledningar.

Känns det som att det här med äktenskap ligger sjukt långt fram i framtiden när man är sådär runt 21? Då är du inte ensam om att känna så, men det var inte alls så för bara 40 år sedan. 

Kan man gifta sig spontant?

I Sverige får två vuxna personer ingå äktenskap, oavsett om de är av samma eller olika kön, och bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt för alla. Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Måste man förlova sig innan man gifter sig?

Välkommen till Bröllopsportal.se, er guide till bröllopet

Tanken med en förlovning är egentligen att man ska gifta sig så småningom. Förr i tiden sa man att förlovningen högst skulle vara ett år, sen skulle man gifta sig. Idag finns det naturligtvis inga regler för det. Idag är det lika vanligt att man bara förlovar sig utan att gifta sig överhuvudtaget. Lika vanligt är det också att man inte alls förlovar sig utan gifter sig på en gång.

Är det gratis att gifta sig i kyrkan?

Det kostar vanligtvis inget att gifta sig i Svenska kyrkan i Sverige om minst en av er är medlem i Svenska kyrkan. Bara om ni har särskilda önskemål, som innebär extra kostnader för församlingen, behöver ni bekosta dessa.  

I Svenska församlingar utomlands medför vigseln oftast en kostnad.  Läs mer om att gifta sig utomlands. 

Vem äger huset när man är gift?

Vi är ett gift par som har en villa. Vem ärver den om någon av oss dör?

Vi är ett gift par som har en villa. Lagfarten på huset står enbart i mitt (kvinnans) namn. I dag har vi inget testamente, men vi ska skriva ett där vår önskan framgår. Min fråga är: Vad händer och vem ärver huset om någon av oss dör?

Hur många äktenskap håller livet ut?

Så löd rubriken i ett av Endbright’s första omnämnanden i Dagens Industri1 i juni 2020. Men, stämmer det verkligen? Nja, nog har skilsmässor uppmärksammats i media världen över som aldrig förr i skuggan av COVID-19, men att kalla det för en rusning, är en överdrift. Det är snarare en fortsatt stabil ökning, några procentenheter per år de senaste 10 åren. 

Att ingå äktenskap anses än idag, i de flesta av världar, vara en lyckans vinst och bedrift. En vinst i kärlekens lotteri. Vi växer upp med visioner och illusioner av att vandra lyckliga genom livet in i solnedgången, hand i hand.

Så löd rubriken i ett av Endbright’s första omnämnanden i Dagens Industri1 i juni 2020. Men, stämmer det verkligen? Nja, nog har skilsmässor uppmärksammats i media världen över som aldrig förr i skuggan av COVID-19, men att kalla det för en rusning, är en överdrift. Det är snarare en fortsatt stabil ökning, några procentenheter per år de senaste 10 åren. 

Att ingå äktenskap anses än idag, i de flesta av världar, vara en lyckans vinst och bedrift. En vinst i kärlekens lotteri. Vi växer upp med visioner och illusioner av att vandra lyckliga genom livet in i solnedgången, hand i hand.

Att leva i partnerskap har varit ett fundament i vår samhällskropp sedan mitten av 1200-talet. 

Den svenska medelklassen skiljer sig i störst utsträckning. Begreppet kaka söker maka är starkare än aldrig förr. Utbildning, inkomst och syn på barnuppfostran spelar allt större roll i hur vi väljer våra relationer, och vem i singel-poolen som matchar vår specifikation på partner bäst. Kvinnor står för störst andel fattigpensionärer och ”tindermännens”6 lidande är på tapeten.

År 1915 introducerades den skilsmässolag som erkände osämja som tillräckligt skäl för skilsmässa, utan kunglig dispens, i Sverige. Först då erkändes alltså äktenskapet som något som främst skulle bygga på kärlek.

Under början av 1900-talet var skilsmässor fortfarande en relativt ovanlig förekomst. Att gifta sig ingick i de flestas livscykel men att skilja sig förekom endast hos några få. Skilsmässotalen hos höginkomsttagare i yrken som läkare och ingenjörer var dock redan i 1900-talets början i storlek med skilsmässofrekvensen hos befolkningen i stort idag10.

Är det värt att gifta sig?

Livet är fullt av viktiga situationer och stora beslut, där du kan behöva juridisk vägledning. Att köpa bostad tillsammans med sin partner är ett av dem. Beroende på vilken livssituation du befinner dig i – kan du behöva hjälp av en jurist med att planera för framtiden, så att den blir tryggare för dig själv, och för dina nära och kära. 

Har du till exempel koll på juridiken när det kommer till att vara sambo? Många känner inte till de regler som aktualiseras när man flyttar ihop och blir sambo. Mitt i livet, när allt är ”på topp”, ska man väl inte behöva gå runt och fundera på den juridiska skillnaden mellan att vara sambo och gift? Men det är precis vad man ska. Om man som sambo skulle separera, eller om någon av samborna dör, innebär det stor skillnad. De ekonomiska konsekvenserna för den som är sambo kan bli stora om man inte skrivit några avtal och på förhand tänkt över de juridiska konsekvenserna av en separation eller ett dödsfall. 

Vilka får man inte gifta sig med?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring äktenskap samt eventuella hinder mot äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Vad ändras när man gifter sig?

Efter vigseln äger makarna liksom tidigare sina egna saker, pengar, fastigheter o.s.v. och ansvarar endast för sina egna skulder. Makarna kommer inte att ha rätt till varandras ägodelar eller ansvara för varandras skulder. Båda makarna äger sina saker på samma sätt som innan de gifte sig.

Om makarna skiljer sig har man rätt att behålla sina saker men vardera make har trots detta rätt till hälften av det totala värdet av allt som de båda äger. Detta gäller om inget äktenskapsförord har skrivits mellan makarna. Alltså ska den maken som äger mest lösa ut den make som äger mindre, genom att betala mellanskillnaden, för att få behålla sina ägodelar.

Är det ok att fria utan ring?

"We were just lying there, going to sleep. I looked over at her, and I said, 'Hey, we might be real good married. Wassup? You wanna marry me?' Unplanned. No ring. Not the classic proposal. She said yes."

- Will Smith, actor, on proposing without a ring to his wife.