:

Hur redovisas finansiell leasing?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisas finansiell leasing?
 2. Hur bokför man finansiell leasing?
 3. Vem äger bilen vid finansiell leasing?
 4. Vad händer efter finansiell leasing?
 5. Hur fungerar finansiell leasing?
 6. Vad är bäst finansiell leasing eller operationell leasing?
 7. Är billeasing operationell eller finansiell?
 8. Vad är nackdelen med leasing?
 9. När får man dra hela momsen på Leasingbil?
 10. Vad ingår i finansiell leasing?
 11. När lönar sig Privatleasing?
 12. Varför ska man inte leasa en bil?
 13. Kan man leasa en Momssmittad bil?
 14. Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing?
 15. Hur fungerar finansiell leasing bil?

Hur redovisas finansiell leasing?

Innan en beskrivning kan göras vad gäller redovisningen av leasing är det bra att förstå vad som faktiskt utgör ett leasingavtal. Enligt BFNAR 2012:1 (K3) 20:2 definieras ett leasingavtal enligt följande ”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning”. Ett leasingavtal har med andra ord en leasegivare och en leasetagare. Leasegivaren är den juridiska ägaren av en tillgång, medan leasetagaren är den part som har rätt att nyttja tillgången.

Leasingavtal delas in i operationella leasingavtal (beskrivs längre ned i detta blogginlägg) och finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren i allt väsentligt övertar de ekonomiska risker och fördelar som är kopplade till att äga en tillgång (det går rent redovisningsmässigt att likna vid ett avbetalningsköp). När denna bedömning görs ska hänsyn tas till avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska form.

Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren övertar de ekonomiska risker och fördelar kopplade till att äga en tillgång.

Det finns ett antal indikationer som tyder på att ett leasingavtal är finansiellt. Nedan är några exempel på sådana indikationer;

Operationella leasingavtal definieras som leasingavtal som inte är finansiella, det vill säga om bedömningen görs att ett leasingavtal inte är finansiellt är det per automatik operationellt.

Hur bokför man finansiell leasing?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Vem äger bilen vid finansiell leasing?

Vanligen betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Hos Wasa Kredit kan du även välja att periodisera den förhöjda hyran över en längre period. Se Stafflad leasing.

Bonus malus är en fordonsskatt som trädde i kraft den 1 juli 2018. Bonus malus var ett system som gav straffskatt eller bonus på nyregistrerade bilar beroende på hur miljövänlig bilen är. Sedan 8 november 2022 råder endast malus-regler. Bilar som drivs med bensin eller diesel omgärdas även fortsättningsvis av malus, en förhöjd fordonsskatt som kan öka skatten med flera tusenlappar om året.

Bonus malus-systemet gäller nyinköp av lätta fordon som registrerades efter den 1 juli 2018.

Om företaget som leasar bilen även betalar för drivmedlet blir förmånsvärdet, som du får betala skatt för, högre. Drivmedelsförmånen värderas enligt nuvarande skatteregler till 1,2 gånger marknadsvärdet inkl. moms. Efter skatt är kostnaden per mil ändå lägre än om man kör egen bil. Se även Förmånsvärde.

Fleet är den engelska benämningen på vagnpark.  Se Vagnpark/Vagnparksfinansiering.

Finansiell leasing innebär att leasetagaren betalar en fast månadskostnad till leasegivaren och att företaget som leasar bilen själv tar ansvar för fordonet, inklusive drivmedel och underhåll. Det här är den vanligaste typen av leasing i Sverige. Se även Operationell leasing.

När en leasingbil används för privat bruk i mer än ringa omfattning (högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil) uppstår en förmån som är skatteskyldig. Bilförmånen bestäms vid anskaffningen och utgår från vald bilmodell.

Läs mer om hur förmånsvärde räknas ut

Vad händer efter finansiell leasing?

Innan en beskrivning kan göras vad gäller redovisningen av leasing är det bra att förstå vad som faktiskt utgör ett leasingavtal. Enligt BFNAR 2012:1 (K3) 20:2 definieras ett leasingavtal enligt följande ”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning”. Ett leasingavtal har med andra ord en leasegivare och en leasetagare. Leasegivaren är den juridiska ägaren av en tillgång, medan leasetagaren är den part som har rätt att nyttja tillgången.

Leasingavtal delas in i operationella leasingavtal (beskrivs längre ned i detta blogginlägg) och finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren i allt väsentligt övertar de ekonomiska risker och fördelar som är kopplade till att äga en tillgång (det går rent redovisningsmässigt att likna vid ett avbetalningsköp). När denna bedömning görs ska hänsyn tas till avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska form.

Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren övertar de ekonomiska risker och fördelar kopplade till att äga en tillgång.

Det finns ett antal indikationer som tyder på att ett leasingavtal är finansiellt. Nedan är några exempel på sådana indikationer;

Operationella leasingavtal definieras som leasingavtal som inte är finansiella, det vill säga om bedömningen görs att ett leasingavtal inte är finansiellt är det per automatik operationellt.

Hur fungerar finansiell leasing?

Har karaktären av ett avbetalningsköp. Formellt finns äganderätten kvar hos leasinggivaren så länge avtalet löper medan de ekonomiska riskerna och fördelarna förs över till leasingtagaren. Efter avtalsperiodens slut har leasingtagaren möjlighet att bli ägare genom att köpa loss produkten för ett restvärde.

Vad är bäst finansiell leasing eller operationell leasing?

Leasing är bekvämt, praktiskt taget allting kan ingå i avtalet och du behöver bara ha en enda kontaktpunkt för allt ifrån service till däckbyte och försäkring – till en fast månadskostnad. Lite dyrare visserligen, men man behöver inte fokusera på det som händer kring bilen och den håller toppskick. Detta kan vara det mest förmånliga sättet att ha bil för företaget eftersom bilen inte belastar balansräkningen och hela leasingkostnaden kan dras av plus hälften av momsen vid operationell leasing och mestadels även vid finansiell leasing.

Leasingbil är en kostnad – att köpa bil en tillgång. Den totala kostnaden för en tjänstebil påverkas av många olika saker som värde, miljöklass, modell, antal mil som kommer att köras per år. Val av finansieringsform är viktigt eftersom man egentligen väljer hur detta ska se ut i företagets bokföring. Var blir det mest lönsamt att placera bilen, är frågan. Som kostnad eller tillgång.

Är billeasing operationell eller finansiell?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Vad är nackdelen med leasing?

Känner du dig vilsen i beslutet om du ska leasa eller köpa en bil? Vad kostar det med leasing i jämförelse med att köpa bilen? Vad finns det för villkor du måste uppfylla och vilken lösning passar dig bäst? Här får du svaren på dina frågor om leasing och bilköp.  

När får man dra hela momsen på Leasingbil?

Hej! 
En av fördelarna många av er företagare lyfter fram med finansiell leasing har varit att man kan dra av halva momsen. Därför har jag nu ansökt om finansiell leasing.


MEN: Får man verkligen dra av halva momsen? Jag pratade med Skatteverket i annat ärende och handläggaren där nämnde då att man inte får dra av momsen på finansiell leasing, då SKV anser att finansiell leasing är ett köp och inte en hyra.

Vad ingår i finansiell leasing?

Definitionen av leasing är att en person eller ett företag istället för att köpa exempelvis en bil, en kopieringsmaskin eller annan produktutrustning hyr ("leasar") produkten/varan under en period för en fast månadskostnad.

När lönar sig Privatleasing?

Privatleasing är en finansieringslösning avsedd för bilar och andra fordon utan några krav på kontantinsats. Privatleasing av bil kan ses som en slags långtidshyra som löper under en viss tid och där bilen återlämnas när kontraktstiden är slut. Du behöver ingen kontantinsats och du betalar en fast månadskostnad vilket gör det enkelt att hålla koll på utgifterna. Ibland ingår även serviceavtal och försäkringar i månadskostnaden.

Varför ska man inte leasa en bil?

Att köpa bil innebär ofta en stor investering. Traditionellt har det vanligaste sättet att lösa köpet varit med ett billån, men privatleasing blir alltmer populärt och har idag gått om lån som det vanligaste finansieringsalternativet. Men vad är egentligen bäst? Det finns givetvis både för- och nackdelar med båda alternativen. Därför berättar vi om skillnaderna mellan billån och privatleasing samt vägleder dig i beslutet kring om du ska leasa eller köpa din nästa bil med lån.

Oavsett om du ska köpa en ny eller begagnad bil kan köpet behöva finansieras på något sätt. Köper du bil av bilhandlare kan detta göras på två olika sätt: med billån eller privatleasing.

Låt oss börja med att titta på vad lån respektive leasing innebär.

Ett billån är egentligen som vilket lån som helst. Du lånar en summa av en bank eller annan långivare och betalar ränta på beloppet samt amorterar på lånet.

Sidospår: Vissa långivare gör skillnad på om du köper bil av handlare eller privat och vad bilen kostar. Köper du en lite dyrare bil av handlare kan bilen i regel vara säkerhet för lånet. Det innebär att räntan blir lägre. Köper du bil av privatperson eller om bilen kostar under en viss summa behöver du i regel låna utan bilen som säkerhet. Detta brukar kallas privatlån eller blancolån och räntan blir högre. I denna artikel kommer vi fokusera på det renodlade billånet.

Kan man leasa en Momssmittad bil?

Den variant som vi får mest frågor på är när leasetagaren får ersättning för övervärdet på bilen av en annan än leasingföretaget. Att den avräkning leasetagaren har tagit emot kommer från t ex en bilhandlare indikerar detta. Det är denna variant som vållar mest huvudbry hos våra kunder. Handlingarna som den som ska bokföra är ofta direkt felaktiga eller i bästa fall bara svårbegripliga.

Vad som faktiskt sker i denna situation är att bilen säljs direkt från leasingföretaget till en tredje part – normalt en bilhandlare – för restvärdet/restskulden. Leasetagaren blir alltså aldrig ägare till bilen. Om bilens marknadsvärde är högre än restskulden blir leasetagaren kompenserad av bilhandlaren. 

Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing?

Finansieringen av vagnparken är en stor och tung kostnad. Utbudet av finansieringsformer på finansmarknaden utökas hela tiden, men de kan grovt delas in i två huvudtyper, eget ägande eller leasing. Till detta kommer en tredje typ, hyra. Eget ägande kan finansieras med eget kapital men oftare handlar det om finansiering via antingen avbetalningsköp eller bank- eller reverslån.

Eftersom leasing inte är definierat i lag finns inte heller någon fastlagd skiljegräns mellan de olika finansieringsformerna som erbjuds på marknaden – finansiell och operationell leasing. Enklast är väl att säga att finansiell leasing omfattar endast finansieringen av en vara, i det här fallet är varan bil. För att leasing över huvud taget ska komma ifråga, till skillnad från ren avskrivning avett köp, krävs i praktiken att varan har ett restvärde på minst 20 procent.

Hur fungerar finansiell leasing bil?

Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige. Det går ut på att leasegivaren hyr ut produkten eller varan till leasetagaren under en överenskommen period. I ett finansiellt leasingavtal överförs i stort sett alla risker och fördelar med ägandet av tillgången till leasetagaren. Verksamheten som leasar har då alla rättigheter och befinner sig i ungefär samma situation som om de hade köpt tillgången. Detta betyder att verksamheten måste betala för service, reparation, försäkring och andra kostnader som kan förekomma vid exempelvis anskaffning av it-livscykelhantering. Efter att hyresperioden löper ut övergår ägandet av tillgången till leasetagaren.