:

Hur många har samma namn som jag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många har samma namn som jag?
 2. Hur många har detta namn?
 3. Kan man ha siffror i sitt namn?
 4. Vad är världens ovanligaste namn?
 5. Vad är Sveriges ovanligaste namn?
 6. Vem heter potatis?
 7. Vilka släktnamn får man ta?
 8. Vilket är det ovanligaste namnet i hela Sverige?
 9. Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?
 10. Kan man döpa sitt barn till Gud?
 11. Vilka namn är förbjudna?
 12. Vilka namn får man inte ha?
 13. Kan man heta Gud?
 14. Får man ta sin morfars efternamn?
 15. Får man ta ett gammalt släktnamn?

Hur många har samma namn som jag?

Det finns regler för vilka namn du kan välja. Vissa typer av namnbyten behöver du inte betala för, medan andra kostar pengar.

 • Ansöka om namn för ett nyfött barn
 • Byta förnamn
 • Byta efternamn
 • Ansöka om ett nybildat efternamn
 • Byta till ett fritt efternamn
 • Byta till en makas eller makes efternamn

Hur många har detta namn?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Kan man ha siffror i sitt namn?

Om du väntar (eller längtar efter) barn har du med stor sannolikhet tänkt tanken: Vad ska ungen heta?

Och det är ju som så att man inte kan döpa någon till vad som helst. 1996 försökte exempelvis ett svenskt par att döpa sitt barn till Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, som protest till regeringen för att man inte fick döpa sina barn till Ikea eller Metallica.

Vad är världens ovanligaste namn?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!

Vad är Sveriges ovanligaste namn?

Vad ska bebin heta? Aftonbladet Family har listat unika och ovanliga namn som passar flickor, pojkar och några unisex.

Vissa namn är särskilt unika, andra är godingar från förr.

Vem heter potatis?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Vilka släktnamn får man ta?

SFS nr: 2016:1013 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1295 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.

Vilket är det ovanligaste namnet i hela Sverige?

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?

Ett ovanligt namn är ett namn som förekommer mer sällan än andra namn. Vissa vill vara helt ensamma om ett namn medan andra nöjer sig med att de är ensamma om namnet på skolan eller i samma årskurs. Vad som är ett ovanligt eller ett unikt namn är helt enkelt upp till var och en att bedöma. 

Kan man döpa sitt barn till Gud?

 • Wasp
 • Tottenhamn
 • Alkis
 • Pilsner
 • Prinsessan
 • Tomhet
 • Skrot
 • Think
 • Superfastjellyfish
 • Green
 • Anarkia
 • Messias
 • Rackartuss
 • Lakrits
 • Ikea
 • Minus
 • Money Penny
 • Kaninen
 • Dotcom
 • Allah
 • Jord
 • Snäckan
 • Tegnér
 • Rebell
 • Trollet
 • T-Rex
 • Kråka
 • Mysco
 • Diablo
 • Lucifer
 • Nazi
 • Gosse
 • Hoor
 • HelloKillerz
 • Hoppsan
 • Judas
 • Fisen
 • Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssql-bb111163
 • Amiral
 • Superman
 • Veranda
 • Pappa
 • Farmor
 • Biceps
 • Simon-Klippan
 • Tholle (ett allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring.)
 • Knorren
 • Superfastjellyfish
 • Stormtass
 • Papich

Enligt personnamnlagen i Sverige får inget namn som kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn godkännas.

Det kan till exempel innebära att namnet inte får likna ett efternamn, ett ortsnamn eller har en smeknamnskaraktär.

Vilka namn är förbjudna?

Lucifer. Är enligt Skatteverket olämpligt eftersom det kan antas väcka anstöt och kan leda till obehag för bäraren.

Tholle. Olämpligt som förnamn då det har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren. Ordet tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring. Skatteverket har bedömt att även om stavningen av namnet skiljer sig något från ordet är uttalet detsamma.

Vilka namn får man inte ha?

Det finns väldigt många bra svar på den här frågan redan, (främst gällande vad som är tillåtet och inte från Skatteverkets sida) men däremot finns det många namn som verkligen borde vara förbjudna.

För det första tycker jag det borde vara förbjudet för en förälder att döpa ett barn till ett namn som är gulligt på ett litet barn, men kan orsaka att barnet inte tas på allvar som vuxen. Jag menar, vem skulle kunna se en "Truls" som VD för ett seriöst företag?

Kan man heta Gud?

Om du väntar (eller längtar efter) barn har du med stor sannolikhet tänkt tanken: Vad ska ungen heta?

Och det är ju som så att man inte kan döpa någon till vad som helst. 1996 försökte exempelvis ett svenskt par att döpa sitt barn till Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, som protest till regeringen för att man inte fick döpa sina barn till Ikea eller Metallica.

Får man ta sin morfars efternamn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom lagen skiljer på byten av namn som sker i familjerättslig ordning, vilket sker då man byter till efternamn med anknytning till ena föräldern, och byten som sker i administrativ ordning har jag utgått från den uppdelningen i mitt svar.

Får man ta ett gammalt släktnamn?

Namnlagen ger alltså ett utökat skydd för unika släktnamn. Det betyder att alla namn som bärs av färre än 2000 personer är skyddade (det rymmer med råge även den talrikaste ätt på Riddarhuset). Man får dock ta upp ett äldre släktnamn om det har burits av någon i rakt uppstigande led inom fyra generationer. Det betyder att du kan ta upp din mormors mormors adliga namn om du vill.

Men den här texten handlar inte om vad du får göra utan hur jag tänker mig att vi överlag bör resonera kring vårt historiska arv.