:

Kan man registrera ett företag utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man registrera ett företag utomlands?
 2. När ska utländska företag betala skatt i Sverige?
 3. Måste utländska företag ha F-skatt?
 4. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 5. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 6. Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?
 7. Hur mycket får man tjäna utan F-skatt?
 8. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 9. Har utländska företag organisationsnummer?
 10. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 11. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 12. Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?
 13. Vad är 183 dagars regeln?
 14. Kan man bo i Sverige utan att betala skatt?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Kan man registrera ett företag utomlands?

Du kan välja mellan olika företagsformer när du startar företag i Danmark. Skillnaderna visar sig bland annat i antalet ägare, krav på kapital och hur ansvarsfördelningen ser ut. Du kan ändra företagets form senare, om det skulle visa sig att en annan variant passar bättre. I stora drag liknar de danska företagsformerna de svenska.

Läs mer i vår artikel: Val av företagsform

I Danmark är det Erhvervsstyrelsen som har hand om företagsregistrering. Där ska alla företag grundregistreras. Det sker i CVR-registret, "Det Centrale Virksomhedsregister", som är den danska statens register för företagsupplysningar.

När ska utländska företag betala skatt i Sverige?

Från och med den 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som saknar ett fast driftställe i Sverige och som betalar ut lön till anställda som arbetar i Sverige och för utländska företag som fakturerar ett annat företag för arbete här.

Vissa utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Företagen ska lämna de särskilda uppgifterna årligen från och med år 2022.

Måste utländska företag ha F-skatt?

För att undvika missförstånd och andra olägenheter för er och era leverantörer föreslår vi i samband med detta att ni uppmanar alla era leverantörer som kan komma ifråga att registrera sig för F-skatt i Sverige. För upplysning om hur man registrerar sig för F-skatt finns information och blankett på Skatteverkets hemsida. Blanketten som skall användas för svenska bolag heter SKV 4620 eller för utländska företag SKV 4632.

Nedanstående detaljer föreslår vi att ni ber leverantörerna ange på fakturan

 • Uppgift om F-skatteregistrering i Sverige (ex Registrerad för F-skatt i Sverige)
 • Registreringsnummer som är kopplat till F-skatteregistrering
 • Specifikation av utfört arbete inklusive vilken typ av arbete som utförts samt om möjligt antal nedlagda timmar och pris per timme
 • Specifikation av material eller andra insatsvaror som ingår i faktureringen

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Björn Rundström

Tillhandahållare av innehåll: Fastighetsnytt Förlags AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556326-8837.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

Du kan oftast bara få begränsad information om utländska företag från Skatteverket. Därför är det bra om det utländska företaget du anlitar är godkänt för F-skatt. Om företaget är registrerat hos oss eller är skyldigt att betala någon skatt i Sverige kan vi ha samma typ av uppgifter om det som om svenska företag.

Ett utländskt företag som fysiskt utför arbete på plats i Sverige kan efter ansökan få ett godkännande för svensk F-skatt på samma sätt som ett svenskt företag. Detta gäller även om det utländska företaget inte behöver betala inkomstskatt i Sverige. När det utländska företaget ansöker om godkännande för svensk F-skatt kontrollerar Skatteverket om företaget fullgjort sina skyldigheter att redovisa och betala skatter och avgifter i Sverige och i hemlandet. Utländska företag ska till ansökan bland annat bifoga ett intyg (skuldfrihetsintyg) som visar att företaget inte har obetalda skulder för skatter och avgifter i hemlandet.

Därför är det är bra om du redan i förfrågan och i avtal anger att företaget du anlitar för arbete i Sverige ska vara godkänd för svensk F-skatt. Du kan också kontrollera med oss om företaget är godkänt för F-skatt genom att använda tjänsten Hämta företagsinformation.

Utländska personer kan arbeta i Sverige som direktanställda, som inhyrd personal eller som egenföretagare.

Om de är bosatta i Sverige eller vistas här stadigvarande är de obegränsat skattskyldiga för inkomstskatt här och får en vanlig inkomstdeklaration. I annat fall är de begränsat skattskyldiga och ska, om de får en tjänsteinkomst  från en arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige, beskattas med särskild inkomstskatt (SINK).

Har de en utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige, ska de i vissa fall inte betala skatt i Sverige. Här har det betydelse hur länge personalen vistas i Sverige.

Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i Schweiz behöver du inte ansöka om arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Du kan börja söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag.

Om du är medborgare i Schweiz och vill jobba i mer än tre månader måste du ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Hur mycket får man tjäna utan F-skatt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Har utländska företag organisationsnummer?

SFS nr: 1992:160 Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN Utfärdad: 1992-04-09 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:341 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

Det här med inkomst från hobbyverksamhet ger upphov till många frågor, speciellt beträffande beskattningen. Många har idag hemsidor eller små internetshoppar/webbshoppar och liknande som ger några kronor extra i månaden. Många har det mest som en hobbyverksamhet och man kanske tjänar lite pengar på Adsense annonser och liknande. Dessa inkomster måste tas upp i deklarationen och beskattas. Det råder en del förvirring på området. En allmänt förekommande "sanning" som cirkulerar är att man får tjäna upp till 10000 Kr utan att behöva skatta för det. Det kanske är någon gammal regel, men idag måste man skatta redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Detta betyder i klartext att gör du vinst på 10K, har kostnader på 2K så ska du skatta på 8K. Det betyder även att säljer du för 10 Kr (intäkt) och har kostnader på 9 Kr så har du en vinst på 1 Kr. Då måste du fortfarande skatta på den enda kronan i vinst enligt rådande regelverk. Det finns inget formellt fribelopp för skatten på vinst i hobbyverksamhet, bara för momsregistreringen.

I praktiken finns ett fribelopp på grund av grundavdraget som gör att tjänar man totalt sett en inkomst och vinst under året under 18800 blir det ingen skatt.

Om du håller på med något för att du tycker det är kul och stimulerande som ibland ger några kronor i vinst, då är det en hobby. Men om du t.ex. bygger hemsidor för att tjäna pengar och syftet i första hand är att det ska ge pengar snarare än att du bygger för att du tycker det är kul, då beskattas vinsten som näringsverksamhet. Hur du än gör så kommer vinsten beskattas.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Vad är 183 dagars regeln?

Nu ändras alltså denna regel, och från och med första januari 2021 införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk lagstiftning som innebär att 183-dagarsregelen inte längre kan tillämpas i situationer när arbetet som utförs i Sverige kan ses som uthyrning av arbetskraft till en svensk tjänsteköpare – den ekonomiska arbetsgivaren.

Enligt Margita Beijer, som är skatterådgivare inom internationell beskattning hos Grant Thornton, är detta en åtgärd som föreslogs redan 2017.

– Det är ett vanligt fenomen inom många branscher, till exempel bygg och anläggning, IT och vården, att man sätter i system att låta utländsk personal arbeta i Sverige. Där blir man enligt nuvarande regler inte skattskyldiga i Sverige utan i sitt hemland under förutsättning att man håller sig inom de 183 dagarna. Därmed anser man att det blir en snedvridning av konkurrensen gentemot de företag som använder personal som är skattskyldiga i Sverige, säger hon.

Kan man bo i Sverige utan att betala skatt?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet.