:

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 2. Hur kan man se vilka som är skrivna på en adress?
 3. När slutade man föra kyrkböcker?
 4. Hur utreder Skatteverket folkbokföring?
 5. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 6. Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?
 7. Får man vara skriven i ett fritidshus?
 8. Kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 9. Hur kommer man åt kyrkböcker?
 10. Hur långt tillbaka finns kyrkböcker?
 11. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 12. Kan Skatteverket göra hembesök?
 13. Kan man äga ett hus utan att vara skriven där?
 14. Får man bo permanent i sitt fritidshus?
 15. Kan man bo i en stuga året runt?

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att uppsåtligen folkbokföra sig på en adress där man inte bor kan utgöra ett folkbokföringsbrott. Detta är fallet om det föreligger en fara i bevishänseende (se 42 § folkbokföringslagen). Faran ska i fallet vara konkret, vilket innebär att den oriktiga uppgiften om folkbokföringsadressen sannolikt inte skulle upptäckas vid en normal rutinmässig kontroll.

Hur kan man se vilka som är skrivna på en adress?

En obestämd mängd personer har köpt en fastighet i min kommun. Närvarande när kontraktet skrevs var en man och en kvinna som ingår i det lite större antal vuxna som använder huset som bostad. De flyttade in i maj.

När jag av nyfikenhet försöker ta reda på hur många som är skrivna på adressen finns det enligt Ratsit.se och del liknande tjänster inga personer överhuvudtaget som bor där. Föregående husägaren avled.

När slutade man föra kyrkböcker?

Undrar du ibland hur en del verkar hitta så mycket om sin släkt, spännande och detaljerade släkthistorier från långt tillbaka? Grunden i släktforskning är att följa en persons liv genom kyrkböckerna, med födelse- och dödbok tillsammans med husförhörslängd och församlingsbok kan man bygga ett släktträd, men du får mest veta datum, namn och de platser personerna bodde på. Men det finns många fler källor att söka i än kyrkans böcker som kommer ge dig mycket mer insikt i dina förfäders liv och vad de fick vara med om. Här följer tips på några av dessa källor.

Skolarkiv

Hur utreder Skatteverket folkbokföring?

Beroende på personernas flyttmönster kan antalet personer som är folkbokförda på kommunen förändras något över tid. Vanligtvis innebär det inget utökat ansvar för kommunen, eftersom personen redan har varit folkbokförd där, men på en felaktig adress.

Fördelen med att Skatteverket kan fatta ett tillfälligt beslut om att folkbokföra en person på kommunen är att det blir tydligt att den verkliga adressen för personen för närvarande är oklar. Det kan ha betydelse för kommunens eget agerande.

Skatteverket bedömer att många av dessa beslut kommer att leda till att personen själv anmäler rätt adress, så snart hen blir uppmärksammad på situationen.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Folkbokföringslagen (FOL).

Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Får man vara skriven i ett fritidshus?

Man har rätt att bosätta sig var man vill i Sverige och därmed att skriva (folkbokföra) sig på den adressen. Undantaget vissa kolonilottsföreningar eller andra samfällighetsföreningar som inte tillåter permanentboende. Även fastboende på en campingplats kan bli vissa problem att få igenom. De som beslutar om folkbokföringsadress är Skatteverket.

Jag kan inte se några problem att du flyttar till stugan. Anmäl flytt till Skatteverket (går att göra via internet, adressandring.se). I och med det så får även Posten en anmälan om adressändring och har skyldighet att dela ut post till dig. Posten beslutar var din postlåda skall sättas upp, förhoppningsvis vid stugan (har för mig att de måste dela ut post om det är mer än 2 km till "stora" vägen), i annat fall vid annan lämplig plats där lantbrevbäraren passerar.

Kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Hur kommer man åt kyrkböcker?

"Hur börjar jag släktforska?"

När du börjar din släktforskning är det en god regel att börja med att fråga de nu levande släktingarna. Viktig information kan vara namn, födelsedatum och platser som senare behövs för att hitta startpunkten i kyrkböckerna. Det kan även vara all annan typ av information som annars skulle gå förlorad. Information som inte finns dokumenterad men som berättar om de tidigare generationerna. Det kan även vara fotografier, brev och dagböcker. De flesta av oss har säkert en bunt med fotografier där vi inte vet vem det föreställer. Informationen har försvunnit på vägen och där kan ditt intresse och insats vara avgörande för om detta ska finnas kvar även för kommande generationer. Ett annat tips är att ta reda på vad som redan finns. Kanske någon släkting har utrett en stor del av dina anor? Testa att googla på vissa släktnamn. Fråga dig fram.

Hur långt tillbaka finns kyrkböcker?

Kyrkböcker är förteckningar som prästen i varje församling ansvarade för. Där registrerades alla adresser, by- och gårdsnamn i församlingen, de personer som bodde där samt uppgifter om in- och utflyttning. Kyrkböckerna innehåller också uppgifter om vilka som föddes, döptes, konfirmerades, vigdes, dog och begravdes i församlingen. Information om församlingens ekonomi och inventarier fanns också i kyrkböckerna. 

Kyrkböckerna består av flera olika register: husförhörslängder, inflyttningslängder, utflyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Det finns inga hinder mot att skriva dig hos dina föräldrar, eller i en bostad där du anses vara inneboende. När det handlar om dubbel bosättning är det också Skatteverket som bestämmer var du ska vara skriven. Frågan avgörs helt enkelt beroende på vilken av bostäderna du spenderar mest tid i. 

Reglerna kring hemförsäkringen skiljer sig en aning beroende på vilket bolag du använder, men de flesta brukar rekommendera att varje enskild person tecknar en egen hemförsäkring i bostaden om de inte tillhör samma familj. Detta gör man bland annat för att undvika tvister, men även av praktiska skäl då ersättningen kan bli svår att beräkna.

Du kan också äga två bostäder vilket kan kräva en extra försäkring, beroende på värdet av din egendom. Giltigheten gällande hemförsäkringarna bedöms vanligtvis av kriterier som att alla personer i samma bostad är folkbokförda på adressen. Du kan dock informera att försäkringen ska gälla även för personer som inte är skrivna i bostaden om du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Även om du vistas i en lägenhet eller villa tillfälligt kan du ändå behöva en hemförsäkring. Detta då en sådan försäkrar både dina saker och ditt hem, samtidigt som du får flera olika skydd på köpet.

I normalfallet så är alla som står skrivna på en adress och delar hushåll med i samma hemförsäkring, men om du hyr i andra hand eller bor som inneboende behöver du nästan alltid teckna en egen försäkring. Se alltid till att kontakta försäkringsbolaget om du är osäker då de tillämpar lite olika regler kring detta.

Några av skydden som ingår i en hemförsäkring ser du här nedan: 

Kan Skatteverket göra hembesök?

Fejkade skilsmässor, madrassboenden och svartkontrakt. För att stoppa fusket med folkbokföringen vill regeringen genomföra en ”storskalig nationell” folkräkning – den första på flera decennier.

Amanda och Josefin, som egentligen heter något annat, vet aldrig vad som väntar bakom dörren de plingar på. I funktionsjackan med Skatteverkets logga på ligger ett portabelt larm. Det räcker med ett hastigt tryck på den röda knappen för att ett vaktbolag ska rycka ut.

Kan man äga ett hus utan att vara skriven där?

Numera byggs många fritidshus med permanentstandard, eller så renoverar folk upp för att flytta ut i stugan på mera permanent basis. Men vad som är permanent respektive fritid är inte helt lätt att reda ut.

Adam Bergqvist är bygglovshandläggare på Bjurholms kommun.

Får man bo permanent i sitt fritidshus?

Numera byggs många fritidshus med permanentstandard, eller så renoverar folk upp för att flytta ut i stugan på mera permanent basis. Men vad som är permanent respektive fritid är inte helt lätt att reda ut.

Adam Bergqvist är bygglovshandläggare på Bjurholms kommun.

Kan man bo i en stuga året runt?

På VästkustStugan kan vi se att kundernas önskemål har förändrats över tiden. Förr ville våra kunder ha en renodlad sommarstuga, sedan kom önskemål om en året-runt-stuga, och nu vill man i princip ha ett mindre hus dit man kan flytta som pensionär.

Åldern på våra kunder varierar givetvis men majoriteten av dem som köper fritidshus av oss är i åldern 50+ och många av dem planerar på sikt att bosätta sig permanent i fritidshuset. Därför vill de ha alla bekvämligheter som en vanlig villa kan erbjuda, men med lite mindre boyta. Detta tillgodoser vi på VästkustStugan.

Våra bekväma fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven eller ligger väldigt nära att uppfylla kraven med mindre planlösningsjusteringar. Det gäller framförallt Effekt 111 och 119 samt Harmoni 105 och 106. Utöver att alla modeller kan spegelvändas råder som vanligt hos oss full flexibilitet för att tillgodose dina behov och önskemål beträffande anpassad planlösning och materialval.