:

Vilka omfattas av omvänd skattskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka omfattas av omvänd skattskyldighet?
 2. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 3. När gäller inte omvänd skattskyldighet?
 4. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 5. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 6. När infördes omvänd skattskyldighet?
 7. Hur bokför man omvänd betalningsskyldighet?
 8. När upphör skattskyldigheten i Sverige?
 9. Vilka företag har omvänd moms?
 10. Vad är omvänd betalningsskyldighet?
 11. Hur bokför man inköp av verktyg?
 12. Hur bokför man omvänd moms EU?
 13. Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?
 14. Hur bokför man faktura utan moms?
 15. Vad ska Skatteverket granska 2023?

Vilka omfattas av omvänd skattskyldighet?

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Reglerna gäller byggbranschen och gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet med omvänd skattskyldighet är att motverka skattefusk som beror på att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

När gäller inte omvänd skattskyldighet?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

  Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

  En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

  Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

  Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

  Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

  Vanligtvis är det den part som säljer varor eller tjänster som måste betala in momsen från försäljningen till staten, men det finns tillfällen då köparen istället har denna skyldighet. Detta kallas för omvänd skattskyldighet och i Sverige används det främst vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn, men också bland annat vid omsättning av investeringsguld där säljaren är frivilligt skattskyldig, vid omsättning av guldmaterial, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser och vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Omvänd skattskyldighet kan även gälla i länder inom och utanför EU, men tillfällena när detta används kan då skilja sig åt.

  När infördes omvänd skattskyldighet?

  Om du är verksam inom byggsektorn kan du beröras av reglerna för omvänd byggmoms. I din e-bokföring finns funktioner som förenklar din bokföring och fakturering gällande detta. Nedan följer instruktioner för hur du bokför försäljning och inköp med omvänd byggmoms.

  Vad innebär omvänd byggmoms? ▾

  Hur bokför man omvänd betalningsskyldighet?

  Om du är verksam inom byggsektorn kan du beröras av reglerna för omvänd byggmoms. I din e-bokföring finns funktioner som förenklar din bokföring och fakturering gällande detta. Nedan följer instruktioner för hur du bokför försäljning och inköp med omvänd byggmoms.

  Vad innebär omvänd byggmoms? ▾

  När upphör skattskyldigheten i Sverige?

  Enligt 9 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) finns det två skattskyldighetsställningar i Finland, allmän och begränsad skattskyldighet. Både skattskyldighetens omfattning och beskattningsförfarandet skiljer sig mellan allmänt och begränsat skattskyldiga.

  Enligt inkomstskattelagen är personer som bor i Finland, dvs. allmänt skattskyldiga, skyldiga att betala skatt till Finland för inkomster som förvärvats i Finland och annorstädes (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten). Skyldigheten att betala skatt till Finland är således global. Beskattningen verkställs i allmänhet på basis av en skattedeklaration från vilken olika avdrag kan göras. Beskattningen av allmänt skattskyldiga är i regel progressiv och baserar sig på de totala inkomsterna enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL). Ett undantag utgörs av vissa specialgrupper, såsom nyckelpersoner som definieras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet och Nordiska investeringsbankens personal.

  Personer som enligt inkomstskattelagen är bosatta utomlands dvs. begränsat skattskyldiga är skattskyldiga i Finland endast för inkomst från Finland. Exempel på olika slag av inkomster som förvärvats i Finland räknas upp i ISkL 10 §. Förteckningen innehåller endast exempel och också andra inkomster än de som nämnts i den kan anses vara erhållna från Finland. Som inkomst som förvärvats i Finland i förteckningen betraktas dock endast inkomst enligt den aktuella punktens ordalydelse. I rätts- och beskattningspraxis har man som inkomst från Finland också betraktat inkomster som inte nämnts separat i förteckningen, exempelvis sådana förmåner enligt lagstiftningen om social trygghet som betalas i Finland, såsom moderskaps-/faderskapspenning, studiepenning osv., prestationer som betalas på basis av olycksfalls- och trafikförsäkring, delägarlån från ett finländskt aktiebolag och prestationer på basis av kapitaliseringsavtal eller livförsäkring.

  De bestämmelser som fastställer skattskyldighetens omfattning i Finland finns främst i ISkL 9–13 §. Enligt ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten är allmänt skattskyldiga i inkomstbeskattningen i Finland personer som under skatteåret har varit bosatta i Finland, inhemska samfund, samfällda förmåner och dödsbon. Allmänt skattskyldiga är också samfund som grundats eller registrerats i utlandet och vars verkliga ledning finns i Finland. Närmare information om samfundens ställning som skattskyldiga finns i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

  En fysisk person är allmänt skattskyldig i Finland om hen bor i Finland. Enligt ISkL 11 § En person anses vara bosatt i Finland, om han har sitt stadigvarande bo och hemvist här. Även en person som kontinuerligt vistas i Finland i över sex månader i följd anses vara bosatt i Finland. En allmänt skattskyldig beskattas i Finland för inkomster som hen förvärvat i Finland eller utomlands (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten).

  Vilka företag har omvänd moms?

  Köparen betalar momsen alltid när alla följande villkor uppfylls:

 • Säljaren är ett företag som säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.
 • Köparen är ett företag som säljer eller hyr byggtjänster på annat sätt än sporadiskt – till exempel regelbundet eller för ett långvarigt byggprojekt.
 • Vad är omvänd betalningsskyldighet?

  Rådet arbetar med ett förslag till rådsdirektiv om ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet för moms vid inhemska transaktioner mellan företag när det gäller fakturor för varor och tjänster på mer än 10 000 euro. Förfarandet ska kunna tillämpas under vissa villkor.

  Med förfarandet för omvänd betalningsskyldighet flyttas ansvaret för rapportering av en momstransaktion över från säljaren till köparen av en vara eller tjänst.

  Hur bokför man inköp av verktyg?

  Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer behövas i företaget under ett antal år. Häribland finner man diverse maskiner, datorer och andra saker som kan behövas i företaget under en längre tid.

  Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som exempelvis:

  Hur bokför man omvänd moms EU?

  Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

  Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?

  Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

  Vanligtvis är det den part som säljer varor eller tjänster som måste betala in momsen från försäljningen till staten, men det finns tillfällen då köparen istället har denna skyldighet. Detta kallas för omvänd skattskyldighet och i Sverige används det främst vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn, men också bland annat vid omsättning av investeringsguld där säljaren är frivilligt skattskyldig, vid omsättning av guldmaterial, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser och vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Omvänd skattskyldighet kan även gälla i länder inom och utanför EU, men tillfällena när detta används kan då skilja sig åt.

  Hur bokför man faktura utan moms?

  Hej, jag behöver er hjälp och ett snabbt svar.. Jag måste registrera en leverantörsfaktura som inte innehåller moms (Omvänd skattskyldighet). Vilka konton ska jag använda?? Jag har "bara" beloppet som jag ska betala, såklart ingen moms eftersom företaget som jag köpte hos har sitt säte i ett annat EU-land. Kan någon vara snäll och säga mig hur jag ska registrera fakturan (vilka bokföringskonton som jag måste använda osv.)? Tusen tack! Mvh

  Löst! Gå till lösning.

  Vad ska Skatteverket granska 2023?

  Publicerat 28 februari 2017 i kategorin Nyheter

  I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i