:

Vad kan någon göra med personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan någon göra med personnummer?
 2. Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?
 3. Kan man köpa saker med sitt personnummer?
 4. Hur vet jag om någon försöker ta lån i mitt namn?
 5. Kan man bli id kapad med personnummer?
 6. Är det okej att lämna ut personnummer?
 7. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 8. Är det säkert att skicka personnummer?
 9. Kan man ta lån med personnummer?
 10. Måste man skydda sitt personnummer?
 11. Hur vet man att man blivit id kapad?
 12. Vad händer om någon får tag på ditt personnummer?
 13. Vad händer om man använder någon annans personnummer?
 14. Hur vet man om man blivit kapad?
 15. Kan man kolla upp någons lån?

Vad kan någon göra med personnummer?

ID-kapning innebär att en bedragare använder dina personuppgifter och därmed utger sig för att vara dig. Bedragaren kan exempelvis teckna lån, köpa saker på delbetalning eller försöka lura dina vänner att låna ut pengar.

Det sker främst genom att bedragaren får tag på personuppgifter, lösenord, BankID eller information som kan utnyttjas för att personen ska kunna utge sig för att vara dig. Informationen kan exempelvis stjälas via så kallad ”phishing”, virus på datorn, stöld av post i brevlådan eller stöld av ID-handlingar. En kapning kan alltså ske både online och fysiskt.

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Det svenska personnumret är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst med enkla medel kan komma över ditt personnummer. Detta är en bidragande faktor till varför ID-kapningar är ett så utbrett problem. Så ofta som var tredje minut utsätts någon för ID-kapning i Sverige (Sifo 2019), och det får ofta allvarliga konsekvenser för den drabbade. Har du mySafetys ID-skyddsförsäkring och misstänker att du blivit utsatt för en ID-kapning så hjälper vi dig.

Det enda som behövs för att stjäla din identitet är att ha tillgång till ditt personnummer. En bedragare kan till exempel ha fått tag på det via en myndighet, kommit åt det genom din post, noterat det när du sagt det högt i en butik för att registrera ett kundklubbsköp, när en sajt blir hackad eller genom att ditt fysiska pass eller legitimation blivit stulet.

Kan man köpa saker med sitt personnummer?

Hos de flesta e-handlare går att göra köp på faktura med endast ditt personnummer. Men ditt personnummer är lätt att få tag på – det är en offentlig uppgift i folkbokföringen. Det går att få tag i personnumret hos både Skatteverket och sidor som Merinfo med flera.

Uppdatering 2023-01-15: Sedan 1 januari 2023 är det krav på BankID – eller liknande identifiering – vid fakturaköp online, där fakturan utfärdas av en tredje part. Mer information finns på Sveriges riksdag.

Att stänga ditt kontokort för internetköp är en viktig åtgärd för att försvåra bedrägerier. Även om många svenska handlare och betaltjänster kräver BankID för att handla med kort är detta fortfarande en frivillig säkerhetsåtgärd. Det är dessutom bara i Sverige som detta finns. Handlar du hos företag utanför Sverige krävs nästan aldrig BankID. Då räcker det med kortnumret, utgångsdatumet och koden på baksidan av kortet. Följ instruktionerna nedan för just din bank.

Hur vet jag om någon försöker ta lån i mitt namn?

Något som blivit alltmer vanligt förekommande är att bedragare, ofta närstående till den som bedras, kommer över inloggningsuppgifter till bank-id eller liknande tjänster som kan användas för avancerade elektroniska underskrifter.

Med hjälp av detta kan bedragaren ta lån i den enskildes namn och sedan föra över pengarna till sig eller någon medbrottsling. Det är lätt hänt att den bedragna missar detta då bedragarna ofta överför pengarna väldigt skyndsamt efter att de kommit in på offrets konto. Efterhand som krediten förfaller till betalning, bedragaren betalar ju inte lånet, brukar kreditgivarna väcka talan mot offret, denne är ju låntagare på pappret och kreditgivarna har ingen anledning att tro att ett avtal som skrivits under med avancerad elektronisk underskrift inte skulle ha ingåtts av innehavaren av underskriften.

Kan man bli id kapad med personnummer?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Är det okej att lämna ut personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Är det farligt att ge ut 4 sista?

En brittisk-amerikansk forskargrupp publicerade dock förra året en uppskattning av de olika riskfaktorernas betydelse för att drabbas av Alzheimers sjukdom och de menar att i västländer med låg rökning och hög utbildningsnivå så är den fysiska inaktiviteten det största hotet. Dels för att det är så vanligt och dels för att fysisk aktivitet har betydelse för så många andra riskfaktorer för demensutveckling som fetma, diabetes och högt blodtryck.

Samma forskargrupp räknar också med att uppemot 30 procent av alla Alzheimerfall skulle kunna förebyggas med livsstilsförändringar.

– Och är det 30 procent för Alzheimers så är det mer för demens eftersom där finns det en tydlig vaskulär komponent också, säger Miia Kivipelto.

Är det säkert att skicka personnummer?

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Det kan också finnas särskilda lagar som medger att ni får behandla personnummer och samordningsnummer.

Kan man ta lån med personnummer?

EU-/EØS-borgere som bor i EU/EØS, har rett til en basal betalingskonto selv om de ikke har fast bolig i Sverige. Det strider mot loven hvis kunder blir avvist fordi de ikke har svensk adresse eller svensk personnummer.

I tillegg til en bankkonto har du også rett til et betalingskort (debetkort) til å betale og heve penger med, samt muligheten til å foreta betalinger på nettet. Dette er de betalingstjenestene som normalt er tilgjengelige i din internettbank. Det gir deg som kunde i en bank mulighet for å heve og sette inn kontanter, gjennomføre betalinger med debetkort med saldokontroll og motta penger på kontoen.

Noen banker har pendlerkonti for personer som pendler til jobb i et annet nordisk land.

Selv om du ikke har svensk personnummer eller svensk adresse eller har beskyttet identitet, har du rett til å åpne bankkonto. En forutsetning for at du skal kunne åpne en konto, er at banken kan bekrefte identiteten din. Hvis banken ikke kan bekrefte identiteten din, kan du ikke åpne en bankkonto.

Måste man skydda sitt personnummer?

Kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 för att få hjälp. Du ska även anmäla det till Polisen så att du kan skicka en kopia på anmälan till Skatteverket.

 • Anmäl identitetsintrång hos Polisen Länk till annan webbplats.

Hur vet man att man blivit id kapad?

Identitetsstöld och identitetskapning har blivit allt vanligare i och med den tekniska utvecklingen och vår ökade användning av internet. Identitetskapning innebär att någon stjäl dina personuppgifter för att till exempel handla, teckna abonnemang eller utnyttja krediter i ditt namn.

Kontakta omedelbart din bank, ditt försäkringsbolag och polisanmäl på 114 14.

Vad händer om någon får tag på ditt personnummer?

Meddelandelån bedriver ansvarsfull kreditgivning, vilket innebär att vi gör lånebeslut på basen av strikta villkor. Om någon obehörig trots allt får tag på dina legitimationshandlingar, så som pass, Bank ID eller e-legitimation, finns det en risk för bedrägeri eller ID-kapning. För att undvika bedrägeri och ID-kapning är det viktigt att veta hur man ska skydda sig mot dem.Till följande berättar vi om vad bedrägeri och ID-kapning egentligen innebär och vi ger till tips på hur du kan undvika detta.

Vad händer om man använder någon annans personnummer?

Övrigt/annat

Retoriskt: Om person A säger att person B får beställa saker till sig själv (personen kanske är mitt i en flytt, saknar svensk bokföringsadress, eller att A vill ta med det som present till B och betala för presenten etc etc) på person As personuppgifter och adress, är det lagligt? Är det en överenskommelse som klassas som avtal? Som jag har förstått det är det olagligt om person A INTE godkänt att person B använder personuppgifterna, jag antar utiftån att detta skulle räknas som "vilseledande" i lagtexten om bedrägeri? Om så: Måste medgivandet att använda personuppgifterna varit vid varje enskild beställning, eller räcker det med ett medgivande/ uppmuntrande för företeelsen som helhet? Blir det juridisk skillnad ifall person A varit ledande i beställningarna, ex länkat till sidor och tipsat/ uppmuntrat att göra en beställning? Blir det juridisk skillnad om det skett under god uppsyn/ insyn av A och A kunnat styra/avstyra? Är det samma juridiska frågeställning ifall det gäller kontonummer? Om sakerna beställts med direkt betalning från B och A inte hämtar ut försändelsen, är detta bedrägeri mot B eller kan A säga att det beställts i hens namn? Om sakerna beställs på en senare betalningsmetod och person A inte vill betala/ hämta ut försändelsen, är detta bedrägeri från person A som i så fall vilselett person B att beställa saker den trodde var ok utifrån vad A sagt och som den inte beställt på så sätt i annat fall, även om det inte inneburit ekonomisk skada för B (men kanske för företaget det beställts från?). Eller räknas det som avtalsbrott?

Hur vet man om man blivit kapad?

ID-kapning innebär att en bedragare använder dina personuppgifter och därmed utger sig för att vara dig. Bedragaren kan exempelvis teckna lån, köpa saker på delbetalning eller försöka lura dina vänner att låna ut pengar.

Det sker främst genom att bedragaren får tag på personuppgifter, lösenord, BankID eller information som kan utnyttjas för att personen ska kunna utge sig för att vara dig. Informationen kan exempelvis stjälas via så kallad ”phishing”, virus på datorn, stöld av post i brevlådan eller stöld av ID-handlingar. En kapning kan alltså ske både online och fysiskt.

Kan man kolla upp någons lån?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.