:

Hur mycket tjänar en sektionschef?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar en sektionschef?
 2. Hur mycket tjänar man om man jobbar på Skatteverket?
 3. Vad krävs för att bli sektionschef?
 4. Vad är skillnaden mellan enhetschef och sektionschef?
 5. Vad är en sektionschef?
 6. Vilken myndighet har högst lön?
 7. Är det bra att jobba på Skatteverket?
 8. Vad har en enhetschef i lön?
 9. Vad tjänar en chef på Försäkringskassan?
 10. Hur mycket lön har en enhetschef?
 11. Kan man bli enhetschef utan utbildning?
 12. Hur mycket tjänar en sektionschef på arbetsförmedlingen?
 13. Är en lön på 40000 bra?
 14. Hur många procent tjänar över 40000?
 15. Hur många dagar jobbar man på ett år Skatteverket?

Hur mycket tjänar en sektionschef?

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på Skatteverket?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vad krävs för att bli sektionschef?

När du visat ditt intresse kan du undersöka vilka utbildningar som finns på hel- och deltid vid universitet och högskolor. Det kan också finnas interna utbildningar i ledarskap som du kan delta i. Kurser i etik, sociologi, filosofi, organisationsutveckling, ledarskap, hälsoekonomi och hälsopolitik ger dig en bra bild av vad arbetet som chef innebär och är meriterande vid rekrytering. Ibland finns möjlighet att läsa på distans. Det kan vara fördelaktigt att specialistutbilda dig.

- Att vidareutbilda sig ger en fördjupad kunskap om den verksamhet som du kommer att ansvara för. Du måste ju veta vad du leder, vården är komplex. Men det viktigaste är att du fokuserar på att utveckla din ledarskapsförmåga om du vill bli chef, säger Merja Nyholm.

Vad är skillnaden mellan enhetschef och sektionschef?

Sektionschef inom vården kan även heta Vårdenhetschef, Vårdchef eller Omvårdnadschef. Som sektionschef har du vanligtvis personalansvar för en arbetsgrupp bestående av ca 25 till 30 medarbetare. 

Tjänsten som sektionschef innebär att leda och fördela arbetet inom sektionen och att ansvara för verksamhetens ekonomi-, personal- och arbetsmiljö, samt för den administration som kommer med dessa ansvarsområden.

Vad är en sektionschef?

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

Vilken myndighet har högst lön?

Att byta generaldirektörspost från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket innebär ett lönelyft för Maria Mindhammar. Hon kommer att tjäna betydligt mer än Migrationsverkets tidigare generaldirektör Mikael Ribbenvik gjorde.

Rikspolischefen Anders Thornberg toppar även i år listan över de högst betalda myndighetscheferna. Efter den senaste lönerevisionen tjänar han nu 179 900 kronor i månaden. Den största löneökningen fick Petra Mårselius på Forum för levande historia, med ett påslag på 5,88 procent.

Riksrevisorn Helena Lindberg och riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner får båda en löneökning på 4,1 procent från 1 juli. Beslutet har fattats av en särskild nämnd utsedd av riksdagen.

Är det bra att jobba på Skatteverket?

Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

– Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Vad har en enhetschef i lön?

Susanne Persson och Susanne Werner, som båda är enhetschefer inom funktionsstöd, LSS, och har jobbat som chefer i tio år i kommunen, tjänar med sina 34 750 respektive 34 350 kronor alltså mindre än snittet i Filipstad.

– Det är skamligt. Jag har personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar. Ändå sitter jag här och har inte ens 35 000, säger Susanne Persson.

”Skamligt”, säger Susanne Persson (till höger) om att hon och hennes kollega Susanne Werner som är chefer inom LSS i Filipstads Kommun, tjänar mindre än 35 000 kronor i månaden.

Kollegan Susanne Werner, som är 60 år och medveten om att pensionen närmar sig, tänker i samma banor.

– Trots att jag älskar mitt jobb överväger jag allvarligt att hitta ett annat på grund av löneläget. Jag tycker att jag gör ett bra jobb och vill ha betalt för det och det ansvar jag har. Det har jag inte i dag. I vissa fall får mina medarbetare ut mer i lön tillsammans med OB-tillägget.

Socialförvaltningschefen i Filipstad, Åsa Andersson, väljer att svara skriftligt på kritik från enhetschefer inom LSS om att de ligger lägst i landet.

Vad tjänar en chef på Försäkringskassan?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef ingår i gruppen Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice (nivå 2) där ytterligare 41 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef förvaltningschef, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig samhällsservice. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Hur mycket lön har en enhetschef?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef ingår i gruppen Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Kan man bli enhetschef utan utbildning?

Du kan vara chef på olika nivåer. Du kan vara VD, högre chef, mellanchef eller grupp/enhetschef och ansvara för allt mellan två och flera tusen anställda. VD är den högsta chefsbefattningen. VD:n har ofta flera chefer under sig. Högre chef är direkt underställd VD, och har chefer under sig. Mellanchefer är första linjens chefer, alltså en chef som är mellan medarbetarna och högre chefer, vilket gör det till en svår roll. Grupp/ enhetschefer arbetar i verksamheten och direkt med personalen.

Hur mycket tjänar en sektionschef på arbetsförmedlingen?

Den primära arbetsuppgiften är inte att servera en arbetssökande ett jobb, utan att informera och aktivera de som söker nytt jobb samt hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga kandidater.

Idag är de flesta arbetsförmedlare anställda vid Arbetsförmedlingen och där kan de ha många olika arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att ta emot arbetssökande i rollen som handläggare och arbeta mot arbetsgivare som letar efter kandidater, till att jobba med olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Är en lön på 40000 bra?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du hyr ut en bostadsrätt ska du ta upp hyresintäkterna som inkomst i inkomstslaget kapital. De kostnader du har för uthyrningen ger inte rätt till vanligt avdrag utan i stället rätt till ett schablonavdrag. För bostadsrätter gäller ett schablonavdrag om 40 000 kronor per år och per bostadsrätt enligt 42:30 inkomstskattelagen (IL). Du ska alltså inte ta upp alla separata kostnader för uthyrningen utan i stället dra av en schablonsumma. Därutöver har du enligt 42:31 IL rätt till ytterligare avdrag om 20% av hyresintäkten. Får du exempelvis in 50 000 kr för uthyrningen får du schablonavdrag om 40 000 och dessutom 10 000 ytterligare i avdrag med hjälp av 42:31 IL (20% av 50 000). I det fallet behöver du alltså inte skatta alls för uthyrningen eftersom summan efter intäkterna minus avdrag blir 0. Avdraget kan dock aldrig överstiga intäkterna. Är dina intäkter från uthyrningen t. ex. 25 000 kronor blir även ditt avdrag 25 000 kr.

För ytterligare information rekommenderar jag Skatteverkets hemsida, länk finns här.

Hur många procent tjänar över 40000?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Hur många dagar jobbar man på ett år Skatteverket?

Oavsett boendeform får ett schablonavdrag genomföras på 40 000 kr. Om du fått in maximalt 40 000 kr i hyresintäkter under ett år behöver därmed inte någon skatt betalas. Väldigt många som hyr ut delar av sin bostad väljer därmed att sätta en hyra så att de inte går över denna nivå.

Detta schablonavdrag är uträknat utifrån att uthyrning innebär extrakostnader för dig som bostadsägare. Det innebär att du inte kan dra av för ytterligare kostnader så som möbler, lån, renovering osv.

Avdraget gäller per bostad. Äger du en bostadsrätt och hyr ut två olika rum i denna bostad gäller alltså intäkten från bägge dessa rum tillsammans.