:

Hur lång är handläggningstiden för en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är handläggningstiden för en bouppteckning?
 2. Hur lång tid tar en bouppteckning hos Skatteverket 2023?
 3. Hur lång tid tar det innan bouppteckningen är klar?
 4. Vad händer när bouppteckningen är klar hos Skatteverket?
 5. Hur lång handläggningstid har Skatteverket?
 6. När betalas pengar ut efter bouppteckning?
 7. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 8. Kan man se om bouppteckningen är klar?
 9. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 10. När får man pengar efter bouppteckning?
 11. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 12. Hur snabbt får man svar från Skatteverket?
 13. När får man besked från Skatteverket?
 14. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 15. När får man arv efter bouppteckning?

Hur lång är handläggningstiden för en bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hur lång tid tar det normalt att få svar från Skatteverket  på en enkel bouppteckning?

Hur lång tid tar en bouppteckning hos Skatteverket 2023?

När en person bosatt i Sverige avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en förteckning över vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade den dag hen gick bort. Även tillgångar och skulder i utlandet ska antecknas i bouppteckningen. Bouppteckningen fastställer dessutom vilka som är dödsbodelägare, vilka juridiska handlingar som förekommer och utgör en legitimationshandling i hanteringen av dödsboet. 

En bouppteckning inleds med att man utreder vem som är dödsbodelägare samt vilka juridiska handlingar, tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Därefter inhämtas det underlag som behövs för att kunna sammanställa bouppteckningen och delägarna kallas till bouppteckningsförrättningen. För det fall det finns tillgångar och skulder utomlands ska underlag inhämtas från utlandet för att sammanställa bouppteckningen. 

Hur lång tid tar det innan bouppteckningen är klar?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Vad händer när bouppteckningen är klar hos Skatteverket?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur lång handläggningstid har Skatteverket?

Just nu får utlandssvenska familjer som flyttar tillbaka till Sverige vänta upp till 18 veckor tills de återigen är folkbokförda. Skatteverket skriver på sin hemsida att de långa väntetiderna delvis beror på pandemin.

En till synes enkel flytt tillbaka till Sverige efter några år utomlands kan skapa stora problem eftersom handläggningstiderna på Skatteverket är långa, just nu upp till 18 veckor. Under denna period förblir personnumren inaktiva och konsekvenserna blir att barn inte kan få barnomsorg, man kan inte skaffa mobiltelefonabonnemang och ett besök på vårdcentralen kostar avsevärt mycket mer än den vanliga patientavgiften, för att nämna några exempel.

När betalas pengar ut efter bouppteckning?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?

Kan man se om bouppteckningen är klar?

Juridik vid dödsfall

Hej Har varit på bouppteckning då min exman avlidit (har en 17 årig son därför var jag på den). Undrar om man kan "fuska" med den? Jag frågade om man kunde få kopior av bankutdrag och ett privat lån han tagit av en person. Boupptecknaren sa att man inte fick det nu, men jag förstod inte om man kunde få det sen när det var inskickat till skatteverket? Undrar även om huset dem ägde ska värderas inför en bouppt. Det var endast taxeringsvärdet som togs upp?

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

Från och med 1 januari 2005 har inte Sverige haft en generell skatt på arv. Med det sagt betalas det normalt sett inte någon skatt på arv för närstående mottagare som barn, make/maka eller barnbarn. Däremot finns det vissa undantag och särskilda situationer där skatt kan vara tillämplig. Det kan exempelvis vara vid arv av fastigheter eller värdepapper med inbyggda vinster. 

Läs även: Arvskifte – vad är det och hur ska det utföras?

När får man pengar efter bouppteckning?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

  Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

  Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

  Hur snabbt får man svar från Skatteverket?

  Här hittar du viktiga datum för dig som privatperson och för ditt företag.

  Observera att om ett datum för redovisning och inbetalning för moms- och arbetsgivaravgifter infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton gäller i stället påföljande vardag.

  När får man besked från Skatteverket?

  Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

  • på Mina sidor
  • i e-tjänsten Skattekonto
  • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

  Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

  Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  När får man arv efter bouppteckning?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.