:

Vad får man för ersättning som god man?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man för ersättning som god man?
 2. Hur mycket är kostnadsersättning?
 3. Vem betalar kostnad för god man?
 4. Hur gör man avdrag för kostnadsersättning?
 5. Kan man försörja sig som god man?
 6. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 7. Vilka är de två vanligaste kostnadsersättning?
 8. Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?
 9. Får man betalt om man är Godman?
 10. Är kostnadsersättningar skattefria?
 11. Är kostnadsersättning skattepliktig?
 12. Har en god man tystnadsplikt?
 13. Får en god man ta ut pengar?
 14. Vad tjänar en god man per uppdrag?
 15. Vad är skillnaden mellan utlägg och kostnadsersättningar?

Vad får man för ersättning som god man?

F-skatt, även känd som F-skattsedel eller företagsskatt, innebär att företagare som driver näringsverksamhet är ansvariga för att betala in sin preliminära skatt och sociala avgifter. Detta gäller för både fysiska personer som enskilda firmor och juridiska personer som aktiebolag.

För många företag är F-skatt ett måste vid affärer. F-skatt ger företagare förmågan att kontrollera och betala sina skatter och avgifter på egen hand. Detta kan öka din trovärdighet gentemot uppdragsgivare och långivare. Genom att ha F-skatt blir du mer attraktiv som samarbetspartner och det kan även underlätta processen vid låneansökningar.

Hur mycket är kostnadsersättning?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället.

Vem betalar kostnad för god man?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Hur gör man avdrag för kostnadsersättning?

Företagarna förklarar vad RUT- och ROT-avdrag innebär.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kronor per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Kan man försörja sig som god man?

Den som anlitar ditt företag för rutarbete kan få en skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är du som företagare som ansöker om rutavdrag åt din kund när arbetet har utförts och betalats. Här kan du läsa om hur rutavdraget fungerar.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Rut är en förkortning av Rengöring, underhåll och tvätt. Som privatperson i Sverige får du göra rutavdrag på 50% på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, dvs. inte på materialkostnaden eller liknande utan endast kostnaden för arbetstiden. Rut-avdrag vid flyttstädning får göras, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus.

Vilka är de två vanligaste kostnadsersättning?

Skattereduktionen för rot- och rutarbete kallas ofta för rotavdrag respektive rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Rutavdrag får uppgå till max 50 procent och rotavdrag till max 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen för rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår, varav rotavdraget högst får uppgå till högst 50 000 kr.

Det finns tre olika sätt att få rot- och rutavdrag på:

 • fakturamodellen – när köparen anlitar en utförare med F-skatt
 • när en anställd får rot- eller rutarbete som förmån
 • när köparen anlitar en person som inte har F-skatt.

För att få rot- och rutavdrag måste något av de tre sätten användas. Det absolut vanligaste sättet är enligt fakturamodellen.

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

För att vara berättigad rutavdrag krävs det att du uppfyller en del regler och villkor. Här hittar du de allra vanligaste frågorna gällande regler och villkor för rutavdrag.

Får man betalt om man är Godman?

RUT-avdraget är en skattereduktion du kan få för tjänster i hushållet som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. RUT är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Sedan den 1 januari 2021 kan du dra av upp till 75 000 kronor genom RUT & ROT-avdraget kombinerat i din inkomstdeklaration.

Taket för rutavdraget föreslås nu separeras från ROT och höjs från 50 000 till 75 000 kronor under 2024. Totalt 150 000 kronor kombinerat.

 • Nytt förslag: Upp till 75 000 kronor för rutavdraget
 • Höjda rutavdraget träder i Kraft 1 Juli 2024

Är kostnadsersättningar skattefria?

Den som avsiktligt lämnar oriktig uppgift och skriver sig på någon annans adress, kan dömas för folkbokföringsbrott med påföljer som böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare gav detta bara böter på upp till 1 000 kronor, trots att det var väldigt obehagligt för den småhusägare som drabbades.

- Villaägarna har jobbat för att få till stånd en skärpning av lagstiftningen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Är kostnadsersättning skattepliktig?

Kostnadsersättningar ska anmälas med anmälan om löneuppgifter med egna inkomstslag oberoende av om penninglönen har anmälts som ett totalbelopp eller specificerad. Undantag utgörs av kostnadsersättningar som betalats i samband med en arbetsersättning. Dessa behandlas senare i anvisningen.

Till inkomstregistret ska anmälas skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar. En del skattepliktiga kostnadsersättningar kan betalas utan verkställande av förskottsinnehållning. Kostnadsersättningar kan betalas av till exempel arbetsgivare, föreningar och även hushåll.

Har en god man tystnadsplikt?

ROT och RUT är egentligen två skatteavdrag som kallas rotavdrag respektive rutavdrag. Dessa avdrag på skatten skiljer sig från hur skatteavdrag normalt fungerar. Du behöver inte vänta till nästa år och skattedeklarationen med att göra avdragen, och du behöver inte vänta till skatteåterbäring för att få dem. Istället får du dem direkt, i form av lägre pris på fakturan från företag som du anlitar.

Du kan få 30 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad av din bostad. Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rotarbete. Vad som är rotarbete varierar beroende på hur du bor.

I ett småhus kan du få rotavdrag för följande arbete:

Du kan få 50 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör rengöring, underhåll och tvätt i den bostad som du bor i (eller som dina föräldrar bor i). Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rutarbete. Vad som är rutarbete kan variera beroende på hur du bor. Du kan få rutavdrag för följande arbeten:

Hur mycket du får i rotavdrag bestäms av tre regler:

 • Rotavdaget är 30 procent  av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas kostnaden för den eller de personer som utför rotarbetet. Du får alltså inte rotavdrag för material, frakt eller resekostnad. Du får inte heller rotavdrag för annat arbete än rotarbete.
 • Summan av dina rotavdrag får inte överstiga 50 000 kronor under kalenderåret.
 • Summan av både dina rotavdrag och dina rutavdrag får inte överstiga 75 000 kronor under kalenderåret.

Får en god man ta ut pengar?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vad tjänar en god man per uppdrag?

Det finns många olika hemtjänster som du får göra RUT-avdrag för. RUT står ju för Rengöring, Underhåll och Tvätt och i detta kan väldigt många olika hemtjänster ingå.

Dock så ingår ej reparation och underhåll vilka är ROT-tjänster. Nedan är listan på de vanligaste förekommande hemtjänsterna enligt statistiken som förekommer i deklarationen.

Vad är skillnaden mellan utlägg och kostnadsersättningar?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Folkbokföringslagen (FOL).