:

Är räntekostnader avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är räntekostnader avdragsgilla?
 2. Får företag göra ränteavdrag?
 3. Är räntekostnader för skatter och avgifter avdragsgilla?
 4. Vilka utgifter är avdragsgill som Ränteutgift?
 5. Hur bokför man räntekostnader?
 6. Är räntekostnader en kostnad?
 7. Kan man jämka ränteavdrag?
 8. Vem har rätt till ränteavdrag?
 9. Vad är avdragsgillt för företag?
 10. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 11. Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?
 12. Hur bokför man ränta på företagskonto?
 13. Hur ska räntekostnader bokföras?
 14. Hur deklarera räntekostnader?
 15. Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Är räntekostnader avdragsgilla?

Det första steget när man väljer att starta eget företag är att ansöka om F-skatt (Företagsskatt), eller FA-skatt där som man har en anställning vedsidan om.

Överlag har Sverige väldigt höga skatter och även de som tjänar mycket pengar kan ibland uppleva att de har en låg inkomst på grund av det höga skattetrycket.

Småföretag är en väldigt viktig del av landets ekonomi och det är också något som reflekteras i skattelagstiftningen.

Får företag göra ränteavdrag?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Är räntekostnader för skatter och avgifter avdragsgilla?

De flesta av oss har idag någon form av lån, det kan exempelvis vara ett bostadslån, privatlån eller ett mindre sms-lån. Lånen skiljer sig förstås åt när det kommer till vilka säkerheter som krävs, räntenivåer, återbetalningstider med mera. De har dock alla en sak gemensamt, du har rätt att få tillbaka 30 procent av den nominella ränta som du betalat till långivaren. Detta är därför någonting som du bör du ha i åtanke när du beräknar hur stor kostnaden för ett lån blir.

I svensk lag står det att ränteutgifter ska vara avdragsgilla. Det innebär i praktiken att du får lägre skatt när du har räntor att betala. Det kan innebära att din inkomstskatt sänks och du kan ha möjlighet att få tillbaka på skatten om du har stora ränteutgifter. Räntan på ett lån är dock aldrig helt avdragsgillt utan du behöver betala tillbaka den största delen till långivaren. Tänk på att det är skillnad på ränta och andra avgifter (exempelvis aviavgifter) och att de sistnämnda inte är avdragsgilla.

Vilka utgifter är avdragsgill som Ränteutgift?

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Som jag förstår det har du/kommer att ha dessa ränteutgifter:

Hur bokför man räntekostnader?

Bokföra lån - Ett lån är inte svårare att bokföra än andra affärshändelser, men några saker sticker ut och kan vara bra att tänka på. Exempelvis ska kortfristiga och långsiktiga lån bokföras på olika konton. Detsamma gäller bank- och räntekostnader, som till skillnad från amortering är avdragsgilla kostnader.

I tider av årsbokslut och arbete med att summera föregående år kan det vara viktigt att fundera på att alla kostnader och skulder bokförs på bästa sätt. Här ger vi råd hur du hanterar ett företagslån redovisningen.

Är räntekostnader en kostnad?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Kan man jämka ränteavdrag?

Nedanstående varor och tjänster omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. När skattesatsen är 6 procent på beskattningsunderlaget är skatten 5,66 procent av totalpriset.

Vem har rätt till ränteavdrag?

Kiropraktik benämns av skatteverket som sjuk-/hälsovård vilket är momsbefriat. Mer om det i skatteverkets information HÄR:

Kiropraktik räknas följaktligen inte till skatteverkets kategori “Motion och friskvård” och kan därför inte dras av under benämningen friskvård. Friskvård enligt skatteverket består av momsbelagda aktiviteter och behandlingar som ska erbjudas företagets alla anställda, t.ex. kontorsmassage eller träningskort.

Vad är avdragsgillt för företag?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Det nya är att Skatteverket delar upp tjänsterna i två olika kategorier;

 • Tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten.
 • Tjänster som inte har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten. Dessutom kan det från och med 2017 bli 25 procent moms på tilläggstjänsterna om man tar extra betalt för dem. Det gäller även om tjänsterna har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten.
 • Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?

  Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

  Hans Backman är rättslig specialist på Skatteverket och det är till honom som landets skattegranskare vänder sig för att få svar på ovanligt komplicerade avdragsfrågor.

  Hur bokför man ränta på företagskonto?

  Bokföra lån - Ett lån är inte svårare att bokföra än andra affärshändelser, men några saker sticker ut och kan vara bra att tänka på. Exempelvis ska kortfristiga och långsiktiga lån bokföras på olika konton. Detsamma gäller bank- och räntekostnader, som till skillnad från amortering är avdragsgilla kostnader.

  I tider av årsbokslut och arbete med att summera föregående år kan det vara viktigt att fundera på att alla kostnader och skulder bokförs på bästa sätt. Här ger vi råd hur du hanterar ett företagslån redovisningen.

  Hur ska räntekostnader bokföras?

  Upplupen ränta är antingen en tillgång av intjänad ränta (intäktsränta) eller en skuld av ränta för utnyttjad kredittid (kostnadsränta) som bokförs i samband med bokslutet för att uppnå en rättvisande bild av redovisningsperiodens resultat.

  En redovisningsenhet erhåller ränta på räntebärande tillgångar och måste betala ränta på räntebärande skulder. Förskjutningen mellan det att ränta betalas och det att ränta har tjänats in eller förbrukats gör att en redovisningsenhet måste bokföra upplupen ränta i samband med bokslutet.

  Hur deklarera räntekostnader?

  Här kan du räkna ut momsen både framlänges och baklänges genom kalkylatorn här nedan. Kalkylatorn anger även hur stor del som momsen är. Du kan välja mellan momssatserna 6%, 12% och 25%. Förinställt är det på 25% då det är den vanligaste momssatsen. Om du vill lära dig mer om moms kan du läsa sammanställningen nedanför momsuträknaren.

  Du kan välja att fylla i vilket fält som helst så räknas de andra ut. Du kan välja momssatsen i rullistan. Där finns alternativen 6 %, 12 % och 25 % OBS! Notera att ingen avrundning sker i räknaren, vid prissättning och fakturering bör det göras.

  Får man tillbaka hela ränteavdraget?

  Det råder ingen tvekan om att massage känns bra. Men visste du att det också har en mängd hälsofördelar? Här är exempel på 4 sätt på vilka regelbunden massage kan förbättra din hälsa.