:

Vad gäller vid arbete på annan ort?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 2. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 3. Hur gör man avdrag för tillfälligt arbete?
 4. Vad får man dra av för dubbelt boende?
 5. Kan man jobba i en annan stad?
 6. Vad gäller på arbetsplatser utan kollektivavtal?
 7. Hur fungerar schablonavdrag?
 8. Får man ha sitt företag hemma?
 9. Hur gör man schablonavdrag?
 10. Får man göra avdrag för arbetskostnad?
 11. Vad räknas som tillfälligt arbete?
 12. Hur många timmars vila mellan Jobbpass?
 13. Hur gör man när man flyttar till en annan stad?
 14. Vilka risker finns det med att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal?
 15. Vem bestämmer på en arbetsplats utan kollektivavtal?

Vad gäller vid arbete på annan ort?

För att få avdrag krävs att

Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km och att du övernattar på arbetsorten.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Det är inte omöjligt att du har rätt till att göra avdrag för ditt hemmakontor. Men Skatteverket är inte överdrivet generösa när det gäller sitt regelverket för just arbetsplatser i bostaden.

Det krävs att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats för dig och att det finns ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden. Så långt är det kanske okej – men kraven blir sedan tuffare.

Möbler är något som oftast kommer på tal när man pratar om större utgifter för sitt nya hemmakontor.

Kanske har du behövt köpa en ny stol, ett skrivbord eller en ny lampa till ditt kontor hemma? Tyvärr är detta inte något som du kan göra avdrag för – om du inte uppfyller alla de tuffa krav från Skatteverket vi tidigare nämnde för att få göra avdrag på arbetsrummet.

Anledningen till detta är att det är svårt att dra gränsen för om lampan eller stolen bara går att använda i jobbet. Här spelar det tyvärr ingen roll för bedömningen om du faktiskt bara har använt möbeln endast i jobbet – du lär oftast få nej.

Hur gör man avdrag för tillfälligt arbete?

När ett företag som är registrerat till mervärdesskatt importerar varor från tredjeland är Skatteverket beskattningsmyndighet. Redovisning ska ske i företagets mervärdesskattedeklaration. Läs mer om beskattning vid import.

Vad får man dra av för dubbelt boende?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Kan man jobba i en annan stad?

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på alla byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp.

Byggherrens skyldigheter• Anmäla byggstart till Skatteverket• Skaffa utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare

Vad gäller på arbetsplatser utan kollektivavtal?

Saknas det kollektivavtal på din arbetsplats? Då är det extra viktigt att du kollar upp vilka villkor som gäller för exempelvis tjänstepension och försäkringar. Du kan ta hjälp av Vision för att granska ditt anställningsavtal och ställa frågor om kollektivavtal.

Kollektivavtal ger ännu bättre arbetsvillkor än lagen. De är överenskommelser mellan arbetsgivare och fack om villkor och förmåner på jobbet och är anpassade för att passa i branschen och verksamheten.

Kontakta Vision om din arbetsgivare saknar kollektivavtal. Vi kan ge dig råd och kanske inleda en förhandling om kollektivavtal.

Hur fungerar schablonavdrag?

Personalliggaren – som kan föras elektroniskt eller i pappersform – ska finnas tillgänglig för Skatteverket i din verksamhetslokal.

Du som näringsidkare kan låta någon annan föra liggaren, men det är alltid du/företaget som har det yttersta ansvaret för att det görs löpande och på rätt sätt.

Får man ha sitt företag hemma?

Vi erbjuder våra kunder mjukvarusystem och IT lösningar som hjälper företag att effektivisera den dagliga verksamheten, inom alla branscher. Till exempel används ID06 för närvaroregistrering av personer i arbetsplatsens personalliggare, digitalisering av arbetares utbildningsbevis och inpasserings- och låsfunktioner i lokala system.

Genom våra tjänster gör vi det möjligt för företag att enkelt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till ett företag, på ett säkert sätt.

Hur gör man schablonavdrag?

Positioneringsteknik kan användas exempelvis för att ge underlag till skatteredovisning, det kan handla om körjournaler från bilar eller byggnadsarbetare som loggar in i personalliggare.

– En annan populär sak på senare tid är någon sorts pennor i hemtjänsten, där man bockar av att man varit hemma hos en vårdtagare. Så att arbetsgivaren kan se hur långt tid man var där, säger Susanna Kjällström.

Hon konstaterar att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal måste förhandla innan de inför tekniken, enligt MBL:s skrivningar om att förhandla viktigare förändringar.

Får man göra avdrag för arbetskostnad?

Välj en smidig helhetslösning för att möta Skatteverkets krav om personalliggare i byggbranschen, och samtidigt er själva en möjlighet att driva mer effektiva projekt. Se alla närvaro- och återsamlingslistor i din mobil, surfplatta eller dator. 

 • Uppfyller Skatteverkets krav, underlättar vid kontroll
 • Ackrediterad leverantör av ID06 
 • Utvecklad för den nordiska marknaden
 • Hanterar underentreprenörer
 • Använd var som helst via dator, platta, mobil eller regbox
 • Geodata
 • App, stämpelklocka eller SMS

Vad räknas som tillfälligt arbete?

Vi rankar och betygsätter Sveriges bästa personalliggare. Vi vet att det kan vara en djungel ute på marknaden, med nya leverantörer som ständigt poppar upp och föränderliga förutsättningar. Vi hjälper dig att göra rätt beslut för din verksamhet och din organisation.

Vi rankar och betygsätter Sveriges bästa personalliggare. Vi vet att det kan vara en djungel ute på marknaden, med nya leverantörer som ständigt poppar upp och föränderliga förutsättningar. Vi hjälper dig att göra rätt beslut för din verksamhet och din organisation.

Timeplan erbjuder en helt digital personalliggare som är direktkopplad till stämpelklockan. Det är snabbt och enkelt att skriva ut en kontrollrapport och systemet uppdateras i realtid då det är molnbaserat.

Medarbetarna får en mobilapp där de kan ansöka om ledighet, se sitt schema och svara på passförfrågningar.

 • Stämpla med fingeravtryck
 • Stämpla med RFID/KOD
 • Svensk support

Hur många timmars vila mellan Jobbpass?

Kort dygnsvila, mindre än 11 timmar mellan arbetspass, har visat sig påverka sömnen på både kort och lång sikt. Hur mycket människor påverkas är olika, men forskare har funnit samband mellan kort dygnsvila och sjukdom när det pågår en längre tid.

Människor som under en längre period har en kort dygnsvila har en högre sjukfrånvaro, ökad risk för olika sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och utmattning. Även den psykiska hälsan påverkas. En orsak kan vara att återhämtningen blir lidande vid kort dygnsvila.

Hur gör man när man flyttar till en annan stad?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Vilka risker finns det med att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal?

 • 7 § lagen om offentlig anställning, förtroendeskadlig bisyssla och
 • 3 kap. 7 § högskolelagen, så kallad FoU-bisyssla.

Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen.

Vem bestämmer på en arbetsplats utan kollektivavtal?

Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.