:

Hur mycket får arbetsgivaren ge i julklapp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får arbetsgivaren ge i julklapp?
 2. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 3. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?
 4. Är julklappar avdragsgilla?
 5. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 6. Kan man ge bort en miljon?
 7. Vad får företaget bjuda på?
 8. Får man ge bort pengar till sina barn?
 9. Hur bokför man julklappar?
 10. Får man ta ut pengar från avlidens konto?
 11. Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?
 12. Hur mycket är rimligt att ge i present?
 13. Hur mycket lägger en genomsnittlig svensk kring jul?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Hur mycket får arbetsgivaren ge i julklapp?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

I tjänsten Räkna ut din skatt kan du enkelt göra en skatteberäkning. Du kan använda tjänsten om du till exempel har sålt en bostad, funderar på att flytta, har ett företag eller om du helt enkelt är nyfiken på din skatt. Du kan också räkna ut hur mycket rot- eller rutavdrag du kan få.

Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Är julklappar avdragsgilla?

Företag i alla storlekar, även de som bara har en anställd, får ge julklappar till personalen. För att en julgåva ska vara skattefri för den anställde får den kosta max 500 kronor inklusive moms. Om den kostar mer blir det istället en skattepliktig förmån. Kostnader för frakt och liknande räknas inte med i värdet. Julklappar till kunder är inte avdragsgilla. Företaget kan dock få avdrag för enklare reklamgåvor av mindre värde till kunder. Gåvorna ska då ha direkt anknytning till företagets verksamhet eller vara enklare presentartiklar som pennor eller almanackor med företagets logga på. Du kan såklart ge dyrare gåvor om du vill, men då är de är inte avdragsgilla. Och dessutom finns risken att de kan bedömas som muta.

Även du som är ensam anställd i ditt aktiebolag får ta emot en julklapp, men har du enskild firma får du inte göra avdrag för en julgåva till dig själv. Däremot kan du i en enskild firma ge dina anställda skattefria julklappar.

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Kan man ge bort en miljon?

Som vanligt är det speciellt en grupp i samhället som missar att deklarera och får straffavgiften på 1250 kronor.

Vad får företaget bjuda på?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Får man ge bort pengar till sina barn?

Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Du som har en digital brevlåda får din deklaration som pdf-fil dit.

Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.

Hur bokför man julklappar?

Beroende på vilken sorts skuld du har kan vi antingen avräkna eller utmäta överskottet för att betala dina skulder.

Skatteåterbäringen går i första hand till dina skulder

Får man ta ut pengar från avlidens konto?

 • gällande officiellt identitetsbevis
 • ämbetsbetyg för att påvisa att du är delägare i dödsboet (du får betyget av magistraten eller församlingen)
 • vid behov en högst tolv månader gammal specificerad fullmakt från alla de aktieägare som inte själva kan vara på plats och sköta ärendet

Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det gör du genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Använd gärna vår blankett för omprövning. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i din begäran.

Hur mycket är rimligt att ge i present?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Hur mycket lägger en genomsnittlig svensk kring jul?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

Ett möte inleds med lunch. Deltagarna är både anställda vid GU och externa personer. Extern representation? Är det tillåtet och hur ofta?Svar: Beror på syftet med mötet – omedelbart samband, inleda och utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten/led i marknadsföring. Ej regelbundet – mindre än en gång per månad.