:

När infördes ränteavdrag bolån?

Innehållsförteckning:

 1. När infördes ränteavdrag bolån?
 2. Hur mycket är ränteavdrag på bolån?
 3. När har man rätt till ränteavdrag?
 4. När ändrades ränteavdragen?
 5. Under vilket årtionde infördes ränteavdragen?
 6. Hur fungerar ränteavdrag för bolån?
 7. Får man tillbaka hela ränteavdraget?
 8. Hur fungerar ränteavdrag på lån?
 9. Kan man dra av ränta på deklarationen?
 10. Får man tillbaka ränta på bolån?
 11. När sjunker ränteavdraget?
 12. Vad var räntan 2016?
 13. Vad var räntan 2015?
 14. Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?
 15. Hur jämka ränteavdrag?

När infördes ränteavdrag bolån?

Kostnader för julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor är avdragsgilla om de är av ett mindre värde som fastställs av Skatteverket. Arbetsgivaren behöver inte heller lyfta moms för gåvan. Julgåvor för inkomstår 2023 är skattefria om marknadsvärdet är mindre än 500 kr inklusive moms. Arbetsgivarens kostnader för att administrera och leverera gåvan ingår inte i gåvans värde. Gåvobeloppet är ett så kallat gränsbelopp. Det innebär att hela gåvan ska beskattas om den kostar mer än 500 kr. En större gåva räknas nämligen som en ersättning för utfört arbete och ska då bokföras som en lönekostnad.

När en arbetsgivare ger sina anställda en julgåva måste den ges till alla anställda eller till en större grupp av alla anställda. Gåvan får inte vara kontanter eller presentkort som kan bytas in mot kontanter. Den som är anställd i sitt eget aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla, men mindre representations- och reklamgåvor med direkt anknytning till bolagets verksamhet kan vara avdragsgilla om värdet understiger ett visst belopp. Beloppet för år 2023 är 300 kr.

Hur mycket är ränteavdrag på bolån?

Julen ska därför vara extra generös och lyxig. Ett tips då ni ska planera ert julbord och era utgifter för er julfest, är att julbord med arbetskamraterna räknas som en personalfest.

Företaget har rätt att få arrangera två personalfester per år. Dessa två får chefen betala för utan att tillämpa det krångliga regelverket som gäller vid representation. Anställdas familjemedlemmar, styrelsemedlemmar och pensionerade anställda kan också delta på personalfester. Så om chefen är småsnål så kan du upplysa honom om detta trevliga regelverk. Ja, Julbord är en kostnad man får ta in i företaget och Julbord med underhållning är ännu mer avdragsgillt.  En del av kostnaderna för ert julbord kommer att bli helt avdragsgilla och andra får en pålaga på ca 22 %. Att äta julbord har därför mer eller mindre gått och blivit en obligatorisk firmafest. Det årligen återkommande tillfället där arbetsgivaren en möjlighet att visa sin uppskattning till personalen.

När har man rätt till ränteavdrag?

I de fall en personalrestaurang drivs på marknadsmässiga villkor och den anställda betalar ett pris som minst uppgår till arbetsgivarens självkostnadspris uppkommer ingen skattepliktig kostförmån. Detta gäller även om priset för måltiden understiger det fastställda schablonvärdet för måltiden.

En arbetsgivare kan anskaffa en matautomat till lunchrummet och köpa in mat till den som de anställda får bereda själva, utan att arbetsgivaren anses ha tillhandahållit någon subventionerad måltid. Om den anställda betalar samma pris för maten som arbetsgivaren och övriga kunder hos matleverantören betalar till denne, bör arbetsgivaren inte anses ha bidragit till den anställdas måltidskostnad. Tillhandahållandet av automaten får anses vara en skattefri personalvårdsförmån i likhet med att tillhandahålla frysskåp, ugn etc. i personalmatsalen (RÅ 1992 ref. 3).

Motsvarande bör gälla om en arbetsgivare på annat sätt säljer färdiga lunchlådor och liknande måltider till marknadsvärdet utan att personalen som säljer måltiderna tillreder dem.

Om arbetsgivaren tillhandahåller tillbehör till måltiden, t.ex. sallad, smör och bröd eller måltidsdryck, bör den anställda betala marknadsvärdet för produkterna för att någon skattepliktig förmån inte ska uppkomma.

Förmån av fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa är en skattefri förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan (11 kap. 2 § IL). Sådan kostförmån reducerar heller inte avdraget för ökade levnadskostnader (12 kap. 17 § IL).

Skattefriheten förutsätter att färdbiljetten inte kan köpas exklusive måltiderna. För den som exempelvis reser i första klass får alltså en förstaklassbiljett inte kunna köpas till ett lägre pris utan att kost ingår.

Med allmänna transportmedel avses flyg, tåg och andra kommunikationsmedel som mot betalning är tillgängliga för allmänheten. Skulle det finnas en klassificering för vissa biljetter där kosten ingår i priset, medför detta inte skattefrihet om motsvarande biljett kan fås utan kost men med en annan klassificering. Klassificeringen ska i sådana fall vara baserad på någon annan skillnad än kosten.

När ändrades ränteavdragen?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

För att du ska kunna få ränteavdrag finns det några krav du behöver uppfylla:

 • Då ränteavdraget är en skattereduktion behöver du ha betalat skatt som ränteavdraget kan dras av på.
 • Du behöver ha betalat räntan under det taxeringsår som avdraget ska ske.
 • Du behöver stå som betalningsansvarig för hela eller delar av bolånet.

Under vilket årtionde infördes ränteavdragen?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Hur fungerar ränteavdrag för bolån?

Kostnaden för den goda julmaten är inte avdragsgill men däremot kan företaget få dra av moms på upp till 300 kronor inklusive moms och per person. Moms på belopp som överstiger 300 kronor blir en kostnad för företaget. Vid personalfester är kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna. Det är ett sätt att sprida julglädje över gränserna och fira tillsammans med dem som har haft en plats i företagets historia.

Kringkostnader, exempelvis musikunderhållning, lokalhyra eller hyra av porslin, är avdragsgillt med 180 kronor plus moms per person. Detta gäller för max 2 personalfester per år. Tänk även på att personalfester som är extra påkostade kan anses som lyxrepresentation som då ska förmånsbeskattas, vilket innebär högre kostnader för ditt företag.

Så länge det finns mat med på notan får du faktiskt inkludera alkoholhaltiga drycker. Men, och detta är viktigt, notan får inte enbart bestå av alkohol - det behöver finnas en balans mellan mat och dryck när du bokför kostnaderna. Som alltid - lagom är bäst. 

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Forskare vid universitetssjukhuset Schleswig-Holstein i Tyskland, skannade för något år sedan hjärnorna på ett antal försökspersoner varav hälften bar slips. De konstaterade att slipsen ströp venerna i halsen med följd att blodcirkulationen i hjärnan sjönk. 

En annan tysk studie gjord vid forskningsinstitutet Hohenstein, visade redan 2013 att strama slipsknutar kan vara vanskliga för anställdas koncentrationsförmåga. Vid ett tryck på 40-60 mmHg sjönk förmågan med 70 procent med följd att antalet tjänstefel ökade med 85 procent.  

Hur fungerar ränteavdrag på lån?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!

Kan man dra av ränta på deklarationen?

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. Ett annat namn för enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Det finns många fördelar med att starta en enskild firma då det är relativt lätt att komma igång. Till en början finns inga krav på att ha en egen revisor och många enskilda firmor utvecklas med tiden vidare till ett aktiebolag när omsättningen ökar så pass att revisorer krävs. 

Du som ska starta en enskild firma behöver heller inte registrera något företagsnamn till Bolagsverket. Det räcker alltså bara med F/FA-skatt och momsredovisning för att komma igång.

En enskild firma är ett smidigt och billigt alternativ för dig som vill starta en mindre affärsverksamhet utan anställda. Om verksamheten blir mer omfattande är det fördelaktigt att byta till exempelvis aktiebolag.

Får man tillbaka ränta på bolån?

Du gör din ansökan om att starta en enskild firma hos Skatteverkets e-tjänst på företagarsajten verksamt.se med ditt mobila bank-id eller via Skatteverkets blankett Företagsregistrering. När du ska registrera företag behöver du fylla i en rad olika uppgifter. Det handlar om allt ifrån hur mycket du tjänar på ditt jobb (om du startar eget vid sidan om din anställning) till hur stor vinsten i ditt företag beräknas bli. Det här är så klart inte alltid helt lätt att veta innan man har kommit igång. Är du inte säker på antalet kronor så räcker det att du gör en uppskattning av summorna. Var dock noggrann för att komma så nära sanningen som möjligt.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Det kostar ingenting att starta enskild firma och ansöka om F/FA-skatt hos Skatteverket. Men om du vill skydda ditt företagsnamn hos Bolagsverket kostar det 1200 kronor om du gör anmälan via deras e-tjänst. Om du väljer att lämna in en blankett istället kostar det 1500 kronor. Vanligtvis behöver du inte registrera din firma hos Bolagsverket men det finns undantag. Om du till exempel vill delta i offentliga upphandlingar eller behöver tillstånd att driva en viss verksamhet kan du behöva göra en sådan registrering.

När sjunker ränteavdraget?

– Enskild firma är jättebra om du ska dra i gång en verksamhet och inte vet vad det blir av den.

Detsamma gäller om man driver verksamheten utan anställda och inte har så höga vinster.

Vad var räntan 2016?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Vad var räntan 2015?

Som ägare av en enskild firma betalar du skatt på vinsten som du gör i din verksamhet. Vinsten räknas ut genom att ta dina intäkter och dra av dina kostnader. Eftersom du inte kan veta exakt hur stora dina egenavgifter kommer att bli för hela beskattningsåret, får du göra ett schablonavdrag för att uppskatta dessa avgifter.

Det belopp som återstår av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott. Detta är det belopp som du sedan kommer att betala skatt på. 

Som enskild näringsidkare är det en stor fördel att vara registrerad för företagsskatt. Att vara F-skatteregistrerad innebär att du och ditt företag själva ansvarar för att betala preliminärskatt och socialavgifter på utfört arbete.

Att vara registrerad för F-skatt gör det lättare för din verksamhet att beviljas lån, eftersom det tydligt framgår att företaget är ekonomiskt ansvarsfullt och betalar skatt. Det gör dig även mer attraktiv för eventuella företagskunder – att anlita ett företag som inte betalar F-skatt medför nämligen en hel del administrativt arbete som dina kunder gärna vill slippa.

F-skatt betalas löpande varje månad och det är företagets eventuella vinster som beskattas. Ansökan görs på verksamt eller hos skatteverket. Om din enskilda firma bara genererar inkomst under vissa månader per år behöver du bara betala F-skatt under dessa perioder. 

Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?

Det finns några situationer när det är ett självklart val med aktiebolag, till exempel när risken för personligt betalningsansvar är stor på grund av låneskulder, hyresåtaganden, större leverantörsskulder, garantiansvar och utgifter för anställda. Vill man minimera riskerna för den egna ekonomin är bästa valet ett aktiebolag.

Här är aktiebolag enklast och effektivast, jämfört med att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar. Ni kanske har två enskilda firmor som har samarbetat länge och vill gå ihop. Då är ett aktiebolag bättre än ett handelsbolag.

Hur jämka ränteavdrag?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!