:

Hur mycket skatt ska jag betala som timanställd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt ska jag betala som timanställd?
 2. När drar vi 30% i skatt?
 3. Varför betalar jag 30% skatt?
 4. Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?
 5. Hur räknar jag ut min timlön efter skatt?
 6. Hur räknar man ut sin lön som timanställd?
 7. När betalar man 20% i skatt?
 8. När betalar man 52% skatt?
 9. Varför betalar man 50% skatt?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 12. Hur mycket är en normal timlön?
 13. Vad är fördelen med timanställning?
 14. Måste man betala skatt under 20000?
 15. Vilka betalar 50% skatt?

Hur mycket skatt ska jag betala som timanställd?

Som tidsbegränsat anställd har du inte självklart del av det som kollektivavtalet ger – löneökningar, förmåner och så vidare. Kontrollera vad som står i ditt anställningsavtal.

Din anställning kan gå över i tillsvidareanställning om du arbetat en viss mängd tid och arbetsgivaren inte meddelar något annat en viss tid innan avtalet ska gå ut. Att bedöma det kan vara lite krångligt. Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt, så kan du få hjälp att bedöma dina arbetsförhållanden.

Spara alla dina löneavier! Bevis på antal arbetstillfällen och antal arbetade timmar kan vara mycket bra att ha när du ska bevaka dina rättigheter och möjligheter.

När drar vi 30% i skatt?

Du drar av 30 procent i skatt från arbetsersättning till juridiska personer som inte är godkända för F-skatt, oavsett om ersättningen är deras huvudsakliga inkomst av arbete eller inte.

Du drar av 30 procent i skatt om ersättningen till fysiska personer inte är mottagarens huvudsakliga inkomst av arbete.

Varför betalar jag 30% skatt?

Du drar av 30 procent i skatt från arbetsersättning till juridiska personer som inte är godkända för F-skatt, oavsett om ersättningen är deras huvudsakliga inkomst av arbete eller inte.

Du drar av 30 procent i skatt om ersättningen till fysiska personer inte är mottagarens huvudsakliga inkomst av arbete.

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur räknar jag ut min timlön efter skatt?

Hur många sitter inte med miniräknare för att ta fram vad som blir kvar av lönen efter skatt, och dessutom behöver man kanske räkna in semesterersättning och arbetade extratimmar. Det kan bli lite krångligt, men det finns enkla lösningar.

Det första du behöver känna till är att du inte behöver betala skatt om du tjänar mindre än en viss summa per år. För 2021 är summan 20 135 kronor och för 2022 är den 20 431 kronor. Det innebär att om du exempelvis studerar och tjänar 20 000 kronor på ditt sommarjobb behöver du inte betala skatt för detta belopp, det kan i sin helhet utbetalas till ditt bankkonto. I normala fall ska hela din bruttolön beskattas. Bruttolönen är det du tjänat före avdrag för skatt. Nettolön är den summa som kvarstår efter avdrag för skatt – den summa som du får insatt på ditt konto.

Hur räknar man ut sin lön som timanställd?

Denna lönekalkylator räknar med att en heltidstjänst på 100% motsvarar 168 arbetade timmar / månad. Du kan ändra procentsats utifrån hur mycket du arbetar.

 • Räkna ut månadslön från timlön.
 • Räkna ut timlön från månadslön.
 • Ange om du jobbar heltid eller deltid.

När betalar man 20% i skatt?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

När betalar man 52% skatt?

Siffrorna är desamma som i vår räknesnurra där man kan räkna ut den totala skatten för olika lönenivåer.

Många känner inte till hur mycket skatt de egentligen betalar eftersom många skatter är dolda. Det främsta exemplet på det är arbetsgivaravgifterna, som drar in över 600 miljarder till staten. Vi tycker att arbetsgivaravgifterna ska redovisas öppet. En förutsättning för en konstruktiv debatt om det svenska skattesystemet är att människor känner till hur mycket skatt de faktiskt betalar.

Varför betalar man 50% skatt?

Ur ett juridiskt perspektiv är arbetsgivaravgifterna helt klart en skatt. De omfattas av principen om ”svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta” och kan därför bara beslutas av riksdagen. Som en statlig utredning har konstaterat: ”Socialavgifterna t.ex. är skatter fastän de betecknas som avgifter.” (SOU 2007:96, sid. 28) Arbetsgivaravgifterna samlas in av Skatteverket och den som fifflar med dem kan dömas för skattebrott.

Även ur ett statistiskt perspektiv ingår arbetsgivaravgifterna i skatteintäkterna (med ett undantag). De redovisas i statsbudgeten under rubriken ”indirekta skatter på arbete”. Det är i enlighet med internationella regelverk i EU och OECD. Statistiken över skatteintäkter och offentliga finanser är reglerad på detaljnivå för att länder inte ska kunna manipulera statistiken och dölja delar av den offentliga sektorns ekonomi.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket är en normal timlön?

  Samtliga Kvinnor 560 500 151,20 169,20 191,70 175,30     Män 1 058 800 165,90 188,90 218,20 195,10     Totalt 1 619 300 159,20 181,10 210,00 189,30 411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 421 Croupierer och inkasserare Kvinnor 600 161,30 173,10 186,00 173,90     Män 300 164,00 174,10 191,50 198,20     Totalt 900 162,30 173,30 187,30 182,50 422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 7 200 151,10 163,70 177,80 169,50     Män 2 800 151,30 164,80 176,90 169,90     Totalt 10 000 151,10 164,10 177,70 169,60 432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 22 700 161,10 174,60 197,40 182,40     Män 76 500 163,00 179,90 204,20 186,40     Totalt 99 200 162,30 179,30 202,90 185,50 441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt 13 000 151,10 164,00 179,80 168,10 443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor .. 191,50 208,40 224,60 205,10     Män 2 800 195,60 215,40 230,70 210,50     Totalt 5 500 193,20 211,30 227,90 207,90 512 Kockar och kallskänkor Kvinnor 7 600 156,80 171,20 184,70 171,60     Män 18 400 160,00 179,30 196,70 179,50     Totalt 26 000 159,60 175,80 192,60 177,30 513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 21 000 140,80 157,10 177,70 164,20     Män 14 100 155,00 171,60 189,90 178,90     Totalt 35 100 146,20 162,40 184,80 170,60 514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor 7 300 152,00 180,00 215,20 182,30     Män .. 139,30 163,00 207,30 172,70     Totalt 9 600 149,40 179,30 211,00 179,90 515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 7 200 166,20 183,10 197,10 185,60     Män 20 900 163,40 181,60 202,60 188,40     Totalt 28 200 164,00 182,20 201,80 187,70 516 Övrig servicepersonal Kvinnor 1 100 164,60 176,00 193,30 184,50     Män .. 167,50 185,30 213,60 194,80     Totalt .. 166,60 181,50 206,70 191,80 522 Butikspersonal Kvinnor 132 400 162,70 181,10 202,20 184,80     Män 81 600 164,70 185,40 218,40 195,40     Totalt 214 000 163,50 182,80 207,40 189,40 523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor 5 100 145,90 164,40 189,60 171,70     Män 2 400 138,90 156,30 193,70 177,60     Totalt 7 500 142,60 162,70 189,80 173,50 524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor .. 159,50 185,90 216,20 197,90     Män .. 153,70 191,90 206,00 197,90     Totalt .. 157,20 188,90 212,50 197,90 531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 22 900 137,50 150,80 170,30 157,60     Män 3 600 136,00 155,40 176,60 161,00     Totalt 26 500 137,50 151,10 170,80 158,10 532 Undersköterskor Kvinnor 26 900 170,00 185,30 203,90 188,90     Män 4 700 169,20 185,20 206,20 189,40     Totalt 31 600 169,90 185,30 204,40 189,00 533 Vårdbiträden Kvinnor 12 700 147,20 162,10 178,20 163,70     Män 5 500 149,40 163,50 181,50 167,00     Totalt 18 200 147,80 162,60 179,20 164,80 534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 55 700 156,30 174,70 192,90 177,10     Män 27 200 159,60 176,90 195,00 179,10     Totalt 82 900 157,40 175,70 193,60 177,80 535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 6 900 173,80 187,10 201,30 190,30     Män 19 300 179,30 191,30 208,50 191,50     Totalt 26 200 177,80 190,20 206,90 191,20 611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor 5 300 147,60 161,40 179,00 166,70     Män 8 800 150,70 167,40 188,50 176,90     Totalt 14 100 149,40 165,00 186,00 173,50 612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor 6 800 139,40 150,00 161,40 156,10     Män 4 600 145,00 157,00 175,50 166,00     Totalt 11 400 139,80 152,90 169,70 160,80 613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 621 Skogsarbetare Kvinnor .. .. .. 201,50 174,50     Män .. 150,60 175,00 207,70 180,60     Totalt .. 150,60 175,00 206,70 180,30 622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. .. .. 218,60 198,80     Män 105 600 197,20 217,50 231,70 212,90     Totalt 109 000 196,80 216,90 231,10 212,50 712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. 153,90 .. 204,10 178,80     Män 37 800 192,30 220,70 242,30 217,40     Totalt 38 500 192,30 218,40 241,10 216,70 713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 164,50 171,60 198,10 178,50     Män .. 182,00 204,90 222,00 203,20     Totalt .. 176,80 204,90 221,50 200,20 721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor .. 159,50 182,30 205,60 188,00     Män 20 000 171,40 191,40 214,10 193,40     Totalt 21 000 171,40 191,30 214,10 193,10 722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 8 100 171,20 191,00 219,90 200,20     Män 47 400 176,70 196,70 224,10 203,40     Totalt 55 500 176,10 195,60 223,70 203,00 723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 2 100 170,20 197,30 228,30 198,10     Män 55 600 179,30 201,50 227,80 205,60     Totalt 57 700 178,80 201,40 227,80 205,30 731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. 148,30 166,90 185,90 166,80     Män .. 164,60 189,00 217,40 197,90     Totalt .. 160,90 179,30 208,00 190,00 732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 900 167,00 184,20 203,50 189,70     Män 3 300 175,10 199,90 223,80 203,00     Totalt 4 100 173,30 196,60 220,70 200,20 741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor .. .. 178,70 208,00 176,30     Män 50 400 189,40 218,20 238,50 211,30     Totalt 52 300 187,10 217,00 238,20 210,10 742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. 152,60 166,20 .. 182,50     Män .. 169,10 198,60 230,70 205,70     Totalt .. 169,10 195,00 229,30 204,60 752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor 1 000 167,00 183,40 198,70 187,70     Män 8 300 167,70 185,90 203,40 188,00     Totalt 9 300 167,60 185,80 203,00 187,90 753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor .. 154,20 154,20 161,40 160,80     Män 700 147,30 159,10 174,40 159,70     Totalt .. 154,20 154,20 168,30 160,50 761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor 2 200 157,80 168,90 192,10 178,20     Män 4 100 162,90 186,30 203,40 188,60     Totalt 6 300 161,20 178,70 200,70 185,30 811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 900 187,20 238,20 297,90 243,90     Män 7 000 195,30 235,70 306,30 246,40     Totalt 7 900 194,30 235,80 304,70 246,20 812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 3 100 186,90 225,80 256,10 222,30     Män 12 800 196,00 230,70 260,20 228,30     Totalt 15 900 194,30 230,00 259,20 227,20 813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 2 000 182,90 215,30 248,30 217,60     Män 3 500 188,00 220,20 252,20 221,50     Totalt 5 500 186,30 218,60 251,00 220,10 814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor 3 600 164,80 180,20 206,70 188,30     Män 11 700 174,40 194,30 224,40 200,70     Totalt 15 300 171,90 190,90 221,30 197,80 815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 100 145,50 155,90 168,60 160,40     Män 2 400 145,80 162,20 186,90 171,00     Totalt 4 500 145,60 157,80 177,00 166,30 816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 4 500 168,10 184,70 202,90 188,20     Män 13 600 157,40 181,20 203,10 184,30     Totalt 18 100 160,70 182,30 203,10 185,20 817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 100 191,60 218,50 251,30 221,00     Män 12 300 198,90 228,60 263,00 230,00     Totalt 14 400 197,80 227,20 261,50 228,70 818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 2 900 164,00 185,40 226,10 193,80     Män 6 800 176,30 202,30 235,60 204,30     Totalt 9 700 171,80 197,30 233,60 201,20 819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 2 000 188,70 220,40 260,70 225,50     Män 12 900 203,80 234,10 270,40 238,30     Totalt 14 900 201,80 233,10 269,00 236,70 821 Montörer Kvinnor 13 200 154,80 172,60 194,40 178,10     Män 37 100 164,80 181,60 204,50 187,50     Totalt 50 200 161,80 179,30 202,80 185,10 831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 000 225,10 255,10 276,70 251,40     Män 5 000 238,60 262,30 280,10 258,40     Totalt 6 000 235,70 261,30 279,10 257,30 832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 161,60 176,20 180,20 172,50     Män .. 153,60 166,60 181,30 169,10     Totalt .. 153,70 169,10 180,90 169,50 833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 7 200 171,10 177,30 189,50 180,20     Män 68 500 173,20 180,90 196,20 186,60     Totalt 75 800 173,00 180,50 195,60 186,10 834 Maskinförare Kvinnor 2 900 172,30 189,00 216,60 198,70     Män 33 700 179,30 201,20 222,30 203,80     Totalt 36 600 179,30 200,30 222,10 203,40 835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män 400 155,00 193,90 217,50 191,20     Totalt 500 156,90 188,50 216,70 189,40 911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 57 800 140,20 149,80 158,10 151,20     Män 21 800 144,10 152,70 163,00 156,70     Totalt 79 600 140,50 150,10 158,10 152,80 912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor .. 159,60 179,30 179,30 169,40     Män .. 140,50 153,20 179,30 159,70     Totalt .. 140,50 153,20 179,30 160,20 921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. 139,00 155,00 179,30 164,30     Totalt .. .. 139,20 162,40 142,20 931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor .. 158,00 178,40 198,30 180,50     Män .. 161,40 189,10 216,50 189,70     Totalt .. 161,40 188,60 215,50 189,50 932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 3 900 147,20 162,30 178,00 165,80     Män 6 800 154,70 169,30 187,60 171,60     Totalt 10 800 151,20 166,30 185,60 169,50 933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor .. 163,60 179,40 192,60 176,90     Män .. 167,70 178,20 198,00 186,30     Totalt 8 600 167,70 178,20 197,20 185,80 941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 36 500 135,20 151,00 165,10 151,90     Män 42 800 138,80 151,20 163,10 153,20     Totalt 79 300 138,30 151,20 163,80 152,70 952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 961 Återvinningsarbetare Kvinnor 900 171,40 178,40 193,10 181,10     Män .. 171,40 179,80 195,40 180,20     Totalt 9 300 171,40 179,70 195,40 180,30 962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor 13 300 142,60 149,00 160,80 152,10     Män 23 400 145,20 157,00 181,00 162,00     Totalt 36 700 143,50 152,80 173,10 158,60 988 Övriga yrken Kvinnor 7 300 155,40 180,20 206,20 185,20     Män 2 000 149,40 169,50 194,90 179,40     Totalt 9 300 152,60 177,70 204,20 184,00 999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. 187,20 .. .. 210,40     Totalt .. 187,20 191,80 .. 209,20

Vad är fördelen med timanställning?

Anställningen går oftast ut på att arbetsgivaren kallar in arbetstagaren för uppdrag när behov finns, något som kan passa den flexible arbetstagaren men vara jobbigt och påfrestande för den som beror på sin timanställning eftersom det inte finns en garantilön. Detta kan innebära att arbetstagaren blir helt utan lön från anställningen en månad p.g.a. uppdrags brist eller inte kan tacka ja till arbetstillfällen för att hen blir tillfrågad med för kort varsel. 

Måste man betala skatt under 20000?

Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 20 008 kronor totalt under hela 2020 behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Men för att du ska slippa betala skatt måste arbetsgivaren ha ett särskilt intyg från dig.

Så gör du för att slippa betala skatt

Vilka betalar 50% skatt?

I Sverige används skatteklasser för att bestämma hur mycket skatt en individ ska betala. Skatteklasserna avgör vilken skattesats som ska tillämpas på en persons inkomst. Det finns sex olika skatteklasser i Sverige:

 • Skatteklass 1: Används för ogifta personer utan barn eller personer som är gifta men har avstått från att ha gemensam ekonomi med sin partner. Skatten baseras på individens inkomst.
 • Skatteklass 1E: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som delar lika på inkomsten. 50% av den totala gemensamma inkomsten delas lika och beskattas, medan resterande 50% beskattas individuellt.
 • Skatteklass 2: Används för ogifta personer med barn. En person i skatteklass 2 får ett skatteavdrag för varje barn, vilket minskar den totala skatten.
 • Skatteklass 2E: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som delar lika på inkomsten, och har barn. 50% av den totala gemensamma inkomsten delas lika och beskattas, medan resterande 50% beskattas individuellt. Dessutom får de ett skatteavdrag för varje barn.
 • Skatteklass F: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som har valt att ha särskilt låg beskattning. Skatten baseras på individens inkomst.
 • Skatteklass SINK: Används för personer som inte är svenska medborgare och som är skattskyldiga i Sverige. Skatten baseras på individens inkomst.

Genom att använda rätt skatteklass kan man optimera sin skattebetalning och eventuellt få lägre skatt. Det är viktigt att förstå vilken skatteklass man tillhör och hur det påverkar skattebetalningen.

Skatten i Sverige beräknas baserat på en progressiv skatteskala. Det innebär att ju högre inkomst man har, desto högre skattesats betalar man. Skattesatsen ökar alltså stegvis med inkomsten.

För att beräkna skatten används det skattepliktiga beloppet, vilket är den inkomst man har efter avdrag för olika skattemässiga avdrag och schablonavdrag.

För att få fram den slutliga skatten används ett antal trappsteg i skatteskalan. Varje trappsteg har en specifik skattesats och en gräns för inkomstnivån.