:

Vad heter Skatteverket i Portugal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter Skatteverket i Portugal?
 2. Vad heter danska Skatteverket?
 3. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 4. Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?
 5. Vad är skatten i Portugal?
 6. Vad heter blocket i Portugal?
 7. Vad heter deklaration på danska?
 8. Hur deklarerar man i Danmark?
 9. Hur mycket pengar får man föra in från utlandet?
 10. Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?
 11. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?
 12. Vilket land i Europa betalar man minst skatt?
 13. Är Portugal billigare än Sverige?
 14. Hur länge kan man bo i Portugal?
 15. Hur är det att bo i Portugal som svensk?

Vad heter Skatteverket i Portugal?

Den 2 juni 2021 beslutade riksdagen att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal. Beslutet innebär att avtalet från den 1 januari 2022 inte längre gäller. Upphörandet kan medföra flera skattemässiga förändringar bl.a. för dig som uppbär pensionsinkomster, utdelningar och kapitalvinster.

Den 2 juni 2021 beslutade riksdagen att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal. Beslutet innebär att avtalet inte längre gäller från den 1 januari 2022. Upphörandet kan medföra flera skattemässiga förändringar bl.a. för dig som uppbär pensionsinkomster, utdelningar och kapitalvinster.

Vad heter danska Skatteverket?

Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?

Här är beloppen som gäller Egen bil 18,50 kr/mil. Förmånsbil, avdrag för diesel 6,50 kr/mil. Förmånsbil, avdrag för annat drivmedel (bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil. Bilersättning som ges utöver de skattefria gränsvärdena och bilersättning som ges för privat körning är skattepliktig.

Från och med den 1 januari ökar den skattefria milersättningen från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil. Detta gäller oavsett vilket drivmedel du har i din bil. 25 kr/mil kan kännas mycket, men tänk på att den ersättningen ska täcka dina kostnader för drivmedel, slitage och försäkring på din bil.

Vad är skatten i Portugal?

A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

Vad heter blocket i Portugal?

A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

Vad heter deklaration på danska?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). Om du har förmånsbil är avdraget 12 kronor för bensin och dieseldrivna bilar. Avdrag för förmånsbil som är eldriven är 9,50 kr per mil. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Hur deklarerar man i Danmark?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). Om du har förmånsbil är avdraget 12 kronor för bensin och dieseldrivna bilar. Avdrag för förmånsbil som är eldriven är 9,50 kr per mil. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Hur mycket pengar får man föra in från utlandet?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?

A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Vilket land i Europa betalar man minst skatt?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Är Portugal billigare än Sverige?

”Det är svindyrt med servicebil om man räknar in alla kostnader som inköp, skatt, däck, service och värdeminskning på bilen”, det säger ventföretagaren Tomas Orell i Östersund. 

Han har räknat och räknat och hur Tomas Orell än ser på det blir resorna till kunderna i Östersundsregionen en förlustaffär, trots att han tar ut en något högre milersättning än de 70 kronor som är gängse bland konkurrenterna i regionen. 

Hur länge kan man bo i Portugal?

Du som kör din privata bil i tjänsten kan ha rätt till milersättning. Både anställda och egenföretagare har möjlighet att få milersättning om de använder sin privata bil i arbetet. Men hur räknar man ut milersättning egentligen. Här kommer du att få veta hur du ska räkna ut din milersättning och vad som gäller vid utbetalning.

Innan du ansöker om milersättning behöver du kolla upp om du är berättigad till den. Det finns generella regler som du behöver känna till, till exempel är du inte berättigad milersättning om det finns möjlighet att åka billigare med kollektivtrafiken. För att få ut milersättning behöver också följande kriterier vara uppfyllda.

 • Ditt boende ska vara minst 5 km från din arbetsplats.
 • Du ska göra en vinst i tid på minst två timmar dagligen om du kör bil istället för att åka med kollektivtrafiken.
 • Det ska inte finnas någon möjlighet att använda kollektivtrafiken för att komma till jobbet

Hur är det att bo i Portugal som svensk?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2024, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 120 kronor/dag

 • Fri frukost: 60 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 300 kronor/dag