:

Hur får man tag på gamla deklarationer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tag på gamla deklarationer?
 2. Hur beställer man en deklarationsblankett?
 3. Var kan man hämta deklarationsblanketter?
 4. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 5. Kan man se gamla deklarationer på nätet?
 6. Kan man rätta gamla deklarationer?
 7. Kan man få deklarationen på papper?
 8. När får man sin deklarationsblankett?
 9. Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?
 10. Hur länge ska man spara gamla räkningar?
 11. Kan man slänga gamla räkningar?
 12. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 13. Hur långt tillbaka kan man rätta deklarationer?
 14. Vad händer om man gör fel i deklarationen?
 15. Får man alltid deklarationen i pappersform?

Hur får man tag på gamla deklarationer?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur beställer man en deklarationsblankett?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s privatekonomer har ställt samman ett dokument med tips inför årets inkomstdeklaration som ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 tisdagen den 2 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare.

Var kan man hämta deklarationsblanketter?

1. Förstärkt jobbskatteavdrag. Skattesänkning framför allt för personer med låga och medelhöga inkomster.

Rubrikens första del om sänkt skatt på arbete syftar på denna punkt.

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Kan man se gamla deklarationer på nätet?

– Under ett pandemi-år som detta är det i ärlighetens namn kanske inte på skatteområdet som de viktigaste nyheterna för företag finns. Istället kan de stödformer som inrättats, exempelvis stödet för korttidsarbete till aktiebolag och omsättningsstödet till personer som driver enskild firma eller handelsbolag, vara viktigare, börjar Jan-Erik.

– Fast arbetsgivare ska förstås komma ihåg att det införts en tillfällig skattefri ”coronagåva” på upp till 1 000 kr inkl moms, som under andra halvåret 2020 kan ges till varje anställd. Och notera att det under året också klarlagts att arbetsgivare kan ge mer omfattande skattefria motions- och friskvårdsförmåner till sina anställda än någonsin tidigare. Lägg då märke till att som anställda räknas även styrelseledamöter/suppleanter i ett aktiebolag, även om de inte får någon lön eller arvode för uppdraget, berättar Jan-Erik.

Kan man rätta gamla deklarationer?

Statistik kring medellönen i Sverige uppdateras vid jämna mellanrum av Statistiska Centralbyrån (SCB) och ger allmänheten kunskap om vad människor som är folkbokförda i Sverige tjänar i genomsnitt. Information kring medelinkomsten i landet kan bland annat ge dig insikter om din egen lönesituation och hur din inkomst står sig gentemot genomsnittet. Det kan exempelvis vara bra att se över lönestatistik inför ett lönesamtal för att ge dig ett bra utgångsläge och ett underlag för dina argument.

I den senaste publikationen gällande medellön från SCB (2023) framkommer det att den totala medelinkomsten i Sverige är 41 500 kronor per månad. För kvinnor var medellönen 40 500 och för män 42 600. Detta resultat är alltså baserat på undersökningar för år 2022.⁠⁠Lönestatistik kan även skilja sig åt en hel del för olika branscher och därmed är det särskilt relevant att se över ditt specifika verksamhetsområde. Senare i texten tar vi upp statistik kring ett urval av branscher och diskuterar mer kring vilka parametrar som kan påverka inkomststatistiken.

Det kan vara lätt att förväxla medelinkomst och medianinkomst men utfallet av de två räknesätten kan skilja sig åt en hel del. Ofta ger även medianvärdet en mer rättvis bild över hur löneläget i landet ser ut. Enligt SBC (2023) är den totala medianinkomsten i Sverige 38 800 kronor per månad. För kvinnor var medianlönen 38 700 och för män 40 100. Även denna statistik är publicerad år 2023 och avser lönestatistik från år 2022.

Kan man få deklarationen på papper?

Du som inte har digital brevlåda får din deklaration med posten mellan den 15 mars och den 15 april. Du som har e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration och deklarera, även om du inte har fått din pappersdeklaration ännu.

Vill du ha deklarationen digitalt nästa år? Skaffa en digital brevlåda så får du din deklaration digitalt 2023.

När får man sin deklarationsblankett?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?

För de som är föräldralediga eller får sjukpenning finns det ett inkomsttak, som i nuläget ligger på cirka 44 000 kronor i månaden. Tjänar man mer än det får man inte mer i ersättning.

Men nu höjs taket, vilket innebär att den högsta ersättningsnivån höjs med 102 kronor per dag.

– För en som är föräldraledig och tjänar mer än inkomsttaket motsvarar det ungefär 3 000 kronor mer i månaden.

Hur länge ska man spara gamla räkningar?

Ytterst kontroversiellt ämne som nästan ingen vill tala om men som ändå är oerhört viktigt och intressant. Tänkte det vore kul att se vad folk egentligen har i bruttolön (dvs innan skatt) varje månad här på forumet. Det hade även varit skoj att se lite inlägg kring t ex yrke, år av erfarenhet och plats om ni känner för det.

Lite statistik från SCB 314:

Kan man slänga gamla räkningar?

Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

Källa: SCB (2020)

Var hittar jag min kontrolluppgift?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna, om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Hur långt tillbaka kan man rätta deklarationer?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

Skiktgränserna räknas varje år upp med konsumentprisindex (KPI) plus två procentenheter. Beloppen fastställs av regeringen och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

På den del av inkomsten som överstiger skiktgränsen är den statliga skatten 20%. Från och med beskattningsåret 2020 är värnskatten slopad, vilket innebär att det bara finns en skiktgräns.

Får man alltid deklarationen i pappersform?

Sverige är ett land utan rika, om vi får säga det själva. De med höga inkomster tror att de tjänar sämre än de gör jämfört med andra, medan de fattiga inbillar sig att de är rikare än de är. Alla tenderar att se sig själva som mitt emellan.

Det visar en undersökning av ekonomiforskarna Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim, där de bad 1 500 personer att uppskatta var i inkomsthierarkin de skulle placera sig själva. Tillhör du de 20 procenten rikaste? De 40 procenten? De ställde också frågor om politisk inställning, utbildning med mera.