:

Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man glömmer deklarera krypto?
 2. Har Skatteverket tillgång till Coinbase?
 3. Kan Skatteverket se Binance?
 4. Hur tar man ut pengar från kryptovaluta?
 5. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 6. Kan Skatteverket se mina bitcoin?
 7. Har Skatteverket koll på kryptovaluta?
 8. Hur man undviker skatt på krypto?
 9. Måste man skatta på krypto?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 12. Är krypto olagligt i Sverige?
 13. Kan Skatteverket se Bitcoin?
 14. Kan Skatteverket se mina Bitcoin?
 15. När måste man deklarera krypto?

Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

Det finns tre olika typer av beskattningsregler som gäller för kryptovalutor. Vilken av dem som gäller beror på vilken typ av transaktion du gör. Varje transaktion motsvara en egen “label” eller kategori.

De tre potentiella skattekonsekvenser som tillkommer vid olika typer av transaktioner av kryptovaluta är följande:

Har Skatteverket tillgång till Coinbase?

Du som är privatperson ska deklarera dina kryptovalutor om du till exempel har:

 • sålt kryptovaluta
 • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
 • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, till exempel USD
 • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
 • lånat ut kryptovaluta
 • använt kryptovaluta som spelinsats.

Du redovisar detta på bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Om du har förlorat kontrollen över dina kryptovalutor så medför det inte automatiskt att du har rätt till förlustavdrag. Exempel på en sådan situation kan vara att du har tappat bort din privata nyckel till en virtuell plånbok och på så sätt inte har tillgång till kryptovalutan längre.

Ett annat exempel är att du förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack på en handelsplats. Om du har tappat bort din privata nyckel eller om du har förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack mot handelsplatsen har du alltså inte rätt att göra förlustavdrag.

Du ska inte heller deklarera kryptovaluta vid värdeuppgångar eller värdenedgångar på de kryptovalutor du äger om du inte avyttrat (sålt) dessa.

Kan Skatteverket se Binance?

Det här är en fråga som säkert många undrar: Måste man rapportera kryptovalutor? Som vi redan har nämnt i inledningen måste du rapportera dina kryptovalutor.

Även om detta är ett ganska tydligt svar, betyder det inte att det är lätt att förstå. Alla är inte aktivt inblandade i kryptovaluta och då är det inte säkert att de tycker att detta faktiskt är något som borde rapporteras också.

Hur tar man ut pengar från kryptovaluta?

Crypto.com erbjuder en nätmäklare där du kan handla med kryptovalutor (erbjuder fler än 250 mynt) bakom datorn eller i deras app. Crypto.com passar främst dig som är mer erfaren inom krypto.

I denna recension av Crypto.com berättar vi om plattformen, kostnader, fördelar/nackdelar och om Crypto.com som företag.

Crypto.com är en nätmäklare som fokuserar på kryptovaluta. Företaget grundades 2016 och har sin bas i Hong Kong. Målet är ”att stödja och utveckla användningen av kryptovalutor i vardagen”.

På krypto.com kan du köpa, sälja eller förvara kryptovalutor. Dessutom har Crypto.com utvecklat en egen applikation, plånbok och kreditkort. 

Internationellt är crypto.com en mycket populär nätmäklarna för handel i kryptovaluta även om man ännu inte är så stora i Sverige.

Det är enkelt att bli kund hos Crypto. Följ de enkla stegen nedan för att komma igång.

 • Ladda ner appen från App Store eller Google Play eller besök deras hemsida
 • Registrera ett konto genom att fylla i de uppgifter de efterfrågar
 • Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

  Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

  Kan Skatteverket se mina bitcoin?

  Högsta förvaltningsdomstolen anser i likhet med Skatterättsnämnden att bitcoin inte kan likställas med en delägarrätt eller utländsk valuta. Avyttring av bitcoin ska därför beskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen, IL. Bitcoin kan inte vara en s.k. personlig tillgång, vilket innebär att omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust får dras av. Läs mer på regler & ställningstagande

  • sålt kryptovaluta
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
  • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, ex USD, Kronor, Euro
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  • lånat ut kryptovaluta
  • använt kryptovaluta som spelinsats.

  Ditt omkostnadsbelopp är normalt det belopp som du har köpt din kryptovaluta för. Men beroende på hur du skaffade din kryptovaluta räknas omkostnadsbeloppet ut på olika sätt.

  Du behöver kunna styrka omkostnadsbeloppet med till exempel kvitton eller originalkontoutdrag från växlingsföretag. Om det har förekommit plånboksadresser ska transaktionerna i blockkedjan stämma överens med redovisningen av köp, mining och försäljning av bitcoinen.

  Om du har skaffat eller fått kryptovaluta vid flera olika tillfällen ska du beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Schablonmetoden, där man använder 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp, får inte användas när du redovisar kryptovaluta.

  Försäljning av krypto är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

  Har Skatteverket koll på kryptovaluta?

  Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

  I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

  Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

  Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

  Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.

  Hur man undviker skatt på krypto?

  Kapitalvinster och inkomster i Fiatvaluta beskattas över hela världen och medborgarna är enligt lag skyldiga att betala skatt..

  När det gäller löner dras skatten vanligtvis automatiskt från lönechecken, medan företagsvinster beskattas årligen. Fastigheter är också skattepliktiga.

  När det gäller kryptovalutor var situationen oklar under kryptomarknadens första år. Men snart nog, globala regioner som USA, Storbritannien, EU och andra länder började inkludera kryptovinster i sina skattesystem.

  Den amerikanska skattemyndigheten, Internal Revenue Service (IRS), är känd som en av världens strängaste institutioner för skattekontroll. Amerikanska kryptoentusiaster rekommenderas att noggrant studera de amerikanska kryptoskattereglerna. 

  När du köper krypto i USA får du ingen skatt för att du bara innehar krypto. Men, När du säljer den med vinst har du gjort en kapitalvinst och måste betala skatt. Detta inkluderar att lösa ut krypto till fiat på en fiatvänlig utbytesplattform eller att handel med din krypto för en annan digital valuta och gör vinster.

  Om du får mer pengar än din ursprungliga investering, beskattas dina vinster. Om du säljer din krypto till ett pris som är lägre än ditt ursprungliga köp har du realiserat kapitalförluster, och du kan använda dessa förluster för att sänka din skatt med kapitalförlustbeloppet. 

  Kryptovalutor är skattepliktiga i Storbritannien och det finns tydliga bestämmelser om skatt på kapitalvinster från kryptovalutor och skatt på vissa överföringar av digital valuta..

  Att investera i krypto och hålla den i din kryptoplånbok eller överföra den mellan olika lån är skattefritt. Om du donerar en del av dina kryptotillgångar till en välgörenhetsorganisation eller ger dem i gåva till din make/maka är dessa tillgångar också skattefria. 

  Å andra sidan betraktas kryptogruvdrift eller staking som en inkomstaktivitet, och dessa vinster räknas in i din årsinkomst. Att inneha krypto och sedan sälja den med vinst medför brittisk kapitalvinstskatt.

  Måste man skatta på krypto?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

  Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto ska det anses vara ett sådant ända tills kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land (4 kap. 12 § IDKAL). Till skillnad från FATCA-reglerna finns här inte några beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om kontot är befintligt eller nytt.

  Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § IDKAL). Vissa andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Detta innebär att de varken behöver granskas eller rapporteras.

  I SFL och IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land”.

  Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot inte översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL). Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har två möjligheter att genomföra granskningen av dessa konton, antingen genom

  Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

  Var förberedd, ha ordning på tillstånd och andra handlingar och var inte rädd för att ta hjälp. Det gäller för övrigt inte bara inför kontakter från Skatteverket, utan som företagare är det A och O även när andra myndigheter hör av sig.

  Börja med att kontrollera identiteten. Det förekommer att personer felaktigt utger sig för att vara myndighetsföreträdare, så att be om legitimation vid ett fysiskt besök eller att motringa när man blivit uppringd upplevs inte som konstigt.

  Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

  Är krypto olagligt i Sverige?

  Utlåning av bitcoin eller liknande kryptotillgång innebär att tillgången anses ha avyttrats, om låntagaren har rätt att sälja eller på annat sätt fritt förfoga över tillgången. En sådan utlåning (försträckning) medför därmed en kapitalvinstbeskattning.

  Överföring av kryptotillgångar till en s.k. likviditetspool i utbyte mot en fordran (token) att senare återfå tillgångar ur poolen, anses som ett byte av tillgångar. Det har därmed skett en avyttring av de överförda tillgångarna, som medför en kapitalvinstbeskattning.

  Överföring av en kryptotillgång för förvaring hos annan eller som säkerhet för en förpliktelse (pantsättning), innebär inte att äganderätten har övergått. Den överförda tillgången får i ett sådant fall inte omsättas till någon annan genom försäljning, byte eller utlåning. En sådan överföring för förvaring eller pantsättning innebär inte att tillgången anses ha avyttrats och medför därmed ingen kapitalvinstbeskattning.

  Kan Skatteverket se Bitcoin?

  Utlåning av bitcoin eller liknande kryptotillgång innebär att tillgången anses ha avyttrats, om låntagaren har rätt att sälja eller på annat sätt fritt förfoga över tillgången. En sådan utlåning (försträckning) medför därmed en kapitalvinstbeskattning.

  Överföring av kryptotillgångar till en s.k. likviditetspool i utbyte mot en fordran (token) att senare återfå tillgångar ur poolen, anses som ett byte av tillgångar. Det har därmed skett en avyttring av de överförda tillgångarna, som medför en kapitalvinstbeskattning.

  Överföring av en kryptotillgång för förvaring hos annan eller som säkerhet för en förpliktelse (pantsättning), innebär inte att äganderätten har övergått. Den överförda tillgången får i ett sådant fall inte omsättas till någon annan genom försäljning, byte eller utlåning. En sådan överföring för förvaring eller pantsättning innebär inte att tillgången anses ha avyttrats och medför därmed ingen kapitalvinstbeskattning.

  Kan Skatteverket se mina Bitcoin?

  Skapandet av bitcoin och liknande virtuella valutor kallas mining. Mining av bitcoin och verifiering av transaktioner i bitcoinsystemet sker vanligen med hjälp av maskinell utrustning och program som är särskilt anpassade för detta ändamål. Ställningstagandet behandlar mining av bitcoin, men gäller även för mining av andra liknande virtuella valutor.

  Inkomst från mining av bitcoin och andra virtuella valutor beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) för en fysisk person, men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Även om bitcoin intjänas i en näringsverksamhet ska efterföljande värdeförändering normalt beskattas som inkomst av kapital.

  När måste man deklarera krypto?

  Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

  I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

  Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

  Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

  Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.