:

Vem kan se mitt skattekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan se mitt skattekonto?
 2. Vad är skattekonto utdrag?
 3. Hur får man skattekonto?
 4. Är skatteskulder offentliga?
 5. Hur får jag ut ett kontoutdrag?
 6. Hur lång tid tillbaka kan man få ett kontoutdrag?
 7. Varför får man kontoutdrag från Skatteverket?
 8. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 9. När får man skattekonto?
 10. När dras pengarna från skattekontot?
 11. Kan man se om någon har skatteskuld?
 12. Hur ser man skatteskuld?
 13. Kan man skriva ut kontoutdrag själv?
 14. Hur långt bak kan man få kontoutdrag?
 15. Kan man begära ut kontoutdrag?

Vem kan se mitt skattekonto?

Jo, det är ett konto hos Skatteverket som används för att hantera skatter och avgifter. Bokföring på skattekontot fungerar egentligen som bokföringen på ett vanligt tillgångskonto t ex företagskontot. När pengar flyttas till kontot debiteras det och när pengar dras från kontot krediteras det. Vem har ett skattekonto? Skattekonto är något alla som betalar skatt i Sverige har,  både företag och privatpersoner.  

På skattekontot registreras avgifter och skatter som du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Precis som på ett vanligt bankkonto så har du ett kontoutdrag för skattekontot och detta kontoutdrag hittar du när du är inloggad på Skatteverkets hemsida. Skattekontot stäms av varje månad och om det saknas pengar på kontot så skickar Skatteverket ut en betalningsuppmaning till dig. På verksamt.se finns filmen Skattekonto som tar upp vanliga frågor som Skatteverket får gällande skattekontot. 

När du flyttar pengar från ditt företagskonto till skattekontot

Vad är skattekonto utdrag?

Så här tar du fram det skattekontoutdrag som ska bifogas med din ansökan om auktorisation/godkännande.

En auktoriserad/godkänd revisor ska enligt 4 § revisorslagen (2001:883) vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Hur får man skattekonto?

I skattedeklarationen redovisas moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Där visas inte f-skatt och särskild a-skatt där, men inbetalningen äger rum samtidigt med andra skatter och avgifter varje månad. F-skatten är den som betalas av en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet. I f-skatten inkluderas också egenavgifter som betalas av en fysisk enskild näringsidkare, eller en handelsbolagsdelägare som får intäkt av företagsam näringsverksamhet. Är man godkänd för f-skatt är man en företagare som på egen hand ansvarar för inbetalning av skatter och avgifter.

Är skatteskulder offentliga?

Bakgrunden till det nya ställningstagandet om sekretess i skattekontot är en analys som Skatteverket har gjort av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen. Skatteverket har saknat en enhetlig reglering vad gäller sekretessen inom skattebetalningsområdet.

Tidigare har saldot på skattekontot varit en offentlig uppgift men nu blir det i princip bara skattebesluten offentliga. Uppgifterna kommer dock fortfarande lämnas till den som äger skattekontot och till ett ombud som har behörighet till kontot. I Skatteverkets e-tjänst Skattekonto, kan en behörig person förmedla historiken på skattekontot till en tredje part. Har den personen som ska ha uppgifterna en digital brevlåda för myndighetspost får de utdraget digitalt.

Hur får jag ut ett kontoutdrag?

Ett kontoutdrag är en sammanställning av alla transaktioner på ditt konto. Det visar allt som har gått in på kontot samt allt som har betalats ut. När bankhändelserna har registrerats får du ett saldo som visar kontots behållning, det vill säga summan du har att röra dig med vid den aktuella tidpunkten. Kontoutdrag som du beställer på papper avser en viss tidsperiod – månad, kvartal eller år. Den visar dock inte det tillgängliga beloppet på kontot just den dagen du får utdraget eftersom det tar några dagar med posten. Vill du veta den exakta summan av dina tillgångar ska du logga in på din internetbank. Det är vanligt att banker och långivare ber om kontoutdrag, för att göra en riskbedömning av dig när du vill låna pengar

Hur lång tid tillbaka kan man få ett kontoutdrag?

Betaltjänstlagen omfattar alla konton, tjänster och produkter som är avsedda för betalningar. 

De allra flesta regler om betalningar kan du hitta i lagen om betaltjänster (2010:751). Den bygger ursprungligen på ett på ett EU-direktiv (det första betaltjänstdirektivet från 2010) och uppdaterades utifrån bestämmelserna i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) den första maj 2018. Samtidigt upphävdes den tidigare lagen om obehöriga transaktioner och de reglerna återfinns nu i betaltjänstlagen.

Varför får man kontoutdrag från Skatteverket?

Avstämning av ett skattekonto innebär att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som debiterats, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett saldo.

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL). Månadsavstämningen görs oftast första lördagen i en månad.

Om kontoinnehavaren begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. En kontoavstämning som görs vid annan tidpunkt än vid månadsavstämningen räknar och påför inte ränta.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto.

När får man skattekonto?

Skattekontot visar bland annat dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet.

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet med mera.

När dras pengarna från skattekontot?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2020. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för att få skatteåterbäring redan i april eller betalning av kvarskatt. Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom guidar dig rätt.

- Senast den 3 maj 2021 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Kan man se om någon har skatteskuld?

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person

ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Hur ser man skatteskuld?

Hej Marina,

Svaret på frågan tar utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling (LOU), men kan vara relevant även för upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Kan man skriva ut kontoutdrag själv?

Betaltjänstlagen omfattar alla konton, tjänster och produkter som är avsedda för betalningar. 

De allra flesta regler om betalningar kan du hitta i lagen om betaltjänster (2010:751). Den bygger ursprungligen på ett på ett EU-direktiv (det första betaltjänstdirektivet från 2010) och uppdaterades utifrån bestämmelserna i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) den första maj 2018. Samtidigt upphävdes den tidigare lagen om obehöriga transaktioner och de reglerna återfinns nu i betaltjänstlagen.

Hur långt bak kan man få kontoutdrag?

Kontoutdraget fungerar också som kvitto på betalda räkningar.

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag. Du får tillgång till dem genast i nätbanken. 

Kan man begära ut kontoutdrag?

Du hittar kontoutdrag och kan skriva ut transaktioner genom att väljaj Konton i menyn . Tryck på aktuellt konto. Filtrera på datum under rubriken Sök och filtrera transaktioner. Tryck på Ladda ner för att välja format på kontoutdraget.

För att beställa kontoutdrag längre tillbaka i tiden än det du kan se är du välkommen att kontakta oss.