:

Hur länge kan jag få uppskov?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan jag få uppskov?
 2. Hur länge kan man få uppskov på vinstskatt?
 3. Hur många gånger kan man få uppskov?
 4. Hur länge varar ett preliminärt uppskov?
 5. Måste man göra uppskov varje år?
 6. Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?
 7. När måste man betala tillbaka uppskovet?
 8. När får man inte göra uppskov?
 9. Vad kostar uppskov per år?
 10. När måste jag betala tillbaka uppskovet?
 11. Hur mycket ska man betala av uppskovsbeloppet?
 12. Vad krävs för att få uppskov?
 13. Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?
 14. Vad är max Uppskovsbelopp?
 15. Hur hög blir Uppskovsavgiften för ett uppskov på KR 500 000?

Hur länge kan jag få uppskov?

När du säljer en bostad med vinst behöver du betala vinstskatt på försäljningen. Men den skatten kan du, om du sedan köper en ny bostad, välja att skjuta upp. Det kallas för uppskov.

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket. Om den blir beviljad fördröjer du alltså på så sätt betalningen av din vinstskatt på bostadsförsäljningen.

Hur länge kan man få uppskov på vinstskatt?

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov.

Om du väljer att skjuta upp vinstskatten kan du använda pengarna till annat - en kontantinsats på en ny bostad till exempel. På så sätt behöver du inte låna lika mycket pengar av banken.

Tidigare var man tvungen att betala en ränta på uppskovet till staten, men den togs bort den 1 januari 2021. Det kostar ingenting att skjuta upp betalningen om du har sålt en bostad som du deklarerar för under 2022, eller senare.

Hur många gånger kan man få uppskov?

Om du köper en ny bostad i samband med försäljningen av din gamla permanentbostad, kan du i vissa fall skjuta upp beskattningen av din vinst, reavinstskatten, genom ett uppskov. Försäljning av fritidshus ger inte uppskov.

Kostnadsfria reavinstuppskov från 1 januari 2021

Hur länge varar ett preliminärt uppskov?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Måste man göra uppskov varje år?

När du säljer en bostad måste du betala skatt på vinsten. Ibland är det möjligt att skjuta upp tillfället då skatten ska betalas. Det brukar kallas för att göra ett uppskov. Så när kan man göra det? Och vad innebär uppskov egentligen? Det besvarar vi i den här guiden!

För att få göra ett uppskov måste du uppfylla fem krav som Skatteverket ställer. Utöver detta behöver uppskovsbeloppet också vara minst 50.000 kr. Här nedan kan du läsa mer om vad varje krav innebär i sin helhet.

Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?

This Cookie Notice (“Notice”) explains how NBCUniversal and its affiliates (“NBCUniversal” or “we”), along with our partners, including advertisers and vendors, use cookies and similar tracking technologies when you use our websites, applications, such as games, interactive TV, voice-activated assistants, and other services that link to this policy, as well as connected devices, including those used in our theme parks (“Services”). This Notice provides more information about these technologies, your choices, and is part of the NBCUniversal Privacy Policy available here. You should read the Privacy Policy and this Notice for a full picture of NBCUniversal’s use of your information.

WHAT ARE COOKIES AND HOW ARE THEY USED?

När måste man betala tillbaka uppskovet?

Den som säljer sin bostad med vinst kan välja att betala vinstskatt eller att skjuta upp beskattningen genom så kallat uppskov. Fram tills nu har det nästan alltid varit en dålig affär att skjuta på skatten. Den skatt man har fått betala har varit 2,27%* (vilket har motsvarat en bolåneränta på 3,25% med hänsyn till ränteavdraget) och då har det varit betydligt bättre att låna av banken så länge man får lån.

Nu tas uppskovsräntan bort och det betyder att något som tidigare motsvarade ett superdyrt lån istället blir ett helt gratis lån. Det betyder att du som säljer din bostad med vinst från och med år 2020 alltid bör ansöka om uppskov.

Har du sålt en bostad med vinst 2014-2019 kan du ompröva dina gamla deklarationer och därmed begära uppskov retroaktivt. Man kan nämligen alltid ändra sina gamla deklarationer sex år tillbaka i tiden. Det betyder också att det är bråttom för dig som sålde under 2014. Du behöver ansöka före årsskiftet om du vill söka uppskov retroaktivt. 

För dig som sålde senare finns ingen lika tydlig deadline, men om du använder pengarna du får loss till att amortera på ett bolån eller sätta på ett sparkonto med ränta vill du såklart helst göra det så fort som möjligt. Därför tjänar du mer ju fortare du gör den retroaktiva ändringen.

Ansöker du om uppskov retroaktivt kommer du fortfarande att få betala den höga räntan på åren fram till och med 2020. Därefter blir räntan noll. Det betyder i praktiken att du betalar en engångskostnad nu för att ta ett lån som därefter är gratis. 

När får man inte göra uppskov?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Om den nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per bostad.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Vad kostar uppskov per år?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

När måste jag betala tillbaka uppskovet?

A majority of Swedes have confidence in the Swedish Tax Agency, despite Sweden’s famously high income taxes. The Tax Agency plays an important part in every Swede’s life. Here’s  why.

A highly trusted public body

Hur mycket ska man betala av uppskovsbeloppet?

You can also check the status of your tax refund by:

 • Calling the IRS TeleTax System at 800-829-4477 or the IRS Refund Hotline at 800-829-1954.
 • Going to www.irs.gov:
 • Choose Where’s My Refund?
 • Enter identifying info to get your federal e-file status.

Have your return on hand, since you’ll need it to answer some questions. To check on your refund, you’ll need to provide your:

Vad krävs för att få uppskov?

Alexandria Ocasio-Cortez recently suggested raising the top tax rate to 70 percent in order to raise money to fund climate change investments. Conservatives were dismayed by the proposal while liberals and leftists generally defended the proposal by pointing to the fact that top tax rates in the United States were once 91 percent and by pointing to tax scholarship that says rates that high (or even higher) are optimal.

One thing missing from the discussion so far is the point that a 70 percent top tax rate exists, not merely in mid-century US tax codes or in academic papers, but also in the real world right now. Sweden has a 70 percent marginal tax rate and it kicks in, not at $10 million like AOC proposes, but at around $98,000. AOC’s proposal is quite modest by comparison.

Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Vad är max Uppskovsbelopp?

Fru talman! Ett antal orättvisor på bostadsmarknaden har lyfts fram i den här debatten. Folk har pratat om orättvisa. Jag håller med. Det finns stora orättvisor i Sverige i dag på bostadsmarknaden.

En av de orättvisorna är att personer med låga inkomster i väldigt låg grad äger sin bostad. Det är en orättvisa. Om man äger sin bostad i stället för att hyra den vet vi att man tjänar på det över tid. Det kostar mycket mer att hyra en bostad i det långa - och faktiskt inte så långa - loppet. Det kom för ett par år sedan en rapport som sa att den som äger sin bostad i ungefär tre år kommer att tjäna på det jämfört med om den hade hyrt. Vi måste se till att personer med låga inkomster också får äga. Då behövs det reformer som flexibelt ägande och sänkta skatter på låga inkomster, så att man har råd att spara ihop till en insats.

Hur hög blir Uppskovsavgiften för ett uppskov på KR 500 000?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).