:

Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?
 2. När registreras man som gift?
 3. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 4. Var kan man se om man är gift?
 5. Hur snabbt går det att byta efternamn?
 6. När uppdateras civilstånd?
 7. Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?
 8. Hur får jag mitt vigselbevis?
 9. Vem registrerar äktenskap?
 10. Måste man bo ihop om man är gift?
 11. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 12. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 13. När syns skilsmässa på Skatteverket?
 14. När ändrar Skatteverket civilstånd?
 15. När är man registrerad partner?

Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?

Kontrollera först om uppgifterna om era civilstånd har antecknats i befolkningsdatasystemet. Ni kan kontrollera detta i tjänsten Kontrollera dina uppgifterLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik eller genom att kontakta oss. 

När registreras man som gift?

När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan du vigas

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Var kan man se om man är gift?

År 2013 ingicks 51 554 äktenskap i Sverige. Antalet giftermål har varierat de senaste åren, men trenden är att det har blivit vanligare att gifta sig. Det kan man se om man tittar på andelen giftermål per 1000 invånare som har gått från 4,5 under 2000 till 5,4 under 2013.

Det är också vanligare att gifta sig i Sverige om man jämför med övriga EU. Den senaste tillgängliga giftemålsfrekvensen för EU:s samtliga 28 medlemsstater, från 2011, är 4,2.

Om man tittar på befolkningen som är över 20 år levde totalt 43,9 procent i ett äktenskap 2013. Kvinnor är i genomsnitt yngre än männen när de gifter sig första gången. Medelåldern för personer som ingick äktenskap för första gången var 33,0 år för kvinnor och 35,7 år för män.

Hur snabbt går det att byta efternamn?

Det är vanligt att byta namn i samband med att man gifter sig. Ni har följande alternativ för vilket efternamn ni kan välja:

 • Behålla era ogifta namn
 • Ta den ena partnerns namn
 • Dubbla efternamn
 • Byta till ett helt annat namn

När uppdateras civilstånd?

 • Hur många har gift sig det senaste året?
 • Giftermål över tid
 • Medelålder
 • Åldersfördelning
 • Månadsfördelning
 • Hur många är gifta?
 • Källor
 • Relaterat innehåll

Skillnader mellan antal giftermål och antalet nyblivna gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara den folkbokförda personen som syns i statistiken för antalet nyblivna gifta. 

Skillnader mellan antal giftermål och antalet nyblivna gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara den folkbokförda personen som syns i statistiken för antalet nyblivna gifta. 

Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

Hur får jag mitt vigselbevis?

För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

 • Födelsebevis
 • Levnadsintyg
 • Dödsbevis
 • Namn
 • Äktenskapsbevis, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Skilsmässa
 • Hemskillnad eller annullering av äktenskap
 • Registrerat partnerskap, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
 • Föräldraskap
 • Adoption
 • Hemvist och/eller folkbokföringsadress
 • Medborgarskap
 • Kriminalregisterutdrag samt rösträtt och valbarhet i kommunalval och EU-val 

Vem registrerar äktenskap?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Utdrag ur österrikisk folkbokföring där registrerat civilstånd framgår eller "Amtsbestätigung" där det framgår information om äktenskap eller registrerat partnerskap har ingåtts eller inte i Österrike. Om berörd myndighet inte kan ställa ut ett sådant dokument, krävs istället ett intyg där det framgår att myndigheten inte kan ställa ut ett sådant dokument. Dokumentet ska inte vara äldre än 3 månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom. Till domen ska ett så kallat artikel 39-intyg till domen (intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39 i Bryssel II-förordningen) bifogas.

Måste man bo ihop om man är gift?

Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det en stor skillnad.

Åtta av tio sambor i Sverige saknar ett samboavtal, enligt en undersökning gjord av Lexly. Majoriteten känner inte till att det finns en sambolag som träder i kraft så fort man flyttar ihop. Men alla förhållanden kan spricka och lämnar man allt åt slumpen kan de ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell separation snabbt göra situationen ännu tyngre.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Vi använder cookies för att göra din upplevelse här på webbplatsen smidig och säker. En del cookies används för att tjänster ska fungera eller kunna förbättras, andra för att skräddarsy din upplevelse.

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

När syns skilsmässa på Skatteverket?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret?

Det tar cirka 2 veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

När ändrar Skatteverket civilstånd?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

När är man registrerad partner?

Den svenska partnerskapslagen infördes den 1 januari 1995. Det registrerade partnerskapet motsvarade äktenskapet med ett fåtal undantag: Främst att de personer som vill ingå partnerskap måste ha någon form av anknytning till Sverige och att 18-årsgränsen för att ingå partnerskap var ovillkorlig medan omyndiga däremot i vissa fall kunde ingå äktenskap. En mycket viktig skillnad var också att partnerskap enbart kunde ingås inför en civil myndighet; religiösa partnerskapsceremonier var inte juridiskt giltiga. Omröstningen i riksdagen var oväntat jämn: 171 – 141. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade enigt för, av de andra partierna var det endast Folkpartiet som hade en majoritet för registrerat partnerskap. En majoritet av de borgerliga riksdagsledamöterna röstade emot förslaget. Bland moderaterna var det endast två ledamöter som röstade för förslaget. Dessa var Fredrik Reinfeldt, som senare skulle bli moderatledare och statsminister, och Ulf Kristersson som långt senare även han skulle bli moderatledare och statsminister.[1][2] Miljöpartiet satt inte i riksdagen när frågan avgjordes.