:

Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?
 2. Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?
 3. Vad är skillnaden mellan äkta och oäkta bostadsrättsförening?
 4. När blir en äkta bostadsrättsförening omvandlad till en oäkta bostadsrättsförening?
 5. När blir en bostadsrättsförening äkta?
 6. Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?
 7. Är bostadsrättsföreningar skattepliktiga?
 8. Hur beskattas en oäkta förening?
 9. Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?
 10. Hur granska bostadsrättsförening?
 11. Hur granskar man en bostadsrättsförening?
 12. Var registreras bostadsrättsföreningar?
 13. Vem kontrollerar bostadsrättsföreningar?
 14. När ska bostadsrättsföreningar deklarera?
 15. Hur stor kassa bör en brf ha?

Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?

För att få skatteåterbäringen utbetald behöver du anmäla ett konto. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar, på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Vad är skillnaden mellan äkta och oäkta bostadsrättsförening?

Skatteåterbäringen betalas ut vid olika datum beroende på om du gör några ändringar i deklarationen eller inte, när du deklarerar och hur du gör det. För att få pengarna redan i april behöver du:

 • Ha en digital brevlåda hos Skatteverket (behöver skaffas senast den 3 mars).
 • Godkänna deklarationen senast den 3 april på Skatteverkets hemsida eller i appen. 
 • Inte göra några ändringar.

För att få din skatteåterbäring utbetald automatiskt behöver du anmäla ett bankkonto till Skatteverket. Om du inte anmält något konto står pengarna kvar på ditt skattekonto.

När blir en äkta bostadsrättsförening omvandlad till en oäkta bostadsrättsförening?

Det som främst avgör när skatteåterbäringen betalas ut är hur deklarationen har lämnats in samt om du gjort några ändringar i den eller inte. Efter att deklarationen har lämnats in granskas och registreras den av Skatteverket varpå ett besked skickas ut som påvisar slutgiltig skatt. Därefter betalas pengarna ut.

Med skatteåterbäring menas att en person har betalat in för mycket skatt under året, vilket visas på inkomstdeklarationen, och att Skatteverket därmed kommer att återbetala överstigande belopp. Personer som kommer att ”få tillbaka på skatten” kommer alltså att få skatteåterbäring.

När blir en bostadsrättsförening äkta?

En av de svårare frågorna är den om äkta och oäkta bostadsrättsförening.

Skatteverkets beteckningar är (äkta) privatbostadsföretag respektive oäkta bostadsföretag. Men i bägge fallen handlar det om vanliga bostadsrättsföreningar. Skillnaden är att de beskattas olika. Annars är det ingen skillnad. Bägge lyder under bostadsrättslagen och har likadana stadgar, och det är ingen skillnad att bo i en oäkta bostadsrättsförening jämfört med en äkta, det är samma skyldigheter och samma rättigheter. Skillnaden är beskattningen, och det gäller både beskattningen av föreningen och beskattningen av den enskilde bostadsrättshavaren.

Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?

Efter en lång period av lägenhetsjakt är det lätt att bli ivrig när man äntligen har hittat rätt. Men innan du ansöker om bolån har du en lite tråkig, men ack så viktig, uppgift framför dig. Du behöver analysera bostadsrättsföreningens ekonomi. Här går vi igenom varför och hur du ska göra det.

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening som är lägenhetens egentliga ägare. Som medlem får du förmånen att nyttja lägenheten, men du blir också en del av en ekonomisk gemenskap. Föreningens skulder och renoveringar kommer nämligen att avgöra hur hög månadsavgift du ska betala. På så sätt kommer föreningens ekonomiska situation ha direkt påverkan på din personliga ekonomi. För att försäkra dig om att du inte gör ett dåligt köp behöver du därför analysera föreningens ekonomi innan du skriver på kontraktet.

Är bostadsrättsföreningar skattepliktiga?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur beskattas en oäkta förening?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?

Inköpspris – Vad kostade din inventarie när du köpte den? Ange detta exkl. moms.

Försäljningspris – Vad sålde du din inventarie för? Ange detta i inkl. moms

Hur granska bostadsrättsförening?

Det finns flera olika saker att ta hänsyn till när man ska avgöra om ett köp av en inventarie ska skrivas av eller inte:

 • Beloppsgräns. När det som köps, själva inventarien (eller lastbilen i exemplet ovan), kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning som beskrivs i detta blogginlägg. Kostar den mindre kan företaget välja att istället redovisa tillgången som förbrukningsinventarie vilket innebär en direkt avskrivning av inköpet. Då redovisas hela beloppet som kostnad i samband med köpet.
 • Ekonomisk livslängd. Den tidsperiod som en tillgång beräknas ha ett ekonomiskt värde för någon, det vill säga inte då enbart för företag som använder tillgången utan någon på marknaden generellt. Är den ekonomiska livslängden kortare än tre år räknas tillgången som en förbrukningsinventarie oavsett hur mycket den kostar och kan skrivas av direkt.
 • Hur granskar man en bostadsrättsförening?

  Det finns flera olika saker att ta hänsyn till när man ska avgöra om ett köp av en inventarie ska skrivas av eller inte:

 • Beloppsgräns. När det som köps, själva inventarien (eller lastbilen i exemplet ovan), kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning som beskrivs i detta blogginlägg. Kostar den mindre kan företaget välja att istället redovisa tillgången som förbrukningsinventarie vilket innebär en direkt avskrivning av inköpet. Då redovisas hela beloppet som kostnad i samband med köpet.
 • Ekonomisk livslängd. Den tidsperiod som en tillgång beräknas ha ett ekonomiskt värde för någon, det vill säga inte då enbart för företag som använder tillgången utan någon på marknaden generellt. Är den ekonomiska livslängden kortare än tre år räknas tillgången som en förbrukningsinventarie oavsett hur mycket den kostar och kan skrivas av direkt.
 • Var registreras bostadsrättsföreningar?

  Vad gäller vid redovisning av anläggningstillgångar i form av fastigheter? FAR:s medlemsrådgivning får en hel del frågor kring detta. Balans har vänt sig till Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton, för att reda ut vad som gäller.

  Ska det uppskrivna värdet fördelas på komponenter när ett företag som tillämpar K3 skriver upp värdet på sin fastighet?- En komponent är en egen  tillgång enligt K3 med ett eget anskaffningsvärde och egen avskrivningsplan. En uppskrivning av fastigheten måste därför normalt delas upp per komponent. Beakta dock kravet i ÅRL på bestående värde vilket gör att det kan vara svårt att fördela på komponenter med kortare nyttjandeperiod.

  Vem kontrollerar bostadsrättsföreningar?

  Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

  1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

  När ska bostadsrättsföreningar deklarera?

  Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

  Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

  Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

  Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

  Hur stor kassa bör en brf ha?

  Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

  En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under året.