:

Kan man byta efternamn till vad som helst?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta efternamn till vad som helst?
 2. Får man ta ett gammalt släktnamn?
 3. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 4. Hur gör jag för att ta bort ett efternamn?
 5. Kan man ta ett utdött Adelsnamn?
 6. Vad krävs för att byta efternamn?
 7. Vilka släktnamn får man ta?
 8. Kan man byta efternamn gratis?
 9. Måste man ha nytt pass om man byter namn?
 10. Hur lång tid tar det att ta bort ett efternamn?
 11. Får man byta till ett adligt namn?
 12. Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?
 13. Vad menas med släktnamn?
 14. Kan man byta efternamn digitalt?
 15. Hur ändrar man efternamn på BankID?

Kan man byta efternamn till vad som helst?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Får man ta ett gammalt släktnamn?

Hej!

Jag vill lägga till ett efternamn till mitt befintliga efternamn, dvs ta ett dubbelt efternamn. Det nya efternamnet har funnits i min släkt på mammas sida längre tillbaka men ingen av mina föräldrar heter eller har hetat det.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (615 300 inkomstår 2024) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Hur gör jag för att ta bort ett efternamn?

Högsta utdelning enligt förenklingsregeln år 2021 är 187 550 kronor per bolag. Beloppet motsvarar 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast tillämpa förenklingsregeln på ett bolag där du är delägare. 

Kan man ta ett utdött Adelsnamn?

Regelverket syftade ursprungligen till att enbart begränsa företagare som arbetade i sina bolag från att ta ut hela sin egentliga lön som lågbeskattad utdelning. Flertalet senare reformer för att främja företagande och sysselsättningen har dock gjort det relativt förmånligt att både driva ett eget företag och att ha egna anställda. Under vissa förutsättningar kan exempelvis utdelning beskattas till 20 procent, vilket är lågt jämfört med annan beskattning. Dock begränsas fortfarande utrymmet för låg beskattning av flera regler och regelverket har blivit alltmer komplext.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta ut beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och om reglerna i ABL kring utdelning är uppfyllda och dels på hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Vad krävs för att byta efternamn?

Nedan har du en checklista för hur du räknar ut hur mycket du kan ta i utdelning från ditt aktiebolag och få hela utdelningen beskattad med 20 procents inkomstskatt.

 • Börja med att ta fram uppgift på hur många aktier du ägde i fåmansföretaget vid årets ingång och hur många aktier det var totalt i företaget vid årets ingång. Detta hittar du i företagets aktiebok.
 • Du kan då räkna fram din andel av företaget som
 • Vilka släktnamn får man ta?

  3:12 reglerna, lönebaserat utrymme och gränsbelopp… Utdelning är krångligare än det borde – använd vår kalkylator för att räkna ut och planera din utdelning!

  I vår kalkylator kan du enkelt räkna ut hur stor utdelning du kan ta ut i år eller nästa år. Vi väljer automatiskt det mest gynnsamma alternativet för dig! Kalkylatorn förutsätter att du bara genomför utdelning från ett bolag samt att du inte har något tidigare sparat utdelningsutrymme. Observera att semesterlön och sjuklön räknas in din årslön.

  För att beräkning i kalkylatorn ska vara korrekt utgår vi från att du äger 100 % av aktierna i bolaget. Om du äger 50 % av bolagets aktier delar du helt enkelt bara beloppet med två. Kalkylatorn utgår från att du inte har något sparat utdelningsutrymme från tidigare år och räknar heller inte med omkostnadsbeloppet för dina aktier (vilket gör att ditt utdelningsutrymme i verkligheten kan vara någon tusenlapp större). 

  Kan man byta efternamn gratis?

  Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

  Måste man ha nytt pass om man byter namn?

  För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (615 300 inkomstår 2024) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

  Hur lång tid tar det att ta bort ett efternamn?

  3:12 reglerna, lönebaserat utrymme och gränsbelopp… Utdelning är krångligare än det borde – använd vår kalkylator för att räkna ut och planera din utdelning!

  I vår kalkylator kan du enkelt räkna ut hur stor utdelning du kan ta ut i år eller nästa år. Vi väljer automatiskt det mest gynnsamma alternativet för dig! Kalkylatorn förutsätter att du bara genomför utdelning från ett bolag samt att du inte har något tidigare sparat utdelningsutrymme. Observera att semesterlön och sjuklön räknas in din årslön.

  För att beräkning i kalkylatorn ska vara korrekt utgår vi från att du äger 100 % av aktierna i bolaget. Om du äger 50 % av bolagets aktier delar du helt enkelt bara beloppet med två. Kalkylatorn utgår från att du inte har något sparat utdelningsutrymme från tidigare år och räknar heller inte med omkostnadsbeloppet för dina aktier (vilket gör att ditt utdelningsutrymme i verkligheten kan vara någon tusenlapp större). 

  Får man byta till ett adligt namn?

  Tidigare har Patent- och registreringsverket PRV sagt nej till förfrågan från Jesper och Elisabeth Silvegren och deras son Oscar att byta till det gamla släktnamnet von Wowern. Men överklagan till Patentbesvärsrätten i Stockholm gav resultat, och frågan återvisas nu till PRV för ett nytt avgörande.

  – PRV kunde egentligen bara avslå, konstaterar Jesper Silvegren-von Wowern. Det finns kriterier för vad som kan anses vara "synnerliga skäl" för att byta, och vi uppfyllde egentligen inget av dem fullt ut, det visste vi. För att få byta till ett namn som någon redan bär krävs antingen skriftligt medgivande från samtliga bärare, att det burits i släkten i rakt uppstigande led inom de senaste 100 åren, eller att det redan av hävd använts av sökanden i minst 30 år.

  Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?

  På körkortsportalen står:

  Tänk på att du behöver kunna legitimera dig med ditt nya namn när du hämtar ditt körkort hos postens ombud. Det kan du göra genom att ha med dig Skatteverkets personbevis för namnbyte tillsammans med giltig legitimation.

  Vad menas med släktnamn?

  Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

  • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
  • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

  Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

  Kan man byta efternamn digitalt?

  Nu ska vi reda ut skillnaden mellan lön och utdelning. Det vill säga, vilket är bäst och när ska du välja vad?

  När du tar ut lön från ditt aktiebolag, så räknas den summan in i ditt trygghetssystem hos till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

  Men du betalar å andra sidan vanligtvis mer skatt och avgifter på pengarna från din lön, än du gör på utdelning som endast har 20 procent skatt upp till en viss gräns (gränsbeloppet). 

  Hur ändrar man efternamn på BankID?

  Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

  Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.