:

Vad menas med underskott av näringsverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med underskott av näringsverksamhet?
 2. Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?
 3. Vad är underskott i enskild firma?
 4. Hur beräknar man underskott?
 5. Vad är aktiv näringsverksamhet?
 6. Vad betyder överskott av aktiv näringsverksamhet?
 7. Hur länge får man spara underskott i enskild firma?
 8. När uppstår ett underskott?
 9. Hur bokför man underskott?
 10. Vad innebär underskott av passiv näringsverksamhet?
 11. Måste enskild firma vara aktiv?
 12. Hur räknar man ut överskott av aktiv näringsverksamhet?
 13. Vad är ett underskott?
 14. Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv näringsverksamhet?
 15. Vad menas med aktiv näringsverksamhet?

Vad menas med underskott av näringsverksamhet?

Om du i din enskilda näringsverksamhet fått ett underskott har man möjlighet att spara detta och göra avdrag mot eventuella framtida överskott. Huvudregeln för detta är att man kan dra av underskottet i nästa år inom samma näringsverksamhet. Är det tex så att verksamheten efter avdrag av tidigare års underskott återigen visar underskott, kan detta tas med till kommande år osv. Så länge näringsverksamheten finns kvar finns det ingen begränsning för detta. Underskottet kan däremot inte överlåtas till någon annan person. Läs mer hos Skatteverket.

I bokföringen hanterar man detta genom att man ej bokför det sparade underskottet, utan det är något som man tar fram vid nästa deklaration.

Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Vad är underskott i enskild firma?

När användaren på beräkningsbilagan har bestämt årets avdrag för underskott överförs avdragsbeloppet av programmet till blankett INK1.

Programmets deklarationskontroll ger kontinuerligt besked om det vid den aktuella deklarationen är möjligt att öka det skattemässigt mest fördelaktiga avdraget.

Som nämnts får enbart 70 procent av ett slutligt skattemässigt underskott i en nedlagd näringsverksamhet dras av. Avdraget sker i inkomstslaget kapital.

När det finns skatt att reducera är avdraget således värt högst 21 procent av det ursprungliga skattemässiga underskottet i den nedlagda näringsverksamheten (70 procent av underskottet x 30 procent i skattereduktion).

Till den del som underskott i inkomstslaget kapital är större än 100 000 kr - och det finns skatt att reducera - är avdraget inte värt 30 procent i skattereduktion utan enbart 21 procent.

Detta eftersom avdragsbelopp överstigande 100 000 kr reduceras till 70 procent (70 % x 30 % = 21 %). Regeln gäller alla typer av underskottsavdrag i kapital, även avdrag för underskott i nedlagd näringsverksamhet.

Ett avdrag för underskottet i näringsverksamhet har redan från början reducerats till 70 % av det ursprungliga totala skattemässiga underskottet. När det avdraget sedan ingår i ett underskott i kapital över 100 000 kr kommer det enbart att ge 14,7 % i skattelindring av det ursprungliga skattemässiga underskottet. (70 % x 70 % x 30 % = 14,7 %).

Hur beräknar man underskott?

Ett underskott i ett aktiebolag kan sparas och användas som avdrag för framtida överskott. Regelmässigt får underskottet dras av i nästa års deklaration. Om aktiebolaget fortfarande har underskott efter avdrag för tidigare underskott, så kan detta fortsätta att rullas över så länge bolaget finns kvar. Det finns ingen tidsbegränsning för underskottsavdrag.

Men i vissa fall kan rätten att dra av underskott begränsas, till exempel vid en ägarförändring eller en verksamhetsavyttring. Beloppsspärrar och tidsbegränsade spärrar kan tillämpas, liksom vid en konkurs, ackord eller när underskottet är den övervägande orsaken till en ägarförändring.

Vad är aktiv näringsverksamhet?

Om du har ställt dig frågan vad en aktiv eller passiv näringsverksamhet betyder är du inte den enda. Det är nämligen en fråga som ställs i samband med deklarationen. 

Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan du bedriva aktiv eller passiv näringsverksamhet. Det gäller dock inte aktiebolag. 

För att kunna avgöra om du har en aktiv eller passiv näringsverksamhet behöver du först veta vad skillnaden mellan dem är. 

En aktiv näringsverksamhet måste alltså drivas som en enskild näringsidkare eller verksamhet i handels- eller kommanditbolag. Inkomstskattelagen säger sedan att det är “en näringsverksamhet där den person som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning”. Det innebär alltså för att din näringsverksamhet skall betraktas som aktiv så skall det ha varit näringsidkarens huvudsyssla under året, även om den har en anställning i andra företag. 

För att en näringsverksamhet skall betraktas som aktiv kan tre krav ställas, där något av kraven skall uppfyllas. Listan checkas av uppifrån och ner, och är något förenklad: 

 • Nedlagd tid på företaget skall motsvara minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten.
 • Om en person driver verksamhet som i huvudsak baseras på egen arbetskraft kan kravet jämkas.
 • Grundar sig däremot verksamheten på innehav av tillgång ställs högre krav på den nedlagda arbetsinsatsen. För verksamheter med betydande balansomslutning så krävs normalt en arbetsinsats på minst 500 timmar.

Vad betyder överskott av aktiv näringsverksamhet?

Det finns tre olika inkomstslag, tjänst, kapital och näringsverksamhet.

För att verksamheten ska anses som näringsverksamhet måste den uppfylla tre villkor. Alla villkoren måste vara uppfyllda. Verksamheten ska utmärkas av att den drivs

Hur länge får man spara underskott i enskild firma?

Om du i din enskilda näringsverksamhet fått ett underskott har man möjlighet att spara detta och göra avdrag mot eventuella framtida överskott. Huvudregeln för detta är att man kan dra av underskottet i nästa år inom samma näringsverksamhet. Är det tex så att verksamheten efter avdrag av tidigare års underskott återigen visar underskott, kan detta tas med till kommande år osv. Så länge näringsverksamheten finns kvar finns det ingen begränsning för detta. Underskottet kan däremot inte överlåtas till någon annan person. Läs mer hos Skatteverket.

I bokföringen hanterar man detta genom att man ej bokför det sparade underskottet, utan det är något som man tar fram vid nästa deklaration.

När uppstår ett underskott?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Hur bokför man underskott?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Vad innebär underskott av passiv näringsverksamhet?

Så här hanterar du redovisning, räntefördelning och egenavgifter när du avslutar din verksamhet.

i din inkomstdeklaration i maj året efter du gjort ditt sista bokslut.

Måste enskild firma vara aktiv?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Hur räknar man ut överskott av aktiv näringsverksamhet?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Vad är ett underskott?

Ett underskott i ett aktiebolag kan sparas och användas som avdrag för framtida överskott. Regelmässigt får underskottet dras av i nästa års deklaration. Om aktiebolaget fortfarande har underskott efter avdrag för tidigare underskott, så kan detta fortsätta att rullas över så länge bolaget finns kvar. Det finns ingen tidsbegränsning för underskottsavdrag.

Men i vissa fall kan rätten att dra av underskott begränsas, till exempel vid en ägarförändring eller en verksamhetsavyttring. Beloppsspärrar och tidsbegränsade spärrar kan tillämpas, liksom vid en konkurs, ackord eller när underskottet är den övervägande orsaken till en ägarförändring.

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv näringsverksamhet?

Den som får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året än denna sjukpenning, tjänar på att beteckna inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på tidigare inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför normalt ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i stort sett alltid är till fördel för den enskilde.

Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning och betecknar denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.

Vad menas med aktiv näringsverksamhet?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.