:

När kommer återbetalning av skatt?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer återbetalning av skatt?
 2. När får man pengar från Skatteverket 2023?
 3. När kommer pengarna från deklarationen?
 4. När får man besked om skatteåterbäring 2023?
 5. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 6. Vilka får högre skatt 2023?
 7. Varför har jag inte fått min deklaration?
 8. Kan jag se min deklaration?
 9. Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?
 10. Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?
 11. Vad är normalt att få i pension?
 12. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 13. Hur vet jag när min deklaration är godkänd?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Vad händer med Kivra när man dör?

När kommer återbetalning av skatt?

Beroende på vilken sorts skuld du har kan vi antingen avräkna eller utmäta överskottet för att betala dina skulder.

Skatteåterbäringen går i första hand till dina skulder

När får man pengar från Skatteverket 2023?

Skatteåterbäringen betalas ut den 5–6 april 2023 till dig som uppfyller kriterierna för skatteåterbäring i april. Har du inte fått dina pengar kan det bero på att du inte har anmält bankkonto.

När kommer pengarna från deklarationen?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

När får man besked om skatteåterbäring 2023?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

 • Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 (pdf 629 kB)

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) redovisades ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under mandatperioden. Tidpunkten för när de olika reformerna ska genomföras är beroende av kommande bedömningar av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet. När regeringen tillträdde inleddes arbetet med de olika reformerna. Därutöver har ett antal andra skattefrågor aktualiserats på olika politiska områden.

Inför budgetpropositionen för 2024 är det angeläget att skatteförslagen kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. För att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter remitteras därför denna promemoria från Finansdepartementet. Om de skatteåtgärder som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2024, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Det är deklarationstider, vilket innebär att många får ett positivt besked i sin inkomstdeklaration. Många har betalat för lite skatt och kommer därför få tillbaka pengar på skatten. Varför får man skatteåterbäring och vilka datum betalas skatten ut?

Skatteåterbäring innebär att du får tillbaka pengar från Skatteverket om du har betalat för mycket skatt under året. Vanligtvis är det inte helt enkelt att veta exakt hur stor inkomsten kommer bli förrän den sista kronan för året är intjänad.

Därför betalar du in preliminärskatt löpande under året, som är en estimering av din slutgiltiga skatt. I regel skiljer det alltid lite mellan den slutgiltiga skatten och preliminärskatten, vilket är anledningen till att du antingen får betala kvarskatt eller får skatteåterbäring efter att du har lämnat in deklarationen.

Vilka får högre skatt 2023?

 • Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 (pdf 629 kB)

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) redovisades ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under mandatperioden. Tidpunkten för när de olika reformerna ska genomföras är beroende av kommande bedömningar av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet. När regeringen tillträdde inleddes arbetet med de olika reformerna. Därutöver har ett antal andra skattefrågor aktualiserats på olika politiska områden.

Inför budgetpropositionen för 2024 är det angeläget att skatteförslagen kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. För att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter remitteras därför denna promemoria från Finansdepartementet. Om de skatteåtgärder som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2024, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Det är deklarationstider, vilket innebär att många får ett positivt besked i sin inkomstdeklaration. Många har betalat för lite skatt och kommer därför få tillbaka pengar på skatten. Varför får man skatteåterbäring och vilka datum betalas skatten ut?

Skatteåterbäring innebär att du får tillbaka pengar från Skatteverket om du har betalat för mycket skatt under året. Vanligtvis är det inte helt enkelt att veta exakt hur stor inkomsten kommer bli förrän den sista kronan för året är intjänad.

Därför betalar du in preliminärskatt löpande under året, som är en estimering av din slutgiltiga skatt. I regel skiljer det alltid lite mellan den slutgiltiga skatten och preliminärskatten, vilket är anledningen till att du antingen får betala kvarskatt eller får skatteåterbäring efter att du har lämnat in deklarationen.

Varför har jag inte fått min deklaration?

Du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut efter att vi har behandlat uppgifterna som du deklarerade. Beloppet eller betalningsdatumet på skatteåterbäringen kan ändras. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du får det nya beskattningsbeslutet före utgången av oktober.

Din maka eller make ändrade sin skattedeklaration.Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Om din maka eller make kompletterar sin skattedeklaration kan dagen då beskattningen slutförs och likaså dagen då skatteåterbäringen betalas ändras både för dig och hen. 

Skatteförvaltningen fick uppgifter som påverkar din beskattning från annat håll. Skatteförvaltningen kan även få uppgifter som påverkar din beskattning exempelvis av din arbetsgivare. Du får även då information om ändringen av både dagen då din beskattning slutförs och betalningsdagen på din skatteåterbäring.

Kan jag se min deklaration?

Skatteåterbäringen betalas ut vid olika datum beroende på om du gör några ändringar i deklarationen eller inte, när du deklarerar och hur du gör det. För att få pengarna redan i april behöver du:

 • Ha en digital brevlåda hos Skatteverket (behöver skaffas senast den 5 mars).
 • Godkänna deklarationen senast den 30 mars på Skatteverkets hemsida eller i appen. 
 • Inte göra några ändringar.

Varför har jag inte fått min deklaration i Kivra?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Varför står det 0 kr på mitt Skattekonto?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning — inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Vad är normalt att få i pension?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Din pension kan bestå av många olika delar. Den kan komma från eget sparande, tjänstepension och allmän pension. Av dessa tre delar brukar den allmänna pensionen vara den som bidrar med mest tillskott till din pension. Du kan själv påverka hur din pension ser ut genom att arbeta och spara privat exempelvis. Här kan du läsa mer om tjänstepension, som kommer från din arbetsgivare.

Hur vet jag när min deklaration är godkänd?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Vad händer med Kivra när man dör?

Svar

När en person går bort stoppas den digitala posten från företag och myndigheter automatiskt och ställs om till fysisk distribution igen.Om en anhörig från dödsboet vill avsluta Kivra-kontot och/eller få tillgång till tidigare mottagna digitala försändelser kan vi dela inkorgen med en eller flera personer från dödsboet efter att dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickats till [email protected] kan även ta emot bouppteckning där dödsboet framgår, testamente eller beslut från Tingsrätten. Består dödsboet av flera personer krävs även fullmakt från övriga dödsbodelägare.