:

Har företag rätt till rutavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Har företag rätt till rutavdrag?
 2. Hur fungerar rutavdrag för företag?
 3. Kan ett företag få rotavdrag?
 4. Vad krävs för att få rut avdrag?
 5. Vilka arbeten ger rätt till rutavdrag?
 6. Hur bokför man rutavdrag?
 7. Har företag rätt att neka rotavdrag?
 8. Måste företag erbjuda rotavdrag?
 9. Kan jag själv ansöka om rutavdrag?
 10. Vilka tjänster ingår i rut avdrag?
 11. Vad räknas som Rutarbete?
 12. Vem har rätt till rot och rutavdrag?
 13. Måste man deklarera rutavdrag?
 14. Hur skriver man faktura med RUT avdrag?
 15. Vad händer om Skatteverket inte godkänner avdrag?

Har företag rätt till rutavdrag?

Att göra avdrag på fakturan kan till en början låta som krånglig och komplicerad process. Men bara lugn, det är enkelt att komma igång. Ett rutavdrag (benämns även som RUT-avdrag) är en form av skatterabatt som privatpersoner kan ansöka om när det kommer till hushållsnära tjänster.

RUT är sammanslagning av orden Rengöring, Underhåll och Tvätt, och det är inom dessa områden som det är möjligt att göra en skatterabatt. Rutavdraget förknippas vanligtvis med städning, men det finns betydligt fler tjänster än så som inkluderas. Bland annat IT-installationer i bostäder, reparation av vitvaror och läxhjälp är sådant som berörs av rutavdraget. 

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka arbeten som är godkända för rutavdrag.

Hur mycket är då rutavdraget? Det är endast själva arbetskostnaden ger rätt till ett rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader som uppstår i samband med arbetet ger därmed inte rätt till avdrag.

Tänk på att rutavdraget slås ihop med det snarlika rotavdraget (som berör hantverkstjänster) och dessa två tillsammans får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Här kan du läsa mer om rotavdraget och hur det berör dig som företagare.

Hur fungerar rutavdrag för företag?

Att göra avdrag på fakturan kan till en början låta som krånglig och komplicerad process. Men bara lugn, det är enkelt att komma igång. Ett rutavdrag (benämns även som RUT-avdrag) är en form av skatterabatt som privatpersoner kan ansöka om när det kommer till hushållsnära tjänster.

RUT är sammanslagning av orden Rengöring, Underhåll och Tvätt, och det är inom dessa områden som det är möjligt att göra en skatterabatt. Rutavdraget förknippas vanligtvis med städning, men det finns betydligt fler tjänster än så som inkluderas. Bland annat IT-installationer i bostäder, reparation av vitvaror och läxhjälp är sådant som berörs av rutavdraget. 

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka arbeten som är godkända för rutavdrag.

Hur mycket är då rutavdraget? Det är endast själva arbetskostnaden ger rätt till ett rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader som uppstår i samband med arbetet ger därmed inte rätt till avdrag.

Tänk på att rutavdraget slås ihop med det snarlika rotavdraget (som berör hantverkstjänster) och dessa två tillsammans får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Här kan du läsa mer om rotavdraget och hur det berör dig som företagare.

Kan ett företag få rotavdrag?

Dina kunder kan endast få skattereduktion för arbetskostnaden. Det innebär att exempelvis material och dina arbetsresor inte ger rätt till avdrag.

Vad krävs för att få rut avdrag?

Företagarna förklarar vad RUT- och ROT-avdrag innebär.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kronor per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Vilka arbeten ger rätt till rutavdrag?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.

Kort och gott betyder det att när du anlitar en hantverkare med F-skatt drar hantverkaren av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

År 2023 är rotavdraget 50.000 kr per person och år. Det innebär att om ni är två personer som äger bostaden tillsammans får ni sammanlagt göra avdrag för 100.000 kr per år. Kom ihåg att maxbeloppet är för ROT och RUT tillsammans och enbart för arbetskostnaden.

Hur bokför man rutavdrag?

Den som anlitar ditt företag för rutarbete kan få en skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är du som företagare som ansöker om rutavdrag åt din kund när arbetet har utförts och betalats. Här kan du läsa om hur rutavdraget fungerar.

Rotarbeten är arbeten som görs att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. Rotarbete kan också vara reparation och underhåll, då bostaden återställs till, eller bibehålls i, nyskick. Rotarbete kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumps­installation.

Det finns även viss sorts rengöring som räknas som rotarbete, till exempel:

Du och din kund bör vara överens och även avtala om vilka villkor som gäller för tjänsten som ska utföras och rutavdraget. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

Kontrollera vilka tjänster som är godkända och inte godkända för rutavdrag. Om en tjänst är godkänd beror bland annat på om tjänsten utförs i kundens hem eller inte. Det spelar ingen roll vilken typ av bostad det är. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till rutavdrag.

För att kunden ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år varav rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.

Om två eller flera personer gemensamt nyttjar bostaden kan de dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden.

För att din kund ska ha rätt till rutavdrag ska tjänsten utföras i eller i nära anslutning till hens bostad, till exempel i trädgården. Kunden behöver inte äga bostaden som tjänsten utförs i för att ha rätt till rutavdrag. Det räcker med att hen använder bostaden helt eller delvis som sitt hem. Även den kunden är gift eller sambo med, hemmavarande barn eller föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen kan kunden dock inte få skattereduktion för den del av bostaden som någon annan nyttjar. Skatteverket anser att man inte kan ha sin fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Om kunden hyr ut bostaden kan hen inte få rutavdrag för tjänster som utförs medan bostaden är uthyrd. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus räknas inte som kundens hem, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

Det är bara din kund som kan ta reda på hur mycket rutavdrag hen har kvar att utnyttja. I e-tjänsten Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik eller i Skatteverkets app kan kunden se hur mycket avdrag hen har utnyttjat i år och även tidigare år. Om kunden inte har e-legitimation kan hen få ett intyg hemskickat.

Tänk på att kundens uppgifter bara tar hänsyn till ärenden som har kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Har företag rätt att neka rotavdrag?

Den som anlitar ditt företag för rutarbete kan få en skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är du som företagare som ansöker om rutavdrag åt din kund när arbetet har utförts och betalats. Här kan du läsa om hur rutavdraget fungerar.

Rotarbeten är arbeten som görs att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan bestå av att bygga om och bygga till bostaden. Rotarbete kan också vara reparation och underhåll, då bostaden återställs till, eller bibehålls i, nyskick. Rotarbete kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumps­installation.

Det finns även viss sorts rengöring som räknas som rotarbete, till exempel:

Du och din kund bör vara överens och även avtala om vilka villkor som gäller för tjänsten som ska utföras och rutavdraget. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

Kontrollera vilka tjänster som är godkända och inte godkända för rutavdrag. Om en tjänst är godkänd beror bland annat på om tjänsten utförs i kundens hem eller inte. Det spelar ingen roll vilken typ av bostad det är. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till rutavdrag.

För att kunden ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år varav rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.

Om två eller flera personer gemensamt nyttjar bostaden kan de dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden.

För att din kund ska ha rätt till rutavdrag ska tjänsten utföras i eller i nära anslutning till hens bostad, till exempel i trädgården. Kunden behöver inte äga bostaden som tjänsten utförs i för att ha rätt till rutavdrag. Det räcker med att hen använder bostaden helt eller delvis som sitt hem. Även den kunden är gift eller sambo med, hemmavarande barn eller föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen kan kunden dock inte få skattereduktion för den del av bostaden som någon annan nyttjar. Skatteverket anser att man inte kan ha sin fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Om kunden hyr ut bostaden kan hen inte få rutavdrag för tjänster som utförs medan bostaden är uthyrd. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus räknas inte som kundens hem, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

Det är bara din kund som kan ta reda på hur mycket rutavdrag hen har kvar att utnyttja. I e-tjänsten Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik eller i Skatteverkets app kan kunden se hur mycket avdrag hen har utnyttjat i år och även tidigare år. Om kunden inte har e-legitimation kan hen få ett intyg hemskickat.

Tänk på att kundens uppgifter bara tar hänsyn till ärenden som har kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Måste företag erbjuda rotavdrag?

RUT-avdrag är en beteckning som används för möjligheten att göra avdrag på skatten för så kallade hushållsnära tjänster. Det innebär lite förenklat att skatteverket betalar 50% av arbetskostnaden om du anlitar en firma för hushållsnära tjänster. Städning, rengöring, flytt-tjänster och tvätt är några av de tjänster som ingår i RUT-avdraget. Taket för RUT-avdrag + eventuella ROT-avdrag är 75 000 kr per person och år.

💡 RUT-tjänster får INTE dras av i skatteberäkningen vid försäljning av bostad. 

Kan jag själv ansöka om rutavdrag?

Att hålla hemmet rent och snyggt är en viktig del av våra liv, men det kan också vara en tidskrävande och tråkig uppgift. Lyckligtvis finns vi här och erbjuder dig en mängd olika tjänster som omfattas av rutavdraget. Låt oss ta en titt på hur det fungerar och hur du kan dra nytta av det!

Vilka tjänster ingår i rut avdrag?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Vad räknas som Rutarbete?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Vem har rätt till rot och rutavdrag?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.

Kort och gott betyder det att när du anlitar en hantverkare med F-skatt drar hantverkaren av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

År 2023 är rotavdraget 50.000 kr per person och år. Det innebär att om ni är två personer som äger bostaden tillsammans får ni sammanlagt göra avdrag för 100.000 kr per år. Kom ihåg att maxbeloppet är för ROT och RUT tillsammans och enbart för arbetskostnaden.

Måste man deklarera rutavdrag?

RUT-avdrag är en beteckning som används för möjligheten att göra avdrag på skatten för så kallade hushållsnära tjänster. Det innebär lite förenklat att skatteverket betalar 50% av arbetskostnaden om du anlitar en firma för hushållsnära tjänster. Städning, rengöring, flytt-tjänster och tvätt är några av de tjänster som ingår i RUT-avdraget. Taket för RUT-avdrag + eventuella ROT-avdrag är 75 000 kr per person och år.

💡 RUT-tjänster får INTE dras av i skatteberäkningen vid försäljning av bostad. 

Hur skriver man faktura med RUT avdrag?

Vi börjar med att lägga till en kund. Är kunden tillagd sen tidigare kan vi välja den i listan. Om inte så kan vi direkt skapa en ny genom att välja Ny kund. Läs mer här om hur du skapar en kund. Var noga och kontrollera att du anger rätt personnummer på kunden.

Nu är det dags att lägga till artiklar på fakturan. Det här gör du innan du aktiverar fakturan för rot eller rut. Klicka på Lägg till ny rad.

Vad händer om Skatteverket inte godkänner avdrag?

Skatteverket meddelar ett stort antal beslut där enskildas uppgifter i deklarationer inte följs. Sådana beslut kan meddelas inom de tidsfrister som gäller för ordinarie omprövning i 66 kap. 21 och 22 §§ SFL, om t.ex. en enskild inte kan göra sannolikt att hen har haft en kostnad eller om Skatteverket har gjort sannolikt att en inkomst inte har redovisats.

För att Skatteverket vid dessa beslut dessutom ska kunna ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift ställs andra krav på bevisningen än de som gäller vid den ordinarie beskattningen. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift. Man måste alltså alltid göra en kontroll av deklarationens innehåll för att kunna avgöra om en oriktig uppgift har lämnats.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § första stycket 1 SFL).

Det ska vidare tas ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits i sak (49 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket SFL). I dessa fall måste alltså domstolen ha prövat den materiella beskattningsfrågan för att skattetillägg ska kunna tas ut.

Oriktig uppgift är det centrala rekvisitet i 49 kap. 4 § SFL. Läs översiktligt om oriktig uppgift nedan.