:

Kan man förlora medborgarskap i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man förlora medborgarskap i Sverige?
 2. Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?
 3. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 4. Kan man förlora medborgarskap pga brott?
 5. Kan man fråntas sitt medborgarskap?
 6. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 7. När kan medborgarskap återkallas?
 8. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 9. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 10. Vem kan bli utvisad från Sverige?
 11. Får man ha två medborgarskap i Sverige?
 12. Vilka länder kan inte Sverige utvisa till?
 13. Vilka länder kan man inte utvisas till?
 14. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 15. Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Kan man förlora medborgarskap i Sverige?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?

Myndighetsjuridik

Hej! En av mina bekanta är invandrare och har bott i Sverige i över 10 år. Hen är svensk medborgare, men har också sitt medborgarskap från sitt hemland kvar. Nu undrar jag: Om hen begår ett brott, är det möjligt att hen blir utvisad från Sverige? Vad gäller vid utvisningen? Kan den drabba alla invandrare som har begått ett brott, oavsedd hur länge man har bott i Sverige och om man har svenskt medborgarskap? Tack för svar!

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

 • är född utanför Sverige
 • aldrig har bott här och
 • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Kan man förlora medborgarskap pga brott?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man fråntas sitt medborgarskap?

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

 • är född utanför Sverige
 • aldrig har bott här och
 • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

Den som döms för brott i Sverige och som inte är svensk medborgare kan utvisas härifrån. Det blir aktuellt om den dömde har tidigare domar bakom sig eller om det annars finns en risk för att han eller hon återfaller i brott. Men även utan tidigare domar blir frågan om utvisning aktuell om man döms för brottslighet som har ett straffvärde på minst sex månaders fängelse.

När kan medborgarskap återkallas?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns rättsliga förutsättningar för att återkalla ett svenskt medborgarskap, och vilka dessa förutsättningar är. Jag kommer att beskriva vad som krävs för att en lag som tillåter ett återkallande av ett medborgarskap överhuvudtaget ska kunna stiftas. Min utvärdering kommer till stor del att grundas på Regeringsformen (RF), som utgör en del av vår konstitution.

Hur ser rättsläget ut idag?

Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vem kan bli utvisad från Sverige?

Ett beslut om att en utländsk medborgare måste lämna landet.

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Får man ha två medborgarskap i Sverige?

Sverige har genom Utrikesdepartementet diplomatiska förbindelser med andra länder och internationella organisationer och ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter. 

Vilka länder kan inte Sverige utvisa till?

Verkställighetsstoppet i sig innebär inte att ditt ärende omprövas automatiskt av Migrationsverket. Om du har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så gäller det fortfarande, men stoppet innebär att det för tillfället inte kan genomföras på grund av den osäkra situationen i landet.

Vilka länder kan man inte utvisas till?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Hur mycket tid du tillbringar i respektive land avgör om du har dubbel bosättning eller inte.

Om du bor både i Sverige och utomlands har du dubbel bosättning om du tillbringar minst en sjundedel av din tid i Sverige och i ett annat land, det vill säga när du

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Skriftlig förfrågan till Socialministern angående vilande SGI, vidare diskussioner i utskottet gällande uppehållstillstånd för medföljande, uppföljande diskussion gällande förlorat medborgarskap efter 22 år och samordningsnummer. Mötet med Socialförsäkringsutskottet om utlandssvenskarnas utmaningar och behov var fruktsamt. Personnummer istället för samordningsnummer, förlorat medborgarskap efter 22 års ålder, vilande SGI vid utflytt och uppehållstillstånd för medföljande.

Vi har diskuterat några av utlandssvenskarnas utmaningar och önskemål med Socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard, tillika Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Socialförsäkringsutskottet bereder frågor om sjukförsäkring, allmän pension, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik, integrationspolitik samt svenskt medborgarskap.

Först ut var frågan om risken för förlorat medborgarskap efter 22 år ålder. Barn födda utomlands med minst en svensk förälder har utifrån svensk lagstiftning rätt till svenskt medborgarskap. Vissa av dessa barn riskerar dock att förlora sitt svenska medborgarskap när de fyller 22 år. Till riskgruppen hör de som aldrig har bott i Sverige och inte har varit här ”under förhållanden som visar samhörighet med Sverige”. För att inte förlora sitt svenska medborgarskap måste denna grupp ansöka om att få behålla det. Tidigast från det att man fyller 18 år, men innan man fyller 22 år.