:

Måste gåva mellan makar registreras?

Innehållsförteckning:

 1. Måste gåva mellan makar registreras?
 2. När är en gåva giltig mellan makar?
 3. Vilket är det viktigaste kravet för att en gåva mellan makar skall vara skyddad mot givarens borgenärer?
 4. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 5. Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?
 6. Vad räknas som gåva Skatteverket?
 7. Vad innebär giftorätt mellan makar?
 8. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?
 10. Hur undviker man gåvoskatt?
 11. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 12. Hur ärver äkta makar varandra?
 13. Är bankmedel giftorättsgods?
 14. Hur stor summa får man ge bort?
 15. Måste man betala skatt på en gåva?

Måste gåva mellan makar registreras?

Bostad & Fastighet

Hej, Om man vill ge sin hustru en gåva via gåvobrev så hon äger halva fastigheten istället för 1% som idag, gör man väl bara ett gåvobrev på 49% som skall registreras? Behöver man betala dyra stämpelavgifter om man ger sin hustru en gåva eller är det bara den administra kostnaden på några hundralappar man åker på? Så man inte hamnar i någon fälla med avgifter bara för att man vill att vi äger halva var.. Har inte mycket lån dvs långt under taxeringsvärdet..

När är en gåva giltig mellan makar?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du överföra bilen och båten på din fru är det lättast att ge henne en gåva. Enligt 2 § Gåvolagen fullbordas en gåva då den kommer i gåvotagarens besittning. Detta innebär den tidpunkt då din fru får sakerna och du inte längre har tillgång till dem. För makar är det dock svårt att uppfylla detta krav och uppfylls inte gåvolagens krav krävs därför att gåvan registreras. Enligt 16 kap 2 § Äktenskapsbalken ska en gåva registreras hos Skatteverket., när detta har gjorts är gåvan juridiskt giltig. Efter registrering är det din fru som är ägare till båten och bilen. Eftersom att hon är ägare ska dessa registreras på henne.

Vilket är det viktigaste kravet för att en gåva mellan makar skall vara skyddad mot givarens borgenärer?

Personer som är gifta kan såklart ge varandra gåvor. För det äkta paret definieras en gåva som någon typ av egendom som har getts från den ena till den andra. Men juridiskt är det inte helt självklart vad som räknas som en gåva mellan makar, mycket på grund av att gåvan inte byter hushåll. Därför måste en del krav vara uppfyllda.

Med Jurio kan du skriva ett gåvobrev anpassat efter dina specifika önskemål idag.

För att en gåva av fast egendom och bostadsrätt mellan makar ska bli juridiskt giltig gäller i princip samma formkrav som vid ett köp. Makarna måste upprätta ett skriftligt gåvobrev som de båda undertecknar framför två vittnen. I gåvobrevet ska det tydligt framgå att maken som är gåvogivare överlåter den namngivna fastigheten eller bostadsrätten som just gåva till sin make. För att gåvotagaren ska kunna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet behöver gåvobrevet först ha registrerats hos Skatteverket. Gåvan blir bindande genom det skriftliga gåvobrevet. 

Här kan du upprätta ett gåvobrev för fast egendom.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

Juridik vid dödsfall

Ca två veckor innan pappa gick bort skrev vi gåvobrev. Tre gåvobrev gällande tre fordon. På gåvobreven finns pappas underskrift och även två vittnens underskrift. Nu har jag fått höra att de kanske inte gäller då pappa aldrig skrev över fordonen på mig. Är det så, eller gäller de?

Vad räknas som gåva Skatteverket?

Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Andra exempel på sådana överlåtelser är apport, expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering om ersättning utgår i pengar (44 kap. 3 § IL, 45 kap. 5–6 §§ IL).

Gåva av fastighet mot ersättning i form av en annan fastighet kan för gåvotagare anses vara byte av fastighet och föranleder kapitalvinstbeskattning (RÅ 1991 ref. 98).

Skatteverket anser att kontinuitetsmetoden ska användas vid byte av tillgångar med olika marknadsvärden. Detta gäller vid byten där det inte finns något inslag av gåva och skillnaden i ersättning inte avser något annat, såsom t.ex. en arbetsinsats eller en utdelning etc. Marknadsvärdet (det allmänna saluvärdet) på den tillgång en person får vid bytet tas därmed upp som ersättning för den bortbytta tillgången. Detta marknadsvärde får också anses vara den förvärvade tillgångens anskaffningsutgift. Hänsyn ska även tas till eventuell kontant ersättning som ingått i bytet (Skatteverkets ställningstagande Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat).

För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda:

 • den ska bygga på frivillighet
 • det ska finnas en gåvoavsikt
 • det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning.

Vad innebär giftorätt mellan makar?

I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. När vi talar om egendom menas allt som makarna äger, oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. När egendom är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning.

Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och att hälftendelningen är deras giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Hur undviker man gåvoskatt?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

Hur stor gåva får man ge skattefritt?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Hur ärver äkta makar varandra?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

Är bankmedel giftorättsgods?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Hur stor summa får man ge bort?

  Du kan skattefritt ge gåvor vars sammanlagda värde understiger 5 000 euro till samma person med tre års mellanrum.

  Exempel: Föräldrarna ger pengar i gåva till sitt barn. Båda föräldrarna ger en egen gåva på 4 999 euro 1.1.2021. Båda kan nästa gång ge en gåva på 4 999 euro skattefritt till samma barn 1.1.2024.

  När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna in en gåvoskattedeklaration om Skatteförvaltningen inte begär det särskilt.

  Måste man betala skatt på en gåva?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag uppfattar din fråga som att du undrar i vilka situationer en gåvotagare behöver betala skatt, och hur beskattning sker på rätt sätt.