:

Vad menas med förmånsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med förmånsrätt?
 2. Vilka har särskild förmånsrätt?
 3. Vilka fordringar prioriteras vid en konkurs?
 4. Vad regleras i förmånsrättslagen?
 5. I vilken ordning fördelas pengarna genom förmånsrättslagen?
 6. Är förmånsrättslagen dispositiv?
 7. Har skatteskulder förmånsrätt?
 8. Vilka får pengar först vid konkurs?
 9. Vad betalas först i en konkurs?
 10. I vilken ordning betalas skulder?
 11. I vilken ordning ska Konkursborgenärer betalas och hur bestäms det?
 12. När de med särskild förmånsrätt har fått betalt vad kommer sen?
 13. Vad är ett exempel på en förmånlig skuld?
 14. Vilka är föredragna och förmånliga skulder?
 15. Kan jag få tillbaka mina pengar om ett företag går i konkurs?

Vad menas med förmånsrätt?

En särskild rättighet som kan vara förknippad med en fordran (som då kan benämnas prioriterad fordran).

När ett fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, dvs inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i ett sådant fall. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar.

Vilka har särskild förmånsrätt?

När ett företag inte längre kan betala sina skulder och de förfallna obetalda skulderna läggs på hög går företaget i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs sker alltså på grund av obestånd, dvs. att företaget inte längre har förmåga att betala förfallna fordringar (fordran är en rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person). Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor) medan den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala alla borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i konkursen. I en sådan situation blir förmånsrätten avgörande. I denna artikel kommer vi att ta oss en närmare titt på just förmånsrätten.

Reglerna om förmånsrätt hittar vi i förmånsrättslagen. Förmånsrättslagen föreskriver i vilken ordning betalningsanspråk ska tillgodoses vid konkurs och utmätning. Senast år 2004 ändrades förmånsrättslagen. Några viktiga förändringar som genomfördes var bland annat att den särskilda förmånsrätten för hyra och arrende slopades.

Vilka fordringar prioriteras vid en konkurs?

Fråga: Jag har hört att vissa fordringsägare har företräde vid konkurs eller utmätning. En av mina kunder har gått i konkurs. Hur gör jag för att bli en prioriterad fordringsägare?

Vad regleras i förmånsrättslagen?

Särskild förmånsrätt avser viss egendom och gäller både vid konkurs och vid utmätning (2 § FRL).

I vilken ordning fördelas pengarna genom förmånsrättslagen?

Särskild förmånsrätt avser viss egendom och gäller både vid konkurs och vid utmätning (2 § FRL).

Är förmånsrättslagen dispositiv?

En särskild rättighet som kan vara förknippad med en fordran (som då kan benämnas prioriterad fordran).

När ett fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, dvs inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i ett sådant fall. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar.

Har skatteskulder förmånsrätt?

När ett företag inte längre kan betala sina skulder och de förfallna obetalda skulderna läggs på hög går företaget i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs sker alltså på grund av obestånd, dvs. att företaget inte längre har förmåga att betala förfallna fordringar (fordran är en rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person). Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor) medan den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala alla borgenärer. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt i konkursen. I en sådan situation blir förmånsrätten avgörande. I denna artikel kommer vi att ta oss en närmare titt på just förmånsrätten.

Reglerna om förmånsrätt hittar vi i förmånsrättslagen. Förmånsrättslagen föreskriver i vilken ordning betalningsanspråk ska tillgodoses vid konkurs och utmätning. Senast år 2004 ändrades förmånsrättslagen. Några viktiga förändringar som genomfördes var bland annat att den särskilda förmånsrätten för hyra och arrende slopades.

Vilka får pengar först vid konkurs?

Publicerad: 2020-04-09

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar säljas och de pengar som kommer in ska sedan användas i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna (de som har krav på det konkursade företaget) i en viss bestämd ordning.

Vad betalas först i en konkurs?

Publicerad: 2020-04-09

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar säljas och de pengar som kommer in ska sedan användas i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna (de som har krav på det konkursade företaget) i en viss bestämd ordning.

I vilken ordning betalas skulder?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din löneutmätning blir. När vi utreder din ekonomiska situation tar vi bland annat hänsyn till

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av

 • din boendekostnad och
 • ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.

Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Du ska redogöra för dina inkomster och utgifter när vi startar utredningen om din ekonomi. Utredningen mynnar ut i en utredningsrapport. Du hittar mer information om utredningsrapporten och hur du lämnar uppgifter på vår webbplats.

I vilken ordning ska Konkursborgenärer betalas och hur bestäms det?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

En gäldenär som inte kan svara för sina skulder kan försättas i konkurs så som bestäms i denna lag. Domstolen beslutar på ansökan av gäldenären eller en borgenär om huruvida gäldenären skall försättas i konkurs.

När de med särskild förmånsrätt har fått betalt vad kommer sen?

Det är lätt att tro att man, när man bedriver verksamhet i aktiebolagsform, inte har något ansvar för bolagets förpliktelser. Så är dock inte fallet, och nedan beskrivs två typer av personligt betalningsansvar som kan uppstå. Vi börjar med personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen för att sedan beröra personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen.

Vad är ett exempel på en förmånlig skuld?

Under september 2020 har flera tidningar rapporterat om att svenskarnas skulder hos Kronofogden har fördubblats sen 2017*och att rekordmånga ungdomar har ansökt om skuldsanering**. Jämförelsetjänsten Zmarta har gjort en guide för att hjälpa dig att ta reda på hur mycket skulder du har och vad du kan göra för att få ordning på ekonomin, sänka dina månadskostnader och få bättre förutsättningar inför framtiden. 

Vilka är föredragna och förmånliga skulder?

Här hjälper vi dig som är i behov av ett lån trots att du är skuldsatt hos Kronofogden. Denna typ av lån är tänkt att hjälpa dig med att lösa dina skulder, du kan alltså inte använda pengarna till vad som helst utan skall endast användas för att bli skuldfri. Alla långivare sätter sina räntor individuellt och tillåter att du har betalningsanmärkning(ar).

  • Belopp 1 000 - 20 000 kr
  • Ränta 19,50 - 39,50 %
  • Löptid 3 mån - 3 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Dygnet runt

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Vid utnyttjad kredit på 5 000 kr med nominell bunden ränta 39,5% i 12 månader, blir totalt belopp att återbetala 6 672,89 kr (556,07 kr per månad) och motsvarar en effektiv årsränta: 74,4%.

  • Belopp 1 000 - 50 000 kr
  • Ränta 7,90 - 22,90 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Vid kredit om 25 000 kr till 20,9 % årsränta (rörlig) under fem år med 60 återbetalningar, en uttagsavgift om 195 kr samt en administrativ månadsavgift om 19 kr blir månadsbeloppet 681 kr (totalt 41 952 kr) och den effektiva räntan 25,11 %.

  • Belopp 1 000 - 45 000 kr
  • Ränta 43,50 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Låga kreditkrav

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Ett lån om 25 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 30 755,29 kr. Effektiv årsränta: 51,84%. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 42,4999795 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr. Uttagsavgift 0 kr.

  • Belopp 1 000 - 20 000 kr
  • Ränta 19,50 - 39,50 %
  • Löptid 3 mån - 3 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Dygnet runt

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Vid utnyttjad kredit på 5 000 kr med nominell bunden ränta 39,5% i 12 månader, blir totalt belopp att återbetala 6 672,89 kr (556,07 kr per månad) och motsvarar en effektiv årsränta: 74,4%.

  • Belopp 3 000 - 30 000 kr
  • Ränta 43,48 %
  • Löptid 3 mån - 8 år
  • Kreditupplysning Bisnode
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Direktutbetalning Ja

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Krediten har 43,48 % nominell bunden årsränta, 475 kr i uppläggningsavgift och 25 kr månatlig administrationsavgift. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 1 117 kr per månad under 12 månader har en effektiv årsränta på 75,9 %. Det innebär en total kostnad för krediten om 3 404 kr.

  • Belopp 2 000 - 150 000 kr
  • Ränta 6,48 - 39,50 %
  • Löptid 1 - 8 år
  • Kreditupplysning Creditsafe
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Anslutna långivare 10

  10 anslutna långivare

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Utan UC

  Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  Ett lån på 30 000 kr till 26,05 procentsnominell ränta med en återbetalningstid på 24 månader,med 24 avbetalningar om 1 617 kronor och 0 kronor i uppläggnings-/aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4 procent. Totalt att återbetalablir 38 808 kronor.

  • Belopp 5 000 - 600 000 kr
  • Ränta 2,95 - 26,50 %
  • Löptid 1 - 20 år
  • Kreditupplysning Uc
  • Betalningsanmärkningar Ja
  • Anslutna långivare 39

  39 anslutna långivare

  Endast 1 UC

  Låga kreditkrav

  Betalningsanmärkningar accepteras

  Annuitetslån 5 år, belopp 150 000 kr, rörlig ränta 4,30%, uppläggningskostnad 495 kr, aviavgift 0 kr, ger en effektiv ränta på 4,53%. Totalt belopp att återbetala 167 465 kr, fördelat på 60 avbetalningar, ger en månadskostnad på 2 783 kr.

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut finns här en sammaställning av långivarnas egenskaper.

Kan jag få tillbaka mina pengar om ett företag går i konkurs?

Ett AB som är en av mina kunder har gått i konkurs. Kunden har en skuld till mig på 100 000 kr. Innan kunden gick i konkurs sa bolagets VD att det inte var någon fara utan att jag skulle få mina pengar även om bolaget gick i konkurs. Har jag rätt att få mina pengar från konkursboet? Har jag rätt att få mina pengar från VD personligen?

Detta är sannolikt en oprioriterad fordran, d.v.s. en fordran som inte har någon förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Detta innebär att din fordran betalas, om det finns pengar kvar i konkursboet, efter att konkursboet betalat alla de prioriterade fordringarna (d.v.s. fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt).