:

Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?
 2. Kan man få rotavdrag på nybyggnation?
 3. Vad får man inte rotavdrag för?
 4. Får man rotavdrag för garage?
 5. Kan man bli nekad rotavdrag?
 6. Hur gammalt ska huset vara för att utnyttja rot?
 7. Kan hantverkare vägra rotavdrag?
 8. Får man rotavdrag för plattläggning?
 9. Kan man få rotavdrag för stenläggning?
 10. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 11. Kan hantverkare vägra rot-avdrag?
 12. Hur vet jag om jag har rätt till rotavdrag?
 13. Får man rotavdrag för elektriker?
 14. Får man rotavdrag för trädäck?
 15. Är det rotavdrag på uterum?
 16. Har du rätt till rotavdrag?
 17. Vad är rotavdrag 2020?
 18. Vad krävs för att nyttja rotavdraget?
 19. Vad är maxbeloppet för Rut och rotavdrag?

Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?

En vanlig fråga runt markarbeten är huruvida de ger rätt till ROT-avdrag eller inte. Här är listan över vilka markrelaterade bygg- eller renoveringsarbeten som omfattas av ROT-avdraget och vilka som inte gör det.

I korthet fungerar ROT-avdraget som så att det rabatterar arbetskostnaden (inte materialkostnader eller avgifter för utrustning) med 30 procent. Så om du anlitar en hantverkare får du i praktiken halvera dennes debitering för själva arbetet, upp till takbeloppet på 50 000 kronor.

Kan man få rotavdrag på nybyggnation?

Vill du verkligen ta tag i ett projekt men tvekar för att du är rädd för att kostnaderna ska springa iväg? Tack vare rotavdraget för snickartjänster är det möjligt att göra verklighet av byggdrömmen utan att budgeten spricker.

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är ett statligt skatteavdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten. Avdraget berättigar olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus och fastigheter som inte är nyare än fem år. Kontrollera alltid att byggfirman du vill använda har en F-skattsedel, d.v.s. är ett legitimt och registrerat företag med ett giltigt organisationsnummer.

Tiotusenkronorsfrågan, bokstavligt talat: hur mycket billigare kan min slutfaktura bli? Sammanlagt har du rätt till en skattereduktion som motsvarar upp till 30% av arbetskostnaden, inklusive moms. Notera att den berättigade skatterabatten endast kan användas för att minska arbetskostnaden, och inte för exempelvis material, parkering eller resor. Maxbeloppet för rotavdrag ligger i dagsläget på 50 000 kronor per person och år. Hur mycket rotavdrag man är berättigad är baserat på årsinkomst och inbetald skatt. Tumregeln lyder att en inkomst på 26.000-28.000 kronor i månaden och uppåt brukar räcka för att beviljas full skattereduktion. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra skatteavdrag på.

Vad händer om vi är två personer i samma hushåll som äger bostaden tillsammans? Då blir summan dubbelt så stor!

Vad får man inte rotavdrag för?

Om du till exempel behöver renovera ditt hus eller din lägenhet och anlitar en byggfirma kan du ansöka om rotavdrag för renoveringskostnader. Avdraget ligger på 30 procent av kostnaden för själva arbetet, kringliggande utgifter som materialkostnad och liknande går inte att få avdraget.

Företaget eller hantverkaren gör noga anteckningar om kostnaderna för själva arbetet och materialet för att sedan kunna specificera detta på fakturan. Du som privatperson behöver själv inte ligga ute med pengar, utan företaget som utför arbetet gör sedan ett avdrag för ROT i fakturan. De kommer sedan att anmäla rotavdraget till Skatteverket som gör en utbetalning om allt är utfört korrekt.

Får man rotavdrag för garage?

Sedan flera år tillbaka gäller ROT-avdraget för den som äger ett hus och vill byta ut eller renovera taket. Här är vad som gäller för dig som vill få skatterabatt med ROT när du genomför ett takarbete.

Regler för takarbete med ROT-avdrag

Kan man bli nekad rotavdrag?

Det är inget roligt besked från byggfirman att meddela att det inte finns något ROT-avdrag kvar. Men om det inte står i avtalet att du kan bli skyldig att betala en annan summa om ROT inte godkänns av Skatteverket, är Villaägarnas bedömning att du inte är tvungen att betala det högre priset. Byggfirman står för risken att avdraget inte betalas ut, men om beställaren har agerat på ett sätt som kan anses belasta denne, till exempel uppgett felaktiga uppgifter, blir det en bedömningsfråga. 

- Svaret beror med andra ord helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och din hantverkare, säger Aurora Svallbring. 

Hur gammalt ska huset vara för att utnyttja rot?

Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus (som klassas som småhus), får göra, minskar från 50 till 30 procent 2016. Detta på belopp upp till max 50 000 kronor, per kalenderår, när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden.

LÄS OCKSÅ: Nytt rotavdrag gör det svårt att få tag i hantverkare

Rotavdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år, precis som tidigare. Tidigare var du tvungen att köpa arbete för 100 000 kronor för fullt utnyttjande av rotavdraget, 2016 måste du ha en arbetskostnad på 167 000 kronor för att utnyttja rotavdraget fullt ut.

Kan hantverkare vägra rotavdrag?

Vi på Byggverket har lång erfarenhet av branschen som helhet med flera projekt, vilket gör att våra plattsättare både arbetar effektivt och kan utlova rätt kvalité, till rätt pris.

Numera så kommer såväl kakel som klinker i en uppsjö av olika former och mönster. Tillsammans med dig som kund så skapar vi en lösning som passar dig.

Utifrån dina önskemål så tar vi tillsammans fram en plan för vad som skall göras. Om de önskemål som du har inte är genomförbara, så ser vi till att gemensamt komma fram till en lösning på problemet som du känner dig nöjd med.

Får man rotavdrag för plattläggning?

Vi på Byggverket har lång erfarenhet av branschen som helhet med flera projekt, vilket gör att våra plattsättare både arbetar effektivt och kan utlova rätt kvalité, till rätt pris.

Numera så kommer såväl kakel som klinker i en uppsjö av olika former och mönster. Tillsammans med dig som kund så skapar vi en lösning som passar dig.

Utifrån dina önskemål så tar vi tillsammans fram en plan för vad som skall göras. Om de önskemål som du har inte är genomförbara, så ser vi till att gemensamt komma fram till en lösning på problemet som du känner dig nöjd med.

Kan man få rotavdrag för stenläggning?

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

 • Installatören behöver ditt personnummer och din fastighetsbeteckning som du uppger vid beställningen.
 • ROT-avdraget är 30% på arbetskostnaden vid installationen av värmepumpen.
 • Installatören drar av 30% av arbetskostnaden på fakturaunderlaget och du betalar den summa som blir efter ROT-avdraget. Det innebär att du inte behöver vänta till dess att deklarationen gjorts för att få tillbaka pengarna.
 • Alla arbetsmoment som ingår i installationen, tex. montering, grävning med mera räknas in.

Kan hantverkare vägra rot-avdrag?

Det är inget roligt besked från byggfirman att meddela att det inte finns något ROT-avdrag kvar. Men om det inte står i avtalet att du kan bli skyldig att betala en annan summa om ROT inte godkänns av Skatteverket, är Villaägarnas bedömning att du inte är tvungen att betala det högre priset. Byggfirman står för risken att avdraget inte betalas ut, men om beställaren har agerat på ett sätt som kan anses belasta denne, till exempel uppgett felaktiga uppgifter, blir det en bedömningsfråga. 

- Svaret beror med andra ord helt och hållet på vad som är avtalat mellan dig och din hantverkare, säger Aurora Svallbring. 

Hur vet jag om jag har rätt till rotavdrag?

Rotavdraget är ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden till privatpersoner för reparationer och underhåll. "Rot" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och infördes officiellt i december 2008. Rotavdraget testades egentligen första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. 2008 permanentades rotavdraget för att göra om svartjobb till vita jobb, samt att ge privatpersoner ökade möjligheter att bygga om och renovera sina bostäder.

Får man rotavdrag för elektriker?

Det behöver du inte göra. Du meddelar oss, och vi ansöker sedan om avdraget hos Skatteverket. Fakturan som sedan ställs ut kommer att vara reducerad i enlighet med avdraget. Det du däremot måste uppge är ditt personnummer, och om du bor i en bostadsrätt så behöver vi också veta namnet på föreningen. Är det en annan typ av bostad så behöver vi fastighetsförteckningen.

Får man rotavdrag för trädäck?

Rotavdraget fungerar i de flesta fall utmärkt men det finns ett antal fallgropar som du bör passa dig för. Något som riskerar att drabba husägare är när en hantverkare missar tidsfristen för utbetalningen av rotavdraget från Skatteverket. Hantverkaren måste nämligen ansöka om utbetalning för avdraget hos Skatteverket senast den 31 januari nästkommande år. Det kan tyckas vara gott om tid, men hantverkare missar faktiskt att göra detta i tid, berättar Eric Bodin.  

- Att kostnaden för det missade rotavdraget riskerar att hamna på husägaren beror på att många hantverkare har en klausul i avtalet som säger att husägaren, oavsett anledning, ska stå för kostnaden om rotavdraget inte betalas ut från Skatteverket.

Det förekommer också att hantverkare pressar upp arbetskostnaden på fakturan på bekostnad av materialkostnaden för att maximera rotavdraget. Om hantverkaren har angett en arbetskostnad som är oproportionerligt stor jämfört med materialkostnaden, eller är svårbedömd av annan anledning, kan det leda till att Skatteverket avslår hantverkarens begäran om utbetalning. En del hantverkare har då begärt att husägaren ska stå för kostnaden istället för Skatteverket med stöd av klausulen i avtalet.

-  Den här frågan har faktiskt prövats i domstol. Tyvärr ansåg domstolen att näringsidkaren hade rätt och det slutade med att husägaren fick stå för kostnaden. Domstolens motivering var att parterna hade kommit överens om denna riskfördelning.

Men Eric Bodin är skeptisk till domstolens slutsatser, då det är svårt för en husägare att ha någon närmare uppfattning om vad som är en rimlig arbetskostnad i relation till materialkostnad.

Är det rotavdrag på uterum?

Även uterum kan behöva fräschas upp och renoveras för att förlänga livslängden och förbättra utseendet. Men vad kostar det att renovera uterummet i Dalarnas län? Det är inte en fråga som kan besvaras på rak arm då det beror på ett flertal faktorer. I den här artikeln ska vi ta upp mer om hur du kan räkna ut kostnaden för renovering av uterummet. Du kan dessutom ha rätt till ROT-avdrag när det kommer till att fixa till ditt befintliga uterum, vilket ger dig en mer fördelaktig kostnad.

En sak som spelar stor roll för kostnaden för en renovering är huruvida det handlar om en hel- eller delrenovering. En helrenovering ger ett högre totalpris både gällande materialkostnader och arbetskostnader. Om du till exempel bara behöver renovera eller byta taket kostar det mindre än om du behöver byta ut såväl väggar, tak och golv. Du kan också välja att isolera ditt uterum i Falun, Borlänge eller övriga Dalarna för att kunna ha användning av det under större delar av året, vilket kan räknas som en typ av renoveringsarbete.

Har du rätt till rotavdrag?

För att ha rätt till rotavdrag ställs följande krav: Personer som fyllt 18 år och som betalar skatt i Sverige för 90% av sin inkomst. Arbetet ska vara ett sådant som ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren att säkerställa detta.

Vad är rotavdrag 2020?

Rotavdrag 2020 – vad det är och hur det fungerar. Rot står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är ett avdrag som innebär att du får dra av 30 % av arbetskostnaden för tjänster inom dessa områden. Här berättar vi hur det fungerar, hur mycket du får dra av och allt annat du behöver veta. Lycka till med dina rotprojekt!

Vad krävs för att nyttja rotavdraget?

Villkor för rotavdrag. Du behöver vara minst 18 år för att nyttja rotavdraget. Du måste även vara bosatt eller betala skatt för minst 90 % av din inkomst i Sverige. Rotavdraget får endast göras på själva arbetskostnaden. Du kan alltså inte använda det för att bekosta material, resor eller administration.

Vad är maxbeloppet för Rut och rotavdrag?

Det är dock viktigt att du läser på om rut, då den sammanlagda summan för rut- och rotavdrag inte får överstiga 50 000 kr. Så mycket du kan få i rotavdrag 2020. Maxbeloppet när du ska använda dig av rut- och rotavdrag är 50 000 kr per person och år. Avdraget är fortfarande 50 000 kr per år, oavsett antalet fastigheter du äger.