:

Är det moms på Förmedlingsprovision?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på Förmedlingsprovision?
 2. Är det moms på arvode?
 3. Vilka tjänster är momsbefriade?
 4. Vilken moms ska jag använda?
 5. Hur mycket moms på provision?
 6. Hur mycket skatt är det på provision?
 7. När ska man fakturera utan moms?
 8. När ska man inte lägga på moms?
 9. Kan man slippa moms?
 10. Hur bokför jag provision?
 11. Måste man betala skatt på provision?
 12. Vad gäller vid Provisionslön?
 13. Vad är momsbefriad verksamhet?
 14. Kan man fakturera moms i efterhand?
 15. Kan företag handla utan moms?

Är det moms på Förmedlingsprovision?

För företag som utför förmedlings- eller försäljningsuppdrag kan provisionsintäkter och provisionsinkomster uppstå.

Provisionsinkomster utgör en procentuell andel av omsättningen för ett uppdrag som en uppdragstagare utför åt uppdragsgivaren. Provision är en rörlig ersättning som beror på prestationen uppdragstagaren utför.

Är det moms på arvode?

Prenumerera

Jag har ett AB och har en kille som arbetar för oss men är inte anställd, han i sin tur har ett eget företag (Enskild firma som innehar f-skatt).

Vilka tjänster är momsbefriade?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vilken moms ska jag använda?

Momsen läggs på priset när du säljer en produkt eller tjänst i ditt företag, så kallad utgående moms, och betalas sedan in av kund till Skatteverket. På samma sätt betalar du in moms till Skatteverket när du köper en produkt eller tjänst. Denna moms, så kallad ingående moms, har du rätt att dra av.

För vissa produkter och tjänster är momssatsen dock 6 procent eller 12 procent. Vilken momssats du ska använda beror på vilken typ av produkt eller tjänst du säljer.

Hur mycket moms på provision?

För företag som utför förmedlings- eller försäljningsuppdrag kan provisionsintäkter och provisionsinkomster uppstå.

Provisionsinkomster utgör en procentuell andel av omsättningen för ett uppdrag som en uppdragstagare utför åt uppdragsgivaren. Provision är en rörlig ersättning som beror på prestationen uppdragstagaren utför.

Hur mycket skatt är det på provision?

I den här övningen ska du träna på att skapa en lönekörning där du registrerar några typer av tillägg och avdrag.

Om företaget betalar ut provision eller bonus eller andra lönetillägg är det viktigt att veta hur tilläggen ska hanteras när det gäller skatt och semester.

Om en säljare får provision istället för, eller som en del av, ordinarie lön ska skatt dras enligt tabell. Oftast har säljaren också rätt att få semesterlön på provisionen, så kallad rörlig semesterlön.

När ska man fakturera utan moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

När ska man inte lägga på moms?

Hej Eric,

Nej, som privatperson ska du kunna räkna med att företag anger priset inklusive moms, annars ska det tydligt framgå att priset är exklusive moms.

Kan man slippa moms?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Hur bokför jag provision?

Prenumerera

Jag skulle vilja veta hur jag skall bokföra provision. Det är så att jag skall betala ut provision på 7 % till de anställda av de total som de drar in till företaget. Det som som de säljer är momspliktigt med 25 %

Måste man betala skatt på provision?

I den här övningen ska du träna på att skapa en lönekörning där du registrerar några typer av tillägg och avdrag.

Om företaget betalar ut provision eller bonus eller andra lönetillägg är det viktigt att veta hur tilläggen ska hanteras när det gäller skatt och semester.

Om en säljare får provision istället för, eller som en del av, ordinarie lön ska skatt dras enligt tabell. Oftast har säljaren också rätt att få semesterlön på provisionen, så kallad rörlig semesterlön.

Vad gäller vid Provisionslön?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är momsbefriad verksamhet?

Vid köp av produkter och tjänster betalas en särskild skatt som i vardagligt tal kallas för moms. När privatpersoner köper produkter och tjänster är momsen vanligtvis inkluderad i priset. Det innebär att företaget som man handlar ifrån ansvarar för att deklarera och betala in momsen.

Kan man fakturera moms i efterhand?

Jag skickade en faktura före sommaren, men glömde att lägga på momsen. Kunden, som är ett annat företag, har nu betalat det pris jag fakturerat. Har jag rätt att i efterhand fakturera henne momsen? Eller måste jag betala in moms på det beloppet hon har betalt, trots att det då blir en ren minusaffär för mig!

Detta beror ju helt på vad ni kommit överens om från början. Kom ni överens om 100 000 kr exkl. moms har du rätt att skicka en till faktura på det som är kvar. På de 100 000 kr du nu fått in måste du betala in 20 000 kr i moms, även om du inte får in ytterligare pengar. Kontakta kunden och förklara ditt misstag. Eftersom du nu har fakturerat utan moms kan din kund nämligen inte heller dra av moms på fakturan. Så det bästa är att du skickar en ny faktura på 100 000 plus moms, och krediterar den du skickat.

Kan företag handla utan moms?

Om du bedriver momspliktig verksamhet får du dra av den moms som ingår i priset på en vara eller tjänst som du har köpt av en annan momsskyldig.Du får endast göra avdraget om du skaffat varan eller tjänsten för momspliktig affärsverksamhet. 

Om du använder den anskaffade varan eller tjänsten även för verksamhet som inte är momspliktig, får du endast dra av den andel som motsvarar den momspliktiga användningen. En förutsättning är dock att avdragsrätten inte på annat sätt begränsas i mervärdesskattelagen. 

Moms kan exempelvis inte dras av för anskaffningar som tas i företagarens eller personalens privata bruk eller som används för sådan företagsverksamhet som inte berättigar till avdrag.