:

Är det moms på försäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på försäkring?
 2. Vad är det 12 moms på?
 3. Vad är det 6% moms på?
 4. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 5. Hur bokför man försäkringar?
 6. Vad har 25% moms?
 7. Vilka tre olika momssatser finns det?
 8. Vad blir priset utan moms?
 9. Vad behöver man inte betala moms på?
 10. Hur vet man om en verksamhet är momspliktig?
 11. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 12. Är det skatt på försäkringar?
 13. Är moms alltid 25%?
 14. Är moms 20%?
 15. Vilken moms ska jag använda?

Är det moms på försäkring?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad är det 12 moms på?

Här kan du räkna ut momsen både framlänges och baklänges genom kalkylatorn här nedan. Kalkylatorn anger även hur stor del som momsen är. Du kan välja mellan momssatserna 6%, 12% och 25%. Förinställt är det på 25% då det är den vanligaste momssatsen. Om du vill lära dig mer om moms kan du läsa sammanställningen nedanför momsuträknaren.

Du kan välja att fylla i vilket fält som helst så räknas de andra ut. Du kan välja momssatsen i rullistan. Där finns alternativen 6 %, 12 % och 25 % OBS! Notera att ingen avrundning sker i räknaren, vid prissättning och fakturering bör det göras.

Vad är det 6% moms på?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur bokför man försäkringar?

För att skydda ditt företag ekonomiskt mot brand, inbrott, skadegörelse och stämningar kan du teckna en företagsförsäkring eller småföretagsförsäkring hos ett försäkringsbolag.

En företagsförsäkring består oftast av flera försäkringar i ett paket och vilka försäkringar en viss redovisningsenhet behöver beror på lagar, avtal och branschtillhörighet. En företagsförsäkring kan innehålla en sakförsäkring och en ansvarsförsäkring. En sakförsäkring skyddar mot skador på tillgångar och en ansvarsförsäkring skyddar dig och dina anställda då du eller dina anställda har gjort fel i tjänsteutövningen.

Vad har 25% moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilka tre olika momssatser finns det?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som ska betalas till staten för varor eller tjänster som du köper. Som företagare måste du deklarera och betala moms. Du anmäler momsregistrering till Skatteverket. Man pratar ofta om ingående och utgående moms. Med ingående moms menas den moms du ska betala när du köper en vara eller tjänst till företaget. Utgående moms är den moms som du lägger på de varor eller tjänster som du säljer. 

När du köper eller säljer ska det alltid finnas ett kvitto eller faktura som specificerar moms summan. Se till att alltid spara kvittot eller fakturan. Om man har mer ingående moms än utgående moms i företaget kommer man få tillbaka pengar av staten. Pengarna kommer in på kontot, normalt sett efter ett par dagar. Har man däremot mer utgående moms än ingående moms i företaget kommer man behöva betala pengar till staten. 

Det finns tre olika momssatser och det är 25%, 12% eller 6%. Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst det gäller. Vanligaste momssatsen är 25%. Exempel på varor och tjänster med momssats på 12% är livsmedel, restaurang, hotell, camping och konstverk gjorda av konstnären. 6% momssats är exempelvis böcker, taxi, konserter, idrotts-, museiverksamheter och tidningar. Oftast gäller 6% momssats på kulturaktiviteter, men inte alltid så var alltid nog och kolla upp vad din verksamhet klassas som. 

Alla varor och tjänster är inte momspliktiga. Exempel på undantag är sjukvård, tandvård, social omsorg samt bank- finanstjänster. Lotteri och andra typer av spel saknar även momsplikt. Om man bedriver verksamhet som är blandad där det finns både momspliktiga och momsfria varor eller tjänster ska man bara göra avdrag för ingående moms på inköp på den del av verksamheten som är momspliktig. 

Vad blir priset utan moms?

Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms

Vad behöver man inte betala moms på?

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat på nätet har ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor. Däremot ska du alltid betala svensk moms. För alkohol och tobak gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

Om du reser med kommersiella transportmedel så som flyg, färja eller tåg behöver du inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 4 700 kronor.

Du behöver inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 3 300 kronor när du reser på annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil, båt eller cykel.

Hur vet man om en verksamhet är momspliktig?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. Försäkringarna har förhandlats fram centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Det är du som arbetsgivare som ska göra en försäkringsanmälan till de försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringarna. Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Är det skatt på försäkringar?

För försäkringsföretag gäller särskilda skatteregler som avviker från de vanliga företagsskattereglerna. Dessa specifika skatteregler innebär att det är oerhört viktigt med specialistkunskap om regelverket. Inte minst för att organisera verksamheten på ett optimalt sätt.

Livförsäkringsföretag beskattas normalt till huvudsaklig del enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel. Viss del beskattas dock med vanlig inkomstskatt. Om beskattning sker med avkastningsskatt eller inkomstskatt beror främst på vilka försäkringskategorier som försäkringsföretagets premieinkomster hör till.

Är moms alltid 25%?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Är moms 20%?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vilken moms ska jag använda?

När du har kostnader i din verksamhet som ska betalas av din kund så är det viktigt att du fakturerar vidare med rätt momssats. Vilken momssats du har på själva inköpet har ingen betydelse för vilken moms du ska ha på fakturan som du skickar till din kund. Det som avgör din utgående momssats är vad du levererar för något och vad din kund efterfrågar. Om din kund t.ex. efterfrågar konsulttjänster från dig så ska du fakturera kunden med 25% i utgående moms och kostnader du dragit på dig under konsultationerna och som ska betalas av din kund ska faktureras vidare med 25% moms. Annan hantering är fel!Många går vilse i denna hantering och krånglar till det. Inköp av porto t.ex. som har 0% i moms verkar vara något som är extra krångligt. Men det är alltid kostnaden exklusive moms som ska vidarefaktureras och om då inköpet av porto har 0% i moms så är hela inköpet lika med din kostnad, vilken då ska faktureras till kunden med 25% i utgående moms. Så ingen uppdelning på 0%, 6%, 12% och 25% i utgående moms på dina kundfakturor om din kund efterfrågar tjänster som är belagda med 25% moms. All vidarefakturering är nämligen underordnad din huvudtjänst. Om det fortfarande verkar krångligt kanske denna film kan göra det tydligare.