:

Vilka månader betalar man inte trängselskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka månader betalar man inte trängselskatt?
 2. När går trängselskatt bort?
 3. Hur slipper man betala trängselskatt?
 4. Vilken tid slutar trängselskatten i Göteborg?
 5. Vad händer med trängselskatt vid ägarbyte?
 6. Hur mycket pengar får staten in på trängselskatt?
 7. Kan man slippa trängselskatt?
 8. Vilken månad slipper göteborgarna trängselskatt?
 9. Vem betalar skatt på bilen vid ägarbyte?
 10. Vart går pengarna från trängselskatten?
 11. Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?
 12. Måste elbilar betala trängselskatt?
 13. Varför ingen trängselskatt i juli?
 14. Får man tillbaka på skatten när man säljer bilen?
 15. Vad avgör att fordon betalar trängselskatt?

Vilka månader betalar man inte trängselskatt?

SFS nr: 2004:629 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 2004-06-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:395 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

När går trängselskatt bort?

Ansökan kan gälla din egen eller någon annans bil och ska vara undertecknad av den som har parkeringstillståndet. Om du som söker är under 18 år och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste bägge föräldrarna skriva under din ansökan.

Tillsammans med ansökan ska du bifoga något som styrker att du har ett parkeringstillstånd, till exempel en kopia på fram- och baksida av tillståndet eller en kopia på kommunens beslut.

Hur slipper man betala trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Vilken tid slutar trängselskatten i Göteborg?

Om en bil passerar flera betalstationer inom 60 minuter tas det endast ut trängselskatt för en passage. Du debiteras då för den passage som har det högsta beloppet.

 • Transportstyrelsens karta över betalstationernas placering i Göteborg Länk till annan webbplats.

Vad händer med trängselskatt vid ägarbyte?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hur mycket pengar får staten in på trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Kan man slippa trängselskatt?

Bara i år har Transportstyrelsen noterat över 15 000 passager med manipulerad registreringsskylt i Göteborg. Totalt under den tiden som trängelskatten funnits på Västkusten är den siffran uppe i omkring 70 000.

Det är – av naturliga skäl – vid de större vägarna som problemet är vanligast.

Allra flest fusk sker vid betalstationerna vid Ringömotet, tätt följt av den på Älvborgsbron och på E6/E20 Kungsbackaleden.

Vilken månad slipper göteborgarna trängselskatt?

Bilresorna minskar inte tillräckligt i Göteborg visar en färsk rapport. Det är dags att höja trängselskatten och låta pengarna gå till bättre utbyggd kollektivtrafik. En ny analys visar att det saknas 18 miljarder i investeringar. Det skriver idag ledande politiker från Miljöpartiet på kommunal, regional och nationell nivå på Göteborgs-Postens debattsidor.

Trängselskatt är ett bra verktyg. Den både styr trafiken och får in pengar till investeringar och bör anpassas när städer växer och trafiken förändras. Höjd trängselskatt ger en bättre kollektivtrafik för alla i Göteborg. Miljöpartiets hållning är att nivå och utformning av trängselskatter ska beslutas regionalt.

Trafikkontorets nya rapport för trafik- och resandeutveckling för 2019 visar att bilresorna minskar meninte med den fart som krävs för att nå målen i stadens trafikstrategi för att öka det hållbara resandet. Samtidigt ökar resandet med kollektivtrafiken. För att slippa överfulla spårvagnar och långa köer med bussar måste kollektivtrafiken byggas ut.

Vem betalar skatt på bilen vid ägarbyte?

Om bilen är påställd och ägarbytet sker i den månaden som skatten ska betalas övergår inte skattskyldigheten till den nya ägaren utan det är fortfarande den gamla ägaren som får betala fordonsskatten. Den sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas. Läs mer här

Om fordonet ställs på i samband med ägarbytet är det den nya ägaren som blir debiterar för fordonsskatten. 

Vart går pengarna från trängselskatten?

Den 15 augusti 2023 började högsäsongen för trängselskatten i Stockholm. Lågsäsong börjar igen den 1 december 2023.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras samt om det är hög- eller lågsäsong.

Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som tas ut när en bil kör förbi en betalstation vid en viss tidpunkt. Principen är att det är dyrare att passera under rusningstrafik, till exempel morgnar och eftermiddagar, och billigare under resten av dagen. Systemet finns för närvarande på två platser i Sverige: Stockholm och Göteborg.

Måste elbilar betala trängselskatt?

Men med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Både i Sverige och i andra länder finns därför en diskussion om att införa en skatt per körd kilometer. Det skulle ske genom att övervaka bilar via tekniska system.

Men det är en dålig idé, bland annat eftersom det blir dyrbart att kontrollera så att ingen fuskar. Det menar Maria Börjesson, adjungerad professor vid Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I en ny studie föreslår hon och forskarkollegor en annan lösning, nämligen att fler betalar trängselskatt. Oavsett hur bilar drivs, resonerar forskarna, orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Förmodligen kommer trängseln även att öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

För att undersöka hur en trängselskatt skulle kunna se ut i framtiden har forskarna gjort en simulering av den tänkta trafiksituationen på alla vägsträckor i Mälardalen år 2040. Då kommer nästan alla bilar troligen att vara eldrivna. Området valdes eftersom där finns både landsbygd och städer av olika storlek. Graden av urbanisering liknar Nederländerna och Storbritannien.

Simuleringen visar att den stora trängseln, precis som idag, uppstår vid vissa tider och platser kring Stockholm och Uppsala medan de flesta vägsträckor har liten eller ingen trängsel alls.

Varför ingen trängselskatt i juli?

Piret Sundgren

Om man nu betalar trängselskatten via autogiro, mao har ett autogiro hos er- varför skickar ni då en räkning på något annat hem nu i semestertider med 1!!! vecka som förfallodatum???? Tänk lite!

Får man tillbaka på skatten när man säljer bilen?

Exempel, för en bil med slutsiffra 3, fordonsskatten betalas i Juni.

 • Om ägarbyte görs sista Maj (eller tidigare) är nya ägaren skyldig att betala skatten
 • Om ägarbyte görs första Juni (eller senare) är tidigare ägaren skyldig att betala skatten, tidigare ägaren kommer att få en räkning på skatten även om han/hon inte längre står som ägare

Bilskatten ska vara betald (transportstyrelsen tillhanda) senast sista dagen i betalningsmånaden.

Vad avgör att fordon betalar trängselskatt?

Vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Och vad har trängselskatten för syfte? Ja vi vet, det kan kännas krångligt, men misströsta icke! Vi går igenom allt du behöver veta.

Trängselskatten togs fram för att bland annat förbättra miljön i stadskärnan. Dess egentliga syfte är: